ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קידר יעקב ע"י עו"ד אבי פרימס נגד איזיק בחש ע"י עו"ד ירון גיגי :

בפני כבוד השופטת מירב בן-ארי

תובעים

קידר יעקב ע"י עו"ד אבי פרימס

נגד

נתבעים

איזיק בחש ע"י עו"ד ירון גיגי

פסק - דין

1. הצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה.

בתיק נוהלו הוכחות והוגשו סיכומים סדורים ומאירי עיניים על ידי ב"כ הצדדים, ומצאתי לפרט את עיקרי הדברים.

2. עסקינן בתביעה שטרית בגין שיקים למוכ"ז (לפקודת "עצמי"), כולם בחתימת התובע, שפרטיהם כדלקמן:

שמונה שיקים מספר 113, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123 בסך 500 ₪ כל אחד, לתאריכים 28.7.07, 28.9.07, 28.10.07, 28.11.07, 28.12.07, 28.01.08, 28.03.08, 28.4.08.

שיק מספר 50 בסך 2,000 ₪ זמן פירעון 22.8.07

שיק מספר 135 בסך 20,000 ₪, זמן פירעון 29.8.07.

גרסאות הצדדים

3. בתמצית, זוהי טענתו של הנתבע:

הנתבע הסתבך בחובות בגין הימורים לא חוקיים שניהלו אחד בשם קובי קצר ושותפו שי דעבול (להלן: קובי, שי).

חובו עמד על סך של 120,000 ₪ שניתן לו כאשראי ועוד חובות שוטפים.

בגין החוב ניתנו המחאות, לרבות השיקים נשוא התביעה.

חוב זה סולק במלואו עת הנתבע העביר יחידת נופש שערכה 130,000 ₪ שהייתה על שמו לטובת מי מטעמם של קובי או שי.

עוד ציין כי כנגד השיק בסך של 20,000 ₪, ניתנו שמונה המחאות בסך של 2,500 ₪ כל אחת, אך השיק בסך 20,000 ₪ לא הוחזר. מכל מקום, שיק זה ניתנה לביטחון לפירעון החוב, שנפרע בעת שהועברה יחידת הנופש.

לטענת הנתבע, כלל אינו מכיר את התובע.

4. התובע טען כי השיקים ניתנו לו על ידי הנתבע כביטחון לפירעון הלוואות שנתן לאחרון. בין השניים הייתה היכרות. התובע הלווה לנתבע סכומים מסוימים, ולאחר שהנתבע ביקש הלוואה בסכום גבוה יותר, התובע דרש כתנאי את מתן השיקים, כבטוחה להחזר ההלוואות השונות. לטענת התובע, כאשר פנה לנתבע באמצעות עורך דין, אמר לו הנתבע "אתה לא תראה שקל ממני, אני אמרתי לך שאני אסתדר איתך...". עוד הכחיש התובע כל קשר לשי או לניהול מועדוני הימורים.

טענות הצדדים

5. כאמור, הנתבע טען כי השיקים נפרעו בעת העברתה של יחידת הנופש (העברה עליה העידה גם גרושתו של הנתבע). כן טען כי בשיקים נפל פגם, בין היתר, באי חתימת הזוכה. עוד טען, כי התובע אינו אוחז כשורה.

הנתבע הפנה בין היתר לכך שהתובע הורשע בניהול מועדון הימורים. התובע, לטענת הנתבע, לא הציג כל אסמכתה לגרסתו לפיה השיקים ניתנו כנגד הלוואה. הנתבע הפנה לנסיבות שונות מתוכן עולה כי גרסת ההלוואה כלל אינה מסתברת, וביניהן, העובדה שהתובע העיד כי הוא נעדר הכנסות כלשהן משנת 2006, היעדר בטוחות, אי הפקדה מיידית של ההמחאות והשיהוי שננקט בהליכי ההוצאה לפועל, אף שאין עסקינן בחברים או קרובים.

6. התובע הפנה לכך שאין לו כל קשר לשי, ולכך שלא הוצגה כל אסמכתה לגרסת החלפת השיקים. עוד הפנה לסתירות בעדותו של הנתבע ולכך שלא הובאו ראיות תומכות לטענה העיקרית בדבר מכירת יחידת הנופש בתמורה לשיקים (אף אם לא יובא בחשבון שי, שנרצח על רקע פלילי, התובע הצביע גם על עורך הדין שביצע את העסקה ועל הרוכש). זאת, בנוסף לכך שלא הוכח שווי היחידה. התובע הפנה אף לכך שאין כל פגם באחיזה בשיקים, שהיו למוכ"ז.

בית משפט השלום בכפר סבא

הכרעה

7. בשים לב לכך שהצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה, לעדויות ולטיעונים השונים שהועלו, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך כולל של 15,000 ₪.

8. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

9. ככל שהסכום לא ישולם במועד האמור, הליכי ההוצאה לפועל ישופעלו, ותיק ההוצאה לפועל יועמד על הסכום שנפסק בסעיף 7 לפסק דין זה.

המזכירות תעביר עותק פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קידר יעקב ע"י עו"ד אבי פרימס
נתבע: איזיק בחש ע"י עו"ד ירון גיגי
שופט :
עורכי דין: