ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אראלים נכסים נגד קופ"ח מאוחדת :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 063096/06

בפני:

כב' השופטת נועה גרוסמן

תאריך:

04/11/2008

בעניין:

אראלים נכסים בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד קינן

תובעת

נ ג ד

קופ"ח מאוחדת

ע"י ב"כ

עו"ד פינק

נתבעת

החלטה

כללי:

בישיבת יום 25.6.08 ניתנו לצדדים הוראות להשלמת הליכים מקדמיים.

התיק הובא בפני לתזכורת ומצאתי בו בקשה של התובעת ליתן תצהיר משלים לתשובה לשאלון.

הוראות להשלמת הליכים מקדמיים:

לאחר שבחנתי את השאלון ואת התשובות שנמסרו מול עמדת הנתבעת, אני מכריעה בבש"א 174860/08 כדלקמן:

שאלות 28-32.

שאלות 33-38 רישא בלבד ללא תתי השאלות שבהמשך כל שאלה.

שאלות 45-48 רישא בלבד ללא תתי השאלות שבהמשך כל שאלה.

שאלה 51 רישא בלבד.

אינני מחייבת תשובה ליתר השאלות.

כל הנ"ל יבוצע תוך 30 יום מקבלת החלטה זו במשרד ב"כ הנתבעת.

אין צו להוצאות הדיון בבקשה.

הוראות להמשך ההליך:

מאחר ולא הוגשו בקשות מקדמיות נוספות מעבר לבש"א 174860/08, יש לשער כי יתר ההליכים המקדמיים הושלמו לשביעות רצון.

נפתח איפוא הפתח להגשת תצהירי עדות ראשית.

אני מורה, כי יוגשו תצהירי עדות ראשית.

תצהירי התובעת יוגשו עד ליום 31.1.09, עם עותק במישרין לצד שכנגד.

יודגש כי מועד זה נקבע בהתחשב בצורך של התובעת לקבל תשובות משלימות לשאלון, כפי שקבעתי בהחלטה זו לעיל.

תצהירי הנתבעת יוגשו 45 יום לאחר מכן, עם עותק במישרין לצד שכנגד.

מזכירות מנ"ת תיקבע ישיבת המשך לתיק זה, על פי היומן, בראשית חודש אפריל 2009.

ניתנה היום ו' בחשון, תשס"ט (4 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

גרוסמן נועה, שופטת

קלדנית: תמי פדל