ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תאודור סמצ'ו פלקין נגד עוף ברכה בע"מ :

בפני כבוד השופטת יעל אנגלברג שהם

המבקש
(התובע)
תאודור סמצ'ו פלקין
ע"י ב"כ עוה"ד ארנון ברק ואח'

נגד

המשיבים
(הנתבעים)

  1. עוף ברכה בע"מ
  2. מנחם כרמל

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד יפעת אלתר-חמו

החלטה

עניינה של החלטה זו - בקשת המבקש לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים.

1. המבקש-התובע (להלן - "התובע") הגיש כנגד המשיבים-הנתבעים (להלן - "הנתבעים") תביעה לתשלום זכויות שונות שהוא זכאי להן, לטענתו, בגין תקופת עבודתו במפעלה של הנתבעת 1, חברה בע"מ שהנתבע 2 הוא בעליה.

2. ביום 28.2.12 הגיש התובע "בקשה להורות על מסירת שאלון לנתבעים וגילוי מסמכים והודיה בעובדות" (להלן - "הבקשה"). בבקשה לא נמסרו פרטים על המסמכים המבוקשים.

3. ביום 18.3.12 הוגשה תגובת הנתבעים לבקשה ועמדת הנתבעים העולה ממנה היא זו: בקשת גילוי המסמכים נועדה לסרבל את ההליך ולהתיש את הנתבעים; המסמכים אינם מצויים ברשותה; בהתאם להחלטת בית הדין מהדיון המקדמי, המסמכים הומצאו לידי התובע וכן הועברו לידו מסמכים נוספים; כל המסמכים שהיו בידי הנתבעים נמסרו לידי התובע, ואלו שלא נמצאו בשליטתם - הדבר צוין בתצהיר; התובע כלל לא פירט את המסמכים שגילויים מבוקש.

4. בהחלטה מיום 18.3.12 נקבע, בין היתר, כי -

"...לא ברור מהם המסמכים שאותם מבקש התובע. על התובע לפרט מהם המסמכים המבוקשים על ידו וזאת עד ליום 25.3.12. הנתבעת תמסור תגובתה לבקשה עד ליום 2.4.12..."

5. ביום 25.3.12 הגיש התובע הודעה מפורטת כפי שנדרש. הודעה זו כוללת רשימה של 20 סוגי מסמכים שגילויים מתבקש (להלן - "ההודעה").

6. חרף האמור בהחלטת בית הדין המצוטטת לעיל, וחרף פניות מזכירות בית הדין בעניין זה לב"כ הנתבעים, עד עתה לא נתקבלה מטעמם כל תגובה להודעת התובע. אשר על כן, ניתנת החלטה זו אך ורק על יסוד האמור בהודעת התובע ובתגובת הנתבעים מיום 18.3.12.

הכרעה

7. לאחר שעיינתי בחומר המצוי בפניי, סבורה אני כי בקשתו של התובע לגילוי המסמכים המפורטים בהודעה חורגת באופן משמעותי מהכללים שהונחו בפסיקה בסוגיית הגילוי והעיון במסמכים. ההודעה כוללת מסמכים שבינם לבין הוכחת התביעה דנן אין דבר וחצי דבר (למשל המסמכים המפורטים בסעיף 15 להודעה, הרלוונטיים לתביעתו הנזיקית של התובע אך לא לתביעה דנן וכן המסמכים האמורים בסעיפים 1, 2, 16, 17), חלקם אף עשוי לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים (למשל המסמכים המפורטים בסעיפים 14 להודעה), חלקם אינם ברורים (המבוקש בסעיף 5 להודעה, מה גם שהחיוב עצמו מופיע בתלושי השכר - ראו למשל נספח א' לכתב התביעה המקורי), וחלקם מְשַוים לבקשה מראה של "מסע דיג" מיותר ומכביד (למשל המסמכים המפורטים בסעיפים 1, 2, 14, 16, ו-17 להודעה).

8. אשר על כן ובהתאם לכללים המנחים בפסיקה, הנני מורה לנתבעים להמציא לידי התובע את המסמכים הבאים:

א. כרטיס נוכחות ודוחות נוכחות לשעות עבודה של התובע לכל תקופת עבודתו אצל הנתבעים, כולל מספר עובד (סעיפים 3 ו- 8 להודעה);
ב. פנקס שממלאים הנתבעים לפי סעיף 25א לחוק שעות עבודה ומנוחה (סעיף 4 להודעה);
ג. פוליסת/ות ביטוח ונספחיה/ן שערך/ו הנתבע/ים לתובע (סעיף 6 להודעה);
ד. טופסי 106 לשנים 2002-2009 חתומים בחתימה וחותמת המעביד (סעיף 7 להודעה);
ה. הסכם בין העובד והמעביד של תנאי העסקתו והשינויים בהם (סעיף 9 להודעה);
ו. כרטיס הנהלת חשבונות של המעביד בגין גביית דמי חבר חודשי מהשכר והשימוש בכספים אלו (סעיף 10 להודעה);
ז. פירוט כל התנועות הכספיות בגין כספים שהופרשו ע"ח עובד + ע"ח מעביד בפוליסת הפנסיה בחברת הביטוח "כלל" (המצוינת ע"י המעביד בטופס 161 מיום 22.9.09) (סעיף 11 להודעה);
ח. כרטיס ניהול חופשה, כרטיס ניהול מחלה, כרטיס היעדרויות (סעיף 12 להודעה);
ט פירוט רשימת "קניות בחוב" או "ניכויי רשות" (סעיף 18 להודעה);
י. הסכם או מסמך המפרט את תנאי העבודה והשכר של התובע לתקופת עבודתו (סעיף 19 להודעה);
יא. מסמך בדבר עיקרי זכויות התובע (סעיף 20 להודעה).

9. המסמכים האמורים בסעיף 8 על תתי סעיפיו, יומצאו לתובע עד ליום 1.5.12. היה ואיזה מהמסמכים האמורים אינו נמצא ברשות הנתבעים ו/או בשליטתם, יפרטו בתצהיר ערוך כדין מתי יצא המסמך מחזקתם והיכן הוא מצוי כיום. תצהיר כאמור יוגש לבית הדין עד ליום 1.5.12.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ב, 16 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תאודור סמצ'ו פלקין
נתבע: עוף ברכה בע"מ
שופט :
עורכי דין: