ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי בלומברג נגד יעקב חגי :

10

לפני כבוד השופט שאול מנהיים

המבקשים

  1. אבי בלומברג
  2. בלאנסד בודי

שניהם ע"י עו"ד רעות בן-זאב

נגד

המשיב
יעקב חגי
ע"י עו"ד דניאלה אברמוביץ'

בית המשפט המחוזי מרכז

החלטה

בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט. ביום 27/12/10 ניתן, בהסכמה, פסק דין חלקי (להלן "פסק הדין החלקי") שכלל שורה של צווים קבועים נגד המשיב (הנתבע). הטענה שבבסיס הבקשה היא שהמשיב לא קיים את הוראות פסק הדין, ולפיכך מתבקשת אכיפת הוראות אלו באמצעות הכלים הקבועים בסעיף 6 לפקודה האמורה.

המבקשים טוענים (לאחר שצמצמו טיעוניהם בהשוואה לאלו שנכללו בקשה מלכתחילה), כי הפרות פסק הדין החלקי על ידי המשיב הן שלוש במספר. ההפרה הנטענת הראשונה היא המשך השימוש של המשיב, באתר האינטרנט של עסקו, במונח "סלטיקס". אין מחלוקת כי נכון למועד הגשת הבקשה והדיון בה אכן עשה הנתבע שימוש כזה, אולם טענתו היתה כי שימוש במונח הנ"ל אינו עומד בניגוד לפסק הדין החלקי. במהלך הדיון בבקשה הסכים המשיב להתחייב כי יחדל משימוש במונח הנ"ל באתר האינטרנט של עסקו, וזאת תוך שישים ימים ממועד הדיון בבקשה. תקופה זו חלפה, ומשלא הוגשה בקשה חדשה בנדון אין לי אלא להסיק כי המשיב כיבד את התחייבותו האמורה. על כן, אין עוד צורך לדון בהפרה הנטענת הראשונה, וממילא אין צורך להכריע האם אכן מדובר בהפרה של פסק הדין החלקי.

ההפרה הנטענת השנייה של פסק הדין החלקי היא עשיית שימוש, באתר האינטרנט של עסקו של המשיב, בתמונה של קפיצי כסאות שהועתקה, לטענת המבקשים, מאתר האינטרנט שלהם. גם בעניין זה טען תחילה המשיב כי אין מדובר בהפרה של פסק הדין החלקי, אולם במהלך הדיון בבקשה התחייב כי יסיר את התמונה תוך שישים ימים ממועד הדיון בבקשה, ומשתקופה זו חלפה והמבקשים לא פנו בנדון לבית המשפט יש להניח כי המשיב כיבד גם התחייבות זו. גם כאן, לכן, אין עוד צורך לדון בשאלה האם אכן מדובר בהפרה של פסק הדין החלקי.

ההפרה הנטענת השלישית היא כי המשיב מוסיף לפרסם באתר האינטרנט של עסקו 12 תמונות של מוצרים הכוללים רכיבים מפרים על פי פסק הדין החלקי. גם כאן, טענת המשיב – בתמצית – היא כי אין מדובר בתמונות שפרסומן נאסר על פי פסק הדין החלקי, וכי אין הן כוללות רכיבים שהם ייחודיים למבקשים, כטענתם. בסופו של דבר הסכים המשיב, בדיון בבקשה, להותיר את עניינה של הפרה נטענת זו לשיקול דעת בית המשפט. עיינתי בתמונות שבמחלוקת (נספח ב' לתגובת המבקשים לתשובת המשיב לבקשה), וכן בכל החומר הנוגע לתמונות אלה. התמקדתי ברכיבים המפורטים בנספח ב' האמור, לגביהם טוענים המבקשים בהערות בכתב הנכללות בנספח ב' האמור, כי מדובר ברכיבים ייחודיים להם אשר פסק הדין החלקי חל עליהם. באתי למסקנה כי תמונות הכוללות את הרכיבים הללו הן אכן תמונות שפסק הדין החלקי חל עליהן. רכיבים אלה, המפורטים בכתב יד בנספח ב' לתשובה לתגובה לבקשה, אכן כלולים בסעיפים 1 עד 14 (כולל) לפסק הדין המוסכם, וליתר דיוק באותו חלק של הרכיבים הנזכרים בסעיפים הנ"ל אשר פסק הדין המוסכם כולל צו מניעה קבוע האוסר על המשיב לייצרם. האיסור לייצר כולל ממילא את האיסור לפרסם. על כן, נקבע בזה כי המשיב יסיר את התמונות הכוללות את הרכיבים האמורים מאתר האינטרנט של עסקו תוך 30 ימים מהיום, ואם לא יעשה כן ישלם קנס בסך 500 ₪ לכל יום החל מהיום ה-31 מהיום ועד ליום ה-60 מהיום, ולאחר מכן ישלם 1,000 ₪ בגין כל יום החל מהיום ה-61 ואילך, והכל – עד שיפעל כאמור לעיל.

נוכח הסכמת המשיב בעניין שתי ההפרות הנטענות הראשונות והסכמתו להותיר את ההפרה הנטענת השלישית לשיקול דעת בית המשפט, החלטתי לפנים משורת הדין שלא לעשות צו להוצאות בבקשה זו. אין לי אלא לקוות שהחלטה זו מביאה לידי סיום את הפרשה כולה.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 2 מתוך 2


מעורבים
תובע: אבי בלומברג
נתבע: יעקב חגי
שופט :
עורכי דין: