ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי חכמון נגד בטוח לאומי-סניף ת"א-מח' משפטית :

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

בפני כבוד השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ
נ.צ. (מ) יעקב פרסול
נ.צ. (ע) צפרא דוויק
התובע
יוסי חכמון
בעצמו

נגד

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עוה"ד יפית מזרחי-לוי

פסק דין

בפנינו תביעה לדמי פגיעה

העובדות הצריכות לעניין
התובע נפגע בעבודתו ביום 24/11/04 באירוע אשר הוכר כפגיעה בעבודה על ידי הנתבע. יחד עם זאת, הנתבע הכיר אך ורק בפגיעה אשר נגרמה בשיניים 41 ו-42.

לטענת התובע, כתוצאה מהפגיעה נפגעו גם ארבע שיניים נוספות – שתי השיניים מימין לשיניים 41 ו-42, היינו שיניים 43 ו-44 ושתי השיניים משמאל לשיניים 41 ו-42, היינו שיניים 31 ו-32.

הנתבע סבור כי אין קשר בין הפגיעה בעבודה לבין פגיעה נוספת בשיניו של התובע, למעט הפגיעה אשר הוכרה בשיניים 41 ו-42.

בהסכמת הצדדים מונה ביום 19/04/10 פרופ' ליפא בודנר כמומחה רפואי בתיק. המומחה הרפואי נשאל האם הפגיעה מיום 24/11/04 הסבה נזק לשיניים המפורטות לעיל ואם כן, מהו נזק זה. לשאלה זו השיב המומחה כדלקמן:
"לא הוגשה תעודת חדר מיון מיום התאונה. יתכן ולא פנה כלל לחדר מיון. כלומר אין קביעה של רופא סמוך לתאונה באשר למספר השיניים שנפגעו. הפנייה למרפאת שיניים נעשתה ביום 11.7.07, כ-3 שנים לאחר החבלה.
לא הוצגו בפני צילומי רנטגן של השיניים, למרות שהם קיימים ומצויים בידי התובע. מתוך הצילומים ניתן היה ללמוד מה היקף התופעה של השיניים הניידות.
ידוע כי חולה סכרת סובל ממחלת חניכיים וניידות בשיניים, ללא קשר לחבלה.
אשר על כן, סביר להניח כי החבלה בשיניים מוגבלת לשיניים 41, 42. שאר השיניים הניידות הן כנראה נובעות ממצב הסכרת הלא מאוזנת שלו..."

הצדדים לא ביקשו להציג שאלות הבהרה למומחה הרפואי ועל כן הורה בית הדין על הגשת סיכומים. לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים ולאחר עיון בהם, סברנו כי יש מקום להפנות שתי שאלות הבהרה למומחה הרפואי מטעם בית הדין.

מאחר ובחוות דעתו ציין המומחה הרפואי כי לא הוצגו בפניו צילומי שיניים של התובע, הורה בית הדין לתובע להגיש לתיק בית הדין את צילומי השיניים אשר ברשותו. התובע ציין כי אין ברשותו צילומי שיניים ועל כן הורה לו בית הדין לעבור צילום שיניים ולהגיש את הצילום לבית הדין. ביום 26/11/11 הגיש התובע לתיק בית הדין צילומי שיניים עדכניים ואלו הועברו למומחה הרפואי.

אלו שאלות ההבהרה אשר הועברו למומחה הרפואי מטעם בית הדין ותשובותיו אשר התקבלו:
1. האם לפגיעה מיום 24/11/04 יש חלק כלשהו בנזק אשר נגרם לשיניים הסמוכות לשיניים 41, 42 ובכלל זה לעצם העובדה כי הן ניידות?
"הניידות הבסיסית נובעת מנסיגת החניכיים ומחלת החניכיים ממנה סובל התובע עקב מחלת הסכרת שלו. חבלה יכולה לדרדר את המצב ליותר גרוע. עיון בצילום הפנורמי מיום 26.12.11 מגלה כי התובע סובל מחוסר שיניים רב בשתי הלסתות, גם באזורים שלא הייתה חבלה. גם בשיניים הקיימות ניתן לראות ספיגת עצם ניכרת (מעל 50% מתמיכת העצם), דבר המצביע כי מחלת הסכרת שלו ממשיכה להרוס לו את המשנן.

2. האם ייתכן כי הפגיעה אשר נפגע התובע החמירה את מצב השניניים הסמכות לשיניים 41, 42?
"כן. הדבר אפשרי".

לאחר שהתקבלו תשובות המומחה לשאלות ההבהרה מטעם בית הדין, ניתנה לצדדים הזדמנות להגיש סיכומים משלימים מטעמם. התובע בחר שלא להגיש סיכומים משלימים והנתבע התייחס בהודעה קצרה לתשובות המומחה.
תמצית טענות הצדדים
התובע טוען כי הפגיעה בשיניו יסודה בתאונה אותה עבר ביום 24/11/04 ועל כן יש להכיר בפגיעה בשיניים אחרות בפיו כפגיעה בעבודה.

הנתבע סומך ידיו על חוות דעת המומחה וטוען כי אין קשר בין הפגיעה בשיניו האחרות של התובע לבין הפגיעה בעבודה. הנתבע מציין כי תשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה מטעם בית הדין אינן קובעות קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הנזק לשיניו אלא כל שמציין המומחה הוא שהדבר אפשרי.

הכרעה

לאחר שעיינו במלוא המסמכים המצויים בתיק בית הדין ובכלל זה בחוות דעתו של המומחה הרפואי ובטענות הצדדים באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, כפי שיפורט להלן.

חוות דעתו של המומחה הרפואי סותרת את טענותיו של התובע כי הפגיעה בעבודה היא אשר גרמה למצב שיניו. המומחה הרפואי קובע כי מצב שיניו של התובע הינו בכי רע עקב מחלת הסכרת ממנה סובל התובע. עובדה זו מקבלת משנה תוקף לאור צילום השיניים אשר צירף התובע והמעיד על אובדן שיניים רבות בפיו של התובע, גם באזורים שברור שלא נפגעו ביום 24/11/04.

יחד עם זאת, הטענה כי שיניים אחרות נפגעו בפיו של התובע, למעט שתי שיניים בלבד אינה חסרת בסיס לטעמנו ובגישה זו אף תומך המומחה הרפואי. ייתכן כי הנזק אשר נגרם לשיניים אחרות בפיו של התובע הינו תוצאה של הפגיעה או שהפגיעה החמירה נזק זה או הקדימה את הופעתו.

נדגיש: אין אנו שוללים את האפשרות כי הנזק כולו או מרביתו יסודו במחלת הסכרת. נוסף על כך, מהרישומים המצויים בתיקו הרפואי של התובע עולה כי התובע הוציא צילומי שיניים אשר היו קיימים בתיקו הרפואי ביום 11/10/07. אף שבית הדין הורה לתובע להציג צילומים אלו למומחה הרפואי, התובע לא עשה כן.

סבורים אנו כי צילומים אלו היה בהם כדי לסייע לחקר האמת ולבדיקת מצב שיניו של התובע בסמוך למועד הפגיעה, בוודאי ביחס לצילומים העדכניים אשר צירף התובע.

אך כאמור לעיל, אין אנו יכולים להוציא מכלל אפשרות כי הפגיעה מיום 24/11/04 גרמה לתובע נזק נוסף מלבד זה אשר הכיר בו הנתבע ובקביעה זו תומך המומחה הרפואי. ככל שקיים ספק בליבו של בית הדין, שומה עליו לקבל את התביעה ולאפשר למבוטח ליהנות מספק זה וכך אנו נוהגים גם במקרה זה.

באמור לעיל אין כדי לשלול מהועדה הרפואית מטעם הנתבע לקבוע כי לא ניתן לעמוד על היקף הפגיעה בפיו של התובע עקב מחלת הסכרת ממנה הוא סובל ולא לקבוע לו נכות בגינה.

לתובע עומדת האפשרות להציג צילומים עדכניים ממועד הפגיעה ולכל הפחות את הצילומים אשר הוציא מתיקו הרפואי בשנת 2007. ככל שלא יעשה כן אין לו להלין אלא על עצמו.

בנסיבות העניין אין אנו עושים צו להוצאות.

ניתן להגיש ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק-דין זה.

ניתן היום, כ"ד בניסן התשע"ב, 16 באפריל 2012, בהעדר הצדדים.

נ.צ. (ע) צפרא דוויק

ד"ר אריאלה גילצר-כץ שופטת

נ.צ. (מ)


מעורבים
תובע: יוסי חכמון
נתבע: בטוח לאומי-סניף ת"א-מח' משפטית
שופט :
עורכי דין: