ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עתיד נגד מדינת ישראל :

1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

עת"ם 8809/08

בש"א 798/08

בפני:

כב' השופט נֹעם סולברג

05/11/2008

עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ

בעניין:

העותרת

ע"י ב"כ עו"ד אמנון זכרוני ועו"ד שירי שירן

נ ג ד

1. מדינת ישראל - משרד החינוך

ע"י ב"כ עו"ד מוחמד חאג' יחיא

סגן לפרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי)

2. החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ברכה ברוש סבן

המשיבות

החלטה

1. דיון בעתירה נקבע ליום 29.1.09 בשעה 09:00.

2. כתב תשובה בהתאם להוראת תקנה 10 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי-דין), התשס"א - 2000, ניתן יהיה להגיש עד יום 19.1.09.

3. באחריות העותרת להמציא את העתירה, על נספחיה, למשיבות, אם טרם עשתה כן, עד יום 9.11.08.

4. למקרא הבקשה למתן צו ביניים והתגובות, החלטתי לדחות את הבקשה, באשר כמוה כבקשה למתן צו עשה ומכיוון שלא נועדה לשמר את המצב הקיים. אכן, שינוי החלטתה של ועדת המכרזים איננו דבר פשוט, אך יש והדבר מתחייב. אדרבה, ועדת המכרזים לא הייתה רשאית לעבור לסדר היום משנודע דבר התפטרותה של מנהלת הפרוייקט מטעם עתיד. שומה היה לדון בכך, בגדרי תפקידה של ועדת המכרזים בניהול המכרז, ולשקול - בהתחשב בכל השיקולים הרלבנטיים - גם שינוי החלטה קודמת.

הימנעות מהארכת ההתקשרות עם החברה למתנ"סים, כמבוקש בבקשה זו למתן צו ביניים, הריהי הלכה למעשה הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים לנוער מנותק במהלך שנת הלימודים הנוכחית. דבר שכזה איננו מתקבל על הדעת; מתן השירותים על-ידי עתיד במקום על-ידי החברה למתנ"סים הריהו שינוי המצב הקיים ויצירת מצב חדש, וזאת בניגוד לדיני הסעדים הזמניים.

לפיכך, ועל יסוד נימוקי המשיבות בהתנגדותן לבקשה למתן צו ביניים, החלטתי לדחותה.

ניתנה היום, ו' בחשון תשס"ט (4 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

נֹעם סולברג, שופט

עינת