ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מימרן(אסיר) נגד ועדת השחרורים כלא איילון :

לפני: כבוד השופט אברהם טל, סג"נ – אב"ד, כבוד השופטת זהבה בוסתן,
כבוד השופט יחזקאל קינר

העותר
אשר מימרן

נגד

המשיבה

  1. ועדת השחרורים כלא איילון
  2. היועץ המשפטי לממשלה


נוכחים:
העותר ובא כוחו עו"ד ראובן שרעבי
ב"כ המשיב 2 עו"ד ליאת פלג

בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

פרוטוקול

ב"כ העותר: חוזר על העתירה.

ב"כ המשיב 2: מגישה לבית המשפט את בקשת ההפקעה שמצורף אליה, בין היתר, נספח א'- ההחלטה המקורית שהורתה על שחרורו של העותר. נספח ג' שמצורף הוא מכתב ממנהלת ההוסטל באשר לנסיבות עזיבת העותר את ההוסטל. מדובר באדם שריצה מאסר חמישי כשאחד מתוך המאסרים הוא בעבודות שירות, 4 מאחורי סורג ובריח כולל מאסר אחד אותו ריצה בחו"ל בגין שוד. אפנה את בית המשפט להחלטה המצורפת לנספח א' לבקשת ההפקעה, להחלטת השחרור, הוועדה שחררה את העותר רק בגלל שהוגשה תוכנית להוסטל. הוועדה אומרת את הדברים בצורה מפורשת. ההחלטה מדברת על כך שיש תוכנית במסגרת סגורה. כשהעותר דיבר בפני הוועדה, אמר שחשוב לו לדעת שהוא נמצא במסגרת. בנספח ג' כותבת מנהלת ההוסטל שמרגע הגעתו של העותר להוסטל הפגין קשיי הסתגלות והפגין רגשי עליונות והתבצר בעמדה שהמסגרת לא מתאימה לו, כפי שהדברים באים לפני בית המשפט, עד עזיבתו את ההוסטל. העותר מבקש היום מבית המשפט הוא לאשר שימוש שלו לרעה בכל ההליך של שחרור מוקדם, מדובר באדם המגיע לוועדה במאסר חמישי ומבקש שחרור מוקדם על סמך תוכנית מאוד הדוקה ופיקוח של 21 חודשים, ורק על סמך התוכנית הזו משתחרר ומיד כשמגיע לאותו ההוסטל, ברור למעשה שהוא לא התכוון להשתקם כלל ותוכנית רש"א היוותה רק קרש קפיצה לאותה החלטת שחרור מוקדם ובעיניי החלטת הוועדה בנסיבות הללו היא מתבקשת.

ב"כ העותר: אני שומע את דברי חברתי ומסכים שהייתה כאן הפרה וודאית של תנאי השחרור, אין ספק בכך. השאלה היום היא אחרת – חברתי אמרה כי מדובר במאסר חמישי, אדם עם נסיבות חיים קשות, הסתבך חדשות לבקרים, טענתי בפני הוועדה שלפעמים הפורמאלי צריך לעמוד בצד ולהסתכל על המהות, אם הוועדה בחודש פברואר הייתה יודעת אם הייתה יכולת טכנית לנבא שיעמוד מולה אותו אסיר בעוד שנה וחודשיים, נשוי, כשאשתו בהיריון בחודש רביעי להריונה, כשהוא לא הסתבך באף עבירה פלילית במהלך השנה האחרונה, מאז שהשתחרר וכאשר עבד החל מחודש יוני בצורה מסודרת ועלה על מסלול חיים שיקומי אמנם שלא תאם את התוכנית המקורית, אבל מדובר במי שהסתבך חדשות לבקרים והיום נראה שהוא הגיב לתוכנית השיקומית. הגשתי אישור המצורף לעתירה המלמד על כך שסיים כעת ראש צוות שליחים.
צריך להבין שזה לא עניין של מה בכך, אנו מחפשים שיקום של אותו עבריין ונכון שאנו לא רוצים להעניש אותו על כך שלא קיים את התנאים, היו נסיבות בהם דיבר עם רש"א לאחר שחזר בו מהבקשה לעזוב, ברגע שהוא עבד הוא לא נכנס לשום הוסטל, הוא פנה לרש"א וביקש להכין לו תוכנית חלופית והם השיבו שימתין לדיון בוועדה המוסמכת והם לא יכולים להחליט לתוכנית חלופית. החוק מתיר לוועדה במקרים כאלה שרואים שיש תקווה של שיקום וההפרה של התנאי היא של איננו ביצוע העבירה, הוועדה מוסמכת ויש לה את שיקול הדעת להגיד שהם מעריכים מעבר לביצוע העבירה שהם בעצם דיי כובלים את ידיי הוועדה ודי בצדק. אני סבור שהיה מקום במקרה לתת לו הזדמנות ולא לתת לו את אותה תקופת תנאי , אני לא אומר את זה, אבל כתבתי בסעיף 23 שיש מקום אולי להחזיר לבית המשפט הזה את הדיון לוועדה אחרי שרש"א יפגשו בו ויש לנו ניצוץ של שיקום ויש פה משפחה צעירה, חבל להחזירו לבית הסוהר אמנם שזה 9 חודשים.
במידה ובית המשפט לא נעתר לבקשתי, אבקש להורות על הפקעה מינימאלית, אני מבקש שהתינוק לא ייולד לבית בלי אב, התינוק צפוי להיוולד בספטמבר.


פסק דין

העותר ריצה עונש מאסר לתקופה של שלוש שנים וחמישה חודשים בגין עבירות איומים, סמים והיזק לרכוש וביום 8.2.11 החליטה המשיבה 1 (להלן: "הוועדה" ), במותב אחר, לשחררו על תנאי בתנאים המפורטים בעמוד 5 להחלטתה, אשר הוצגה בפנינו על ידי ב"כ המשיב 2.
ביום 28.3.12 החליטה הוועדה להפקיע את רישיונו של העותר לתקופה כוללת של 278 יום, היא מלוא תקופת הרישיון. החלטה זו היא נושא העתירה שבפנינו.
ב"כ העותר טוען בכתב העתירה ובטיעוניו בפנינו כי מבלי להמעיט מחשיבות התנאי של שהייה בהוסטל שבו הותנה שחרורו של העותר על תנאי, הרי לאור נסיבות עזיבת ההוסטל על ידי העותר, מאחר ולאחר עזיבת ההוסטל הוא השתלב בעבודה כשליח וכמנהל צוות שליחים בחברת שליחויות, התחתן שלשום ואשתו אמורה ללדת בחודש ספטמבר השנה, יש בכך כדי לגרום להארכת תקופת התנאי או למזער, לקיצור תקופת ההפקעה.
ב"כ המשיב 2 מתנגדת לביטול הפקעת הרישיון תוך הארכת תקופת התנאי או לקיצור תקופת ההפקעה שכן לטענתה, כפי שעולה מהחלטת הוועדה ששחררה את העותר על תנאי, השהייה בהוסטל הייתה תנאי עיקרי מתנאי השחרור, העותר הפר אותו זמן קצר לאחר שחרורו על תנאי וממכתבה של מנהלת ההוסטל שהוצג בפנינו עולה כי לא הייתה הצדקה לכך.
עיון בהחלטת הוועדה ששחררה את העותר על תנאי מעלה כי אכן התנאי של שהיית העותר בהוסטל היה תנאי עיקרי מתנאי השחרור וכך כתבה הוועדה:
"הוועדה סבורה כי התחייבותו לקיים את תוכנית ההוסטל הנמשכת 21 חודש, יש בה כדי להפחית במידה ניכרת את פוטנציאל המסוכנות לציבור. הוועדה גם סבורה כי יש לתת משקל ולהתחשב בנימוקים ובשיקולים שהנחו את רש"א ואת הנהלת ההוסטל לקבל את האסיר לפיקוחם. האסיר מודע כי באם יפר את תנאי ההוסטל, עלול הוא לחזור לכלא. במאסרים הקודמים לא שוחרר האסיר שחרור מוקדם וגם לא נבנתה לו תוכנית שיקום או פיקוח כלשהו. לפיכך, נראה כי יש לתת לאסיר הזדמנות בפעם הזו לעבור טיפול אשר יעזור לו לעלות לדרך הישר ולא לחזור שוב לכלא".

דברים כדורבנות, המלמדים, אכן, על החשיבות שראתה וועדת השחרורים בשילובו של העותר בהוסטל ולכך יש להוסיף את העובדה כי עוד לא יבשה הדיו על החלטת הוועדה וחודשיים לאחר שהעותר נקלט בהוסטל, הוא עזב אותו תוך גילוי עמדה שאם היה מגלה אותה לפני החלטת הוועדה, לא היה משתחרר על תנאי.
מכל האמור לעיל, עולה כי צדקה הוועדה בהחלטתה נושא העתירה להפקיע את תקופת הרישיון של העותר והשאלה העומדת לפתחנו היא האם מן הראוי היה להפקיע את מלוא תקופת הרישיון או את חלקה, תוך הארכת תקופת התנאי לגבי החלק האחר.
הוועדה אמנם לא התעלמה מנסיבותיו האישיות של העותר, ובמיוחד מנישואיו ומהריונה של אשתו, אך נראה לנו כי יש באלה, בצירוף טענת העותר שפנה לרש"א אשר הורתה לו להמתין עד להחלטת הוועדה נושא העתירה, כדי לקצר במידת מה את תקופת הפקעת הרישיון.
לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את העתירה בחלקה ומחליטים כי תקופת ההפקעה תעמוד על 180 יום.
העותר יתייצב בכלא ניצן ביום 18.4.12 בשעה 09:00, על מנת לרצות מאסר למשך 180 יום בגין הפקעה חלקית של תקופת הרישיון.
עניינו של העותר יובא בפני הוועדה על מנת שתאריך את תקופת הרישיון ותקבע את התנאים לתקופת ההארכה במועד מוקדם ככל האפשר.
המזכירות תעביר את פסק הדין למזכיר וועדת השחרורים שליד כלא איילון, על מנת שיטפל באמור לעיל.


ניתן והודע היום י"ג ניסן תשע"ב, 05/04/2012 במעמד ב"כ הצדדים והעותר.

אברהם טל, שופט, סגן נשיא
אב"ד
זהבה בוסתן, שופטת
יחזקאל קינר, שופט


מעורבים
תובע: מימרן(אסיר)
נתבע: ועדת השחרורים כלא איילון
שופט :
עורכי דין: