ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברכת ישראל בע"מ נגד גמילה דרבאשי :

תיק עזר

בפני כבוד השופט דורון חסדאי

המבקשים

 1. גמילה דרבאשי
 2. אסמעיל דרבאשי
 3. פאטן דרבאשי
 4. טארק דרבאשי
 5. סוהיר דירבאשי
 6. מוסטפא דרבאשי
 7. ראניה דירבאשי
 8. עבדאל מגיד דרבאשי
 9. רנה דרבאשי
 10. אלפקיה סוסן דירבאשי
 11. חמדו אלפקיה

נגד

המשיבה

רכבת ישראל בע"מ

בית משפט השלום בכפר סבא

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין אשר ניתן ביום 30.1.12, במסגרתו נקבע כי על המבקשים להחזיר את החזקה בשטחים שהופקעו על ידי המבקשת (חלקה 44 וחלקים מחלקות 42, 43 בגוש 4338 רח' החשמונאים ברמלה) עד ליום 1.5.12.

2. ראוי לציין, כי המבקשים הגישו ביום 14.3.12 ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי מרכז.

3. בהתאם להחלטתי מיום 14.3.12 הגישה המשיבה תגובתה לבקשה ביום 3.4.12.

4. בבקשת המבקשים נטען בין היתר בתמצית, כי המדובר בתביעה שהגישה המשיבה לסילוק ידם של המבקשים לבית המגורים בו הם מתגוררים וככל שלא יעוכב ביצועו של פסק הדין יגרם למבקשים נזק בלתי הפיך אשר יפגע קשות בזכויות היסוד שלהם.
כמו כן נטען בבקשה, כי בסמיכות לבית המגורים קיים מטע זיתים המעובד על ידי המשפחה משך שנים רבות ואת תוצרתו נוהגת המשפחה לקחת לבית בד באיזור נהילין.

5. עוד מפרט ב"כ המבקשים בגוף הבקשה את הטעמים אשר לאורם לשיטתו יש מקום כי ערעור המבקשים על פסק הדין יתקבל (ר' בהרחבה סע' 41-15 לבקשה).

6. המשיבה בתגובתה ציינה בין היתר ובתמצית, כי פסק הדין ניתן אף כנגד משפחה נוספת – משפחת חג'ג' – אשר לא הגישה ערעור על פסק הדין, כי החזקת המבקשים במקרקעין מהווה מחסום אחרון לפני ביצוע "ההפרדה המפלסית" המתוכננת באיזור, שזהו פרויקט רחב היקף בעלות משוערת של כ- 150,000,000 ש"ח והדבר היחידי המונע את יציאתו לדרך הוא החזקת המבקשים במקרקעין.

7. כן טענה המשיבה, כי תפיסת חזקה במקרקעין על פי פקודת הדרכים אינה מותנית בתשלום פיצוי כלשהו שזוהי סוגיה נפרדת המתבררת בבית המשפט המחוזי. המשיבה מציינת כי נקבע בפסק הדין כי פינוי המבקשים מהמקרקעין יעשה בכפוף לתשלום פיצוי שאינו שנוי במחלוקת בסך של למעלה מ- 500,000 ש"ח כך שאין חשש שהמבקשים יוותרו ללא קורת גג

8. עוד ציינה המשיבה, כי הגם שמדובר בסעד של פינוי והריסה הרי שכאשר מדובר בפסקי דין לתפיסת חזקה מכח הוראת סע' 4 לפקודת הדרכים או מכח סעיף 8 לפקודת הקרקעות, לא נטו בתי המשפט להיענות לבקשות לעיכוב ביצוע ובית המשפט הפנה לאסמכתאות מתאימות בענין (ר' סע' 12-10 לתגובה).

9. לאחר שנתתי דעתי לטיעוני ב"כ הצדדים ובשים לב לאשר נפסק בפסק הדין, נחה דעתי כי דין בקשת המבקשים להידחות ואין מקום לקבלה ולהורות על עיכוב ביצוע פסק הדין.

10. ברע"א 3518/10 שושנה שופר נ' בנק הבינלאומי הראשון (6.9.10) קבע בית המשפט, בין היתר, כי מאזן הנוחות הינו שיקול חשוב ביותר שעה שבוחנים בקשה לסעד זמני המיועד למנוע מימוש של שיעבוד על דירת מגורים. הנטיה הטבעית היא לומר שכאשר מדובר בבית מגורים מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש הסעד הזמני אשר מעוניין להמשיך ולהתגורר בבית "עם זאת נטייה טבעית זו אינה אמורה להאפיל באופן מלא על יתר השיקולים. כאשר ההערכה לגבי סיכויי ההצלחה של המבקש בהליך הינה ברמה נמוכה ואינה מגיעה כדי רף מינימלי תידחה הבקשה אף שמדובר בבית מגורים. גם כאשר המדובר בבית מגורים חובה על בית המשפט ליתן דעתו לשאלה האם המשך הליכי המימוש ופינוי המבקש ומשפחתו עלולים להביא לכך שהמבקש יוותר ללא קורת גג."

11. בנסיבות הענין, הגם שמדובר בדירת מגורים, נחה דעתי כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשים. טענות המבקשים נידונו וזכו להתייחסות מעמיקה בפסק הדין ורובן הינן טענות משפטיות שנדחו. אל מול אינטרס המבקשים קיים אינטרס מוחשי כבד משקל של הציבור בכללו לביצוע ההפרדה המפלסית – אינטרס שמצאתיו כגובר.
זאת ועוד, אין המדובר בענייננו במצב בו המבקשים יוותרו ללא קורת גג לפי שהם אמורים לקבל מהמשיבה טרם הפינוי פיצוי משמעותי – שאינו שנוי במחלוקת – אשר יכול לשמש אותם לצורך זה.

12. זאת ועוד, מצאתי כי אשר נקבע בפסקי הדין שהציגה המשיבה בפניי – בש"א 13738/07 עזרא נ' הוועדה המקומית (31.7.07) ובש"א 9342/08 קרניאל נ' רכבת ישראל (2.7.08), ישים ,מתאים וחל אף בענייננו ומוליך למסקנה, כי בנסיבות הענין, אין מקום לעיכוב ביצוע פסק הדין והמבקשים יוכלו לקבל פיצוי כספי מתאים אף אם פני הדברים ישתנו בהליך הערעור((ר' גם: ע"א 6477/94 מועלם נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה (13.2.95)).

13. לא למותר לציין, כי כמי שישב בדין בתיק מראשיתו בשלב שמיעת הראיות, התרשמותי הינה כי המחלוקת בין הצדדים בבסיסה, נוגעת לשיעור הפיצוי שיקבלו המבקשים בגין פינויים מן המקרקעין. מחלוקת זו אין מקום שתוביל לעיכוב ביצוע פסק הדין ויכולה היא לבוא על פתרונה אם במסגרת הליך הערעור שנקטו המבקשים (בגדרי הסדר פשרה שם) ואם במסגרת הליך נפרד שיתקיים לעניין קביעת גובה הפיצוי.

14. בנסיבות הענין ובהינתן האמור, מצאתי לדחות את בקשת המבקשים.

15. בנסיבות הענין לא מצאתי לעשות צו בדבר הוצאות.

16. המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים בדואר ואף בפקס + אישור טלפוני בהקדם.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ברכת ישראל בע"מ
נתבע: גמילה דרבאשי
שופט :
עורכי דין: