ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרצל יוחאי גרבי נגד שמואל שוקרון :


בפני כבוד הרשם דן סעדון

מבקשים

שמואל שוקרון

נגד

משיבים

הרצל יוחאי גרבי
ע"י עו"ד בר תנחום

בית משפט השלום ברמלה

החלטה

המשיבה הגישה שיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

על פי קביעותיה של רשמת ההוצאה לפועל, היה יום 15.1.12 המועד האחרון להגשת התנגדות. בפועל הוגשה ההתנגדות על ידי המבקש רק ביום 29.3.12, היינו באיחור של למעלה מחודשיים. המבקש הגיש תצהיר בו טען כי מסר בשנת 2006 את השיק הנדון למשיב עבור חוב אותו היה חייב. הצדדים הסכימו כי תמורת השיק יבצע המבקש למשיב עבודות איטום וכך היה. לטענת המבקש, הבטיח לו המשיב כי יקרע את השיק אך בפועל המתין מספר שנים ולאחריהם הגיש את השיק לביצוע. אין בתצהיר המבקש בדל של הסבר לאיחור בהגשת ההתנגדות. להשלמת התמונה ייאמר כי המבקש הגיש, טרם הגשת ההתנגדות, בקשה בטענת פרעתי בנימוקים דומים. רשמת ההוצאה לפועל דחתה את הבקשה מן הטעם כי טענות ההגנה של המבקש התגבשו לפני המצאת האזהרה לידיו ועל כן נקבע כי על המבקש להגיש התנגדות וכך היה.

לאור האמור, טוענת ב"כ המשיב כי האזהרה הומצאה למבקש כדין והוא אף הגיש, בשוגג, בקשה בטענת פרעתי בלשכת ההוצאה לפועל ולאחר שבקשה זו נדחתה פנה והגיש התנגדות אל בית המשפט. ב"כ המשיב מטעימה כי אין בבקשה כל נימוק או הסבר לאיחור בהגשת ההתנגדות. עוד נאמר כי אף אם היינו מוחלים על טעותו הדיונית של המבקש ורואים בבקשה בטענת פרעתי משום התנגדות לביצוע שטר, הרי שבקשה זו הוגשה רק ביום 1.2.12, היינו באיחור וזאת בשים לב לכך שהמועד האחרון להגשת ההליך היה יום 15.1.12. עוד נאמר כי למבקש עצמו אין כל אסמכתאות לתמוך טענותיו בבקשה בטענת פרעתי כך שגם אם נלך כברת דרך לקראת המבקש ונאריך את המועד להגשת ההתנגדות, כפוף לחיובו בהוצאות, לא יהיה בכך כדי לסייע, מהותית, למבקש.

דיון והכרעה

אין ספק כי על פי קביעותיה של רשמת ההוצאה לפועל המבקש איחר בהגשת התנגדותו. כמו כן, אין ספק כי המבקש לא סיפק בדל של הסבר לאיחור בהגשת ההתנגדות וזאת גם אם נקל עם המבקש ונראה בהגשת בקשתו בטענת פרעתי משום התנגדות לביצוע שטר שהוגשה בהליך לא נכון. אדגיש כי גם הפסיקה שהקלה עם המבקשים להגיש התנגדות באיחור לא קבעה כי אלה אינם נדרשים לספק כל הסבר לאיחור בהגשת ההתנגדות אלא נקבע רק כי ההסבר לאיחור יכול להיות מפורש לקולא ובשים לב לזכות הגישה של הנתבע, המבקש, לערכאות.

כל האמור עד כה הינו בפן הדיוני.

גם בפן המהותי, ובהתעלם מטיעוני ב"כ המשיב בעניין זה, מתעורר ספק בנוגע לטיב הגנת המבקש. גרסתו של המבקש הייתה כי השיק ניתן לשם כיסוי חוב קודם למשיב. בנסיבות אלה, הגרסה כי הצדדים הסכימו כי השיק יבוא לצורך כיסוי עבודות איטום שיבצע המבקש למשיב אינה סבירה על פניה שכן יוצא לפיה כי החוב הקודם, שעבורו נמסר למעשה השיק במקור, נותר ללא כל פירעון וזאת בהסכמת המשיב, לכאורה.

לאור האמור, ועל מנת שהמבקש יקבל בכל זאת את יומו חרף מחדליו אני קובע כי המועד להגשת ההתנגדות יוארך את למועד בו הוגשה ההתנגדות בפועל וזאת בכפוף לכך שהמבקש יפקיד בקופת בימ"ש את סכומו הנומינאלי של השיק נשוא הדיון וזאת עד ליום עד ליום 20.6.12. יופקד הסך האמור במלואו ובמועדו – תקבע המזכירות מועד לדיון בהתנגדות. לא יופקד הסכום דלעיל בקופת בימ"ש במלואו או במועדו – יראו בקשה זו כבקשה שנדחתה.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ב, 16 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הרצל יוחאי גרבי
נתבע: שמואל שוקרון
שופט :
עורכי דין: