ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טויל נגד מנהל הבחירות :

1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

עתמ 008887/08

בפני:

כב' השופט משה סובל

תאריך:

05/11/2008

1. ראיד טויל

2. אחמד סעיד עבדאללה

3. זגייר מוניר

בעניין:

העותרים

חוסין איוב

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

1. יעקב דהן - מנהל הבחירות לעירית ירושלים

2. משרד הפנים - המפקח הארצי על הבחירות לרשויות המקומיות

המשיב

ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

פסק דין

היום הובאה בפניי עתירה זו, העוסקת בבחירות לעיריית ירושלים ולעומד בראשה העתידות להתקיים ביום 11.11.08. לפי כותרת ההליך, סיווגו הוא כ"ערעור בחירות". בפועל, ההליך נפתח וסווג על ידי מזכירות בית המשפט כעתירה מינהלית. בית המשפט מתבקש בו לבטל את החלטת המשיבים שלא להציב קלפיות הצבעה בשכונות הערביות המצויות מחוץ לגדר ההפרדה למרות היותן נכללות בתחום השטח המוניציפלי של ירושלים. כפועל יוצא מביטול ההחלטה מתבקש בית המשפט להורות למשיבים להציב קלפיות הצבעה גם בשכונות הנזכרות.

בין אם מדובר בערעור בחירות ובין אם מדובר בעתירה מינהלית, דינו להימחק על הסף.

אם מדובר בערעור בחירות, הרי הגשתו נעשתה קודם הזמן. הגשתו של ערעור בחירות מוסדרת בסעיף 72 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – החוק). סעיף 72(א) קובע כי "כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור לבית המשפט לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית על תוצאות הבחירות לאותה מועצה", בין היתר בטענה "שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק... ובלבד שהליקוי שטוענים עליו לפי סעיף קטן זה עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים". סעיף 72(ג) מוסיף וקובע כי "ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות" (ההדגשות הוספו). ללמדך, שערעור בחירות ניתן להגיש רק על תוצאות הבחירות ולאחר שאלה התפרסמו. לא ניתן להגיש ערעור בחירות לפני עריכתן ופרסום תוצאותיהן, כפי שהדבר הוא במקרה שלפנינו. כאמור בסעיף 72(א), במסגרת ערעור בחירות ניתן לתקוף את תקינותן גם "בקלפי מסוימת". במקרה כזה רשאי בית המשפט לענינים מינהליים, על פי האמור בסעיף 73(ב)(1) לחוק, "לבטל את הבחירות... באזור קלפי מסויים ולצוות על עריכתן שנית", וזאת בתנאי ש"נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות". ראו גם סעיף 73(ד) לחוק: "פסק בית המשפט שהבחירות באזור קלפי מסויים בטלות, יקויימו בחירות חדשות באותו אזור קלפי תוך שלושים יום מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; עד לאחר הבחירות החדשות כאמור תמשיך המועצה לכהן לפי ההרכב שפורסם בהתאם לסעיף 71". כל הסעדים הללו – גם אם עניינם בתקינות הבחירות בקלפי מסוימת או בקלפיות מסוימות – יכול שיוענקו רק לאחר עריכת הבחירות ופרסום תוצאותיהן.

אם מדובר בעתירה מינהלית, הרי הגשתה לוקה בחוסר סמכות עניינית של בית משפט זה. החוק מכיר בשני מצבים בלבד בהם ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לענינים מינהליים בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות. המצב הראשון מוסדר בסעיף 20 לחוק: עתירה מינהלית נגד החלטת שר הפנים לפי סעיפים 17 עד 19 לחוק בעניין הכללה או רישום פרטיו של אדם בפנקס הבוחרים. המצב השני מוסדר בסעיף 42 לחוק: עתירה נגד החלטה של מנהל הבחירות בנוגע לאישור רשימת מועמדים או כינוי או אות של רשימה. הא ותו לא. החוק אינו מקנה לבית המשפט לענינים מינהליים סמכות שיפוט בעתירה מינהלית התוקפת החלטה של הרשות המוסמכת בענין מקום הצבת הקלפיות.

מטעמים אלה החלטתי למחוק על הסף את ההליך, יהא זה ערעור בחירות או עתירה מינהלית.

ניתן היום, ז' בחשון תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

משה סובל, שופט

1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

עתמ 008887/08

בפני:

כב' השופט משה סובל

תאריך:

05/11/2008

1. ראיד טויל

2. אחמד סעיד עבדאללה

3. זגייר מוניר

בעניין:

העותרים

חוסין איוב

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

1. יעקב דהן - מנהל הבחירות לעירית ירושלים

2. משרד הפנים - המפקח הארצי על הבחירות לרשויות המקומיות

המשיב

ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

פסק דין

היום הובאה בפניי עתירה זו, העוסקת בבחירות לעיריית ירושלים ולעומד בראשה העתידות להתקיים ביום 11.11.08. לפי כותרת ההליך, סיווגו הוא כ"ערעור בחירות". בפועל, ההליך נפתח וסווג על ידי מזכירות בית המשפט כעתירה מינהלית. בית המשפט מתבקש בו לבטל את החלטת המשיבים שלא להציב קלפיות הצבעה בשכונות הערביות המצויות מחוץ לגדר ההפרדה למרות היותן נכללות בתחום השטח המוניציפלי של ירושלים. כפועל יוצא מביטול ההחלטה מתבקש בית המשפט להורות למשיבים להציב קלפיות הצבעה גם בשכונות הנזכרות.

בין אם מדובר בערעור בחירות ובין אם מדובר בעתירה מינהלית, דינו להימחק על הסף.

אם מדובר בערעור בחירות, הרי הגשתו נעשתה קודם הזמן. הגשתו של ערעור בחירות מוסדרת בסעיף 72 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן – החוק). סעיף 72(א) קובע כי "כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור לבית המשפט לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית על תוצאות הבחירות לאותה מועצה", בין היתר בטענה "שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק... ובלבד שהליקוי שטוענים עליו לפי סעיף קטן זה עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים". סעיף 72(ג) מוסיף וקובע כי "ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות" (ההדגשות הוספו). ללמדך, שערעור בחירות ניתן להגיש רק על תוצאות הבחירות ולאחר שאלה התפרסמו. לא ניתן להגיש ערעור בחירות לפני עריכתן ופרסום תוצאותיהן, כפי שהדבר הוא במקרה שלפנינו. כאמור בסעיף 72(א), במסגרת ערעור בחירות ניתן לתקוף את תקינותן גם "בקלפי מסוימת". במקרה כזה רשאי בית המשפט לענינים מינהליים, על פי האמור בסעיף 73(ב)(1) לחוק, "לבטל את הבחירות... באזור קלפי מסויים ולצוות על עריכתן שנית", וזאת בתנאי ש"נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות". ראו גם סעיף 73(ד) לחוק: "פסק בית המשפט שהבחירות באזור קלפי מסויים בטלות, יקויימו בחירות חדשות באותו אזור קלפי תוך שלושים יום מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; עד לאחר הבחירות החדשות כאמור תמשיך המועצה לכהן לפי ההרכב שפורסם בהתאם לסעיף 71". כל הסעדים הללו – גם אם עניינם בתקינות הבחירות בקלפי מסוימת או בקלפיות מסוימות – יכול שיוענקו רק לאחר עריכת הבחירות ופרסום תוצאותיהן.

אם מדובר בעתירה מינהלית, הרי הגשתה לוקה בחוסר סמכות עניינית של בית משפט זה. החוק מכיר בשני מצבים בלבד בהם ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לענינים מינהליים בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות. המצב הראשון מוסדר בסעיף 20 לחוק: עתירה מינהלית נגד החלטת שר הפנים לפי סעיפים 17 עד 19 לחוק בעניין הכללה או רישום פרטיו של אדם בפנקס הבוחרים. המצב השני מוסדר בסעיף 42 לחוק: עתירה נגד החלטה של מנהל הבחירות בנוגע לאישור רשימת מועמדים או כינוי או אות של רשימה. הא ותו לא. החוק אינו מקנה לבית המשפט לענינים מינהליים סמכות שיפוט בעתירה מינהלית התוקפת החלטה של הרשות המוסמכת בענין מקום הצבת הקלפיות.

מטעמים אלה החלטתי למחוק על הסף את ההליך, יהא זה ערעור בחירות או עתירה מינהלית.

ניתן היום, ז' בחשון תשס"ט (5 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

משה סובל, שופט