ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרה רחל גבירץ נגד שיח סוד מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים :


בפני כבוד השופט עודד שחם

מבקשים

שרה רחל גבירץ

נגד

משיבים

שיח סוד מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

בפניי בקשה לצו מניעה זמני.

1. מדובר בבקשה שלישית המוגשת בגדריו של ההליך שבכותרת. הבקשה היא לצו, אשר יאסור על השכרת המבנה שברשות הנתבעת, וכן על הפעלת המקום במהלך השבוע ובסופי השבוע לשם לינת משפחות ולשם אירועים למשפחות.

2. התובעת היא בעלת דירה, המצויה בסמוך למבנה האמור. הנתבעת היא עמותה, המספקת מסגרות חינוכיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. המבנה שבמחלוקת נמצא באזור המוגדר כאזור תעשייה, על פי דיני התכנון והבנייה. לא הוצג ההיתר שניתן למבנה. על פי הטענה, בבקשה להיתר צויין כי מדובר במרכז תעסוקה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. מכל מקום, מעיון בתשריט אשר עמד בבסיס ההיתר, עולה כי כחלק מן המבנה תוכננו בו אולם רב תכליתי, וכן מספר חדרי מגורים.

3. כאמור, מדובר בבקשה שלישית. בדיון בבקשה הראשונה (24.5.11) הושג הסדר בדבר אי שימוש בחצר הסמוכה לדירת התובעת בשבת לאחר כניסת השבת או לאחר השעה 22:00. הושג גם הסדר לפיו הפנס הקרוב למרפסת חדר השינה של התובעת יכובה באופן קבוע, ופנס נוסף הקרוב למרפסת חדר השינה של בנה יכוון באופן שונה. יוער, כי מדברי בא כוח המשיבה בבקשה האמורה, עלה כי לא לנים במקום אנשים, הגם שבימי שישי בלילה ובימי שבת בבוקר מתקיימת במקום פעילות לאוכלוסייה המטופלת על ידי המשיבה. הנתבעת התחייבה, בכפוף לקיום התחייבויות אלה, לא לשוב ולפנות בנושא המטרד הנטען על ידה במסגרת ההליך הנוכחי, אלא אם יהיו מטרדים חדשים.

4. אין בדעתי להידרש לאירועים הנזכרים בבקשה הנוכחית, אשר התרחשו בחודשים יולי – אוגוסט 2011. מדובר בבקשה לסעד זמני אשר הוגשה בחודש מרץ 2012. יש טעם לדון בהקשר זה באירועים "טריים", אשר התרחשו בעת האחרונה, ואין לגביהם שיהוי בפנייה לבית המשפט. לעניין זה צויינו בבקשה שני אירועים, עליהם אעמוד להלן.

5. האירוע האחד הוא השכרת המקום לצורך אירוע של "שבע ברכות". הנתבעת אינה חולקת כי אירוע כאמור התקיים במקום. לדבריה, לא מדובר בהשכרה, כי אם במחווה שנעשתה עבור שכנה, הפעילה במקום כמתנדבת. אין מחלוקת, כי לא מדובר במקום המיועד לאירועים ושמחות מעין אלה. הדעת נותנת, כי יש באירועים כאמור כדי ליצור מטרד של ממש לשכנים דוגמת התובעת. הנתבעת מסכימה כי אין מקום לקיים פעילות מסוג זה במבנה. משכך, יש הצדקה עניינית להוצאת צו מניעה זמני, האוסר קיום אירועים ושמחות דוגמת "שבע ברכות במקום".

6. באירוע האחר, לטענת התובעת, בנות שהתארחו במקום יצאו בשעת לילה מאוחרת "לצהול" והעירו את המבקשת. נטען עוד כי "במשך כל השבת באו ויצאו. גם הרכבים שבאו לאסוף את הנמצאים במוצאי שבת צפרו והרעישו". התובעת לא נחקרה על תצהירה. הצדדים הסתפקו, על דעת בית המשפט, בהצגת טיעונים, על רקע הגשת תמונות וסרטים מן המתרחש במקום, על ידי התובעת.

7. (א) עיינתי בתמונות ובסרטים. לא מצאתי בהם עיגון לטענה בדבר מטרדים מהותיים הנגרמים בשל הפעילות שמקיימת המשיבה במקום, ודאי לא כאלה החורגים מן הסביר, בהתחשב בהגדרתו הבסיסית של המקום כאזור תעשייה. עולה מן התמונות, כמו גם מן הטיעונים, כי במקום לנים בכל סוף שבוע כ – 10 נערים, בהם מטפלת המשיבה, במסגרת המכונה "נופשון". לא מדובר במגורים של משפחות כנטען. לא הונחה תשתית מספקת לטענה כי הדבר מנוגד להיתר שניתן למקום, ומה גם שהתשריט עליו עמדתי כולל חדרים המיועדים על פי טיבם לשינה או מנוחה. לא עולה מן החומר גם תמיכה כלשהי בטענה, כי מדובר בהשכרה מסחרית של המקום לשם לינה של מאן דהוא.

(ב) גם לא עולה כי הנערים הנמצאים במקום גורמים למטרד של ממש. משחק כדור הנראה בחלק מן הסרטים לא יצר מטרד כלל, ואינו קרוב לדירת התובעת. התאורה שבמקום תואמת את טענות המשיבה בדבר תאורה היקפית למטרות שמירה, ולא ניתן להתרשם ממטרד כלשהו בגינה. קולות הנשמעים מעת לעת מן הנערים אינם יוצרים מטרד מהותי, ואף נבלעים לא אחת בקולות רקע של מכוניות חולפות. מסקנה זו אינה משתנה גם נוכח קולות השירה שהשמיע מי מן הנוכחים במקום בסרט שצולם, כך ניתן להבין, בחג הפורים, או נוכח שירה הנשמעת בסרט אחר, אשר על פי דברי המבקשת צולם במוצאי שבת. לא ניתן להתרשם גם כי כלי רכב הנראים בחלק מן הסרטים נוסעים סמוך למבנה, יוצרים מטרד של ממש, העשוי להצדיק הוצאת צו זמני כמבוקש. אעיר, כי אין מדובר בכלי רכב כבדים.

(ג) המסקנה של האמור היא, כי אין מקום להוצאת צו מניעה כמבוקש לעניין השכרת המבנה ולעניין והפעלתו לשם לינת משפחות.

8. נוכח כל האמור, הבקשה מתקבלת באופן חלקי, על פי המפורט לעיל, לעניין מניעת קיומם של אירועים ושמחות דוגמת "שבע ברכות" במקום. נוכח קבלתן החלקית של טענות הצדדים, אין צו להוצאות בבקשה זו.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרה רחל גבירץ
נתבע: שיח סוד מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים
שופט :
עורכי דין: