ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו ברוך נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת מירית פורר

תובע

אליהו ברוך

נגד

נתבעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

בפני בקשת התובע להמציא במסגרת שאלות הבהרה למומחה שמונה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה, ד"ר ספרן, את חוות הדעת של ד"ר ויסבורד, אשר מונה כמומחה מטעם בית המשפט בת.א. 6918/03.

התובע נפגע בתאונת דרכים מושא התובענה ביום 7.11.2008. בית המשפט מינה את ד"ר ספרן כמומחה לבחינת מצבו הרפואי של התובע בתחום האורטופדיה. בחוות הדעת, ד"ר ספרן העריך כי בעקבות התאונה דנא נותרה לתובע נכות צמיתה.

בחלק הסיכום בחוות הדעת, המומחה התייחס לקשר הסיבתי בין קביעת הנכויות לבין התאונה המדוברת וכן התייחס למצב רפואי בגין תאונת דרכים קודמת משנת 2003 (להלן: "התאונה הקודמת"). המומחה כתב כי לאחר התאונה הקודמת, התלונן התובע על כאבים בגב תחתון והעריך כי נכותו של התובע בעמו"ש מותני אינה נובעת מהתאונה הנדונה.

בגין התאונה הקודמת, התנהל הליך בת.א 6918/03. בתובענה זו מונה ד"ר ויסבורד להערכת נכותו של התובע אשר קבע כי בעקבות התאונה הקודמת נותרה לתובע נכות צמיתה בגין פגיעה בעמו"ש צווארי ולא נקבע נכות בגין כאבי גב תחתון.

לשיטת התובע, הערכתו של ד"ר ספרן כי יש לייחס את הנכות בקשר עם עמו"ש מותני עם התאונה הקודמת עומדת בסתירה לאמור בחוות הדעת מטעם ד"ר ויסבורד שבחן את נזקי התובע בתאונה הקודמת. לשם כך ולייתר את הצורך בחקירת המומחה, מבוקש להמציא לד"ר ספרן את חוות הדעת של ד"ר ויסבורד.

לעומתו, התנגדה הנתבעת להצגת חוות הדעת בפני המומחה וסמכה טענתה על הכלל כי אין להציג בפני המומחה מטעם בית המשפט חוות דעת. הנתבעת טענה כי הוכחתו של מצב רפואי קודם לתאונת הדרכים תתבצע על ידי מתן חוות דעת של המומחה מטעם בית המשפט, המסתמך, בין היתר, על תיעוד רפואי שמוגש לו על ידי הצדדים והעומד בתקנה 8 ובתקנה 9 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) תשמ"ז – 1986 (להלן- "התקנות"), וכי חוות הדעת מטעם ד"ר ויסבורד, אינה עומדת בקריטריון זה.
הנתבעת הוסיפה כי בפני ד"ר ספרן עמדו מסמכים נוספים, מאוחרים לחוות הדעת מטעם ד"ר ויסבורד.

בתביעות על פי חוק הפיצויים, בהתאם לתקנה 8 (א') לתקנות, הצדדים מנועים מהצגת חוות דעת מטעמם בפני מומחה מטעם בית המשפט: "עניינים שברפואה יש להוכיח על ידי מומחה רפואי המתמנה מטעם בית המשפט, בלי שבעלי הדין יוכלו להציג לו חוות דעת משלהם כדי לשכנעו בצדקת עמדתם. חל איסור על הצגת חוות הדעת גם בשלב שאלות ההבהרה והחקירה הנגדית של המומחה הרפואי המתמנה על ידי בית המשפט" (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, תשס"ז-2007, עמ' 260).

עם זאת, האיסור להגשת חוות דעת הקבוע בתקנה 8 לתקנות מתייחס לחוות דעת רפואיות מטעם בעלי הדין בלבד (רע"א 333/89 שלוח חברה לביטוח בע"מ נ' שמעון ידידים, לא פורסם, ניתן ביום 22.11.89). כאשר מבוקש להגיש חוות דעת של מומחה שניתנה במסגרת הליך אחר, ההלכה היא כי אין מניעה מהצגה של חוות-דעת של מומחה שניתנה בהליך על פי חוק הפיצויים בפני מומחה אחר הדן בתאונה אחרת, כפי שנקבע בפסיקה:
"הגיונה של ההלכה טמון בעובדה כי הטעמים המונעים הצגת חוות דעת "מטעם" אינם מתקיימים במקרה מעין זה, בעוד שהצגת חוות-הדעת האובייקטיבית משרתת את המטרה של מסירת מלוא התמונה האותנטית והרלוונטית למומחה". (ת.א (שלום-י-ם) פרץ מרים נ' איילון חברה לביטוח בע"מ לא פורסם, ניתן ביום 23.2.2005)

עוד נקבע:
"המבחן הוא האם מדובר בחוות דעת ניטראלית המבוססת על נתונים אובייקטיביים וחומר רפואי שניתן לסמוך עליו (רע"א 333/89 שלוח חברה לבטוח בע"מ נ' ידידים שמעון פ"ד מג(4) 375, 377 (1989))... עקרון הניטראליות הנזכר לעיל חל גם על חוות הדעת שניתנה בהליך קודם ויש לראותה כ'נתונים אובייקטיבים וחומר רפואי שניתן לסמוך עליו' וכפועל יוצא מכך לא הייתה מניעה להעברתה לעיונו של המומחה" (ת.א. (שלום-י-ם) 12039/06 חגית פורת נ' צוריאל פורת לא פורסם ניתן ביום 3.10.10).

ההלכה הפסוקה קובעת:
""עקרון הניטראליות" (כלשונו של פרופ' י' אנגלרד בספרו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מהדורה שלישית, תשס"ה) 467) הוא שהתווה את הדרך: חוות דעת של מומחה ניטראלי ואובייקטיבי – ומומחה שמונה מטעם בית המשפט בכלל זה – אין בעיקרון סיבה למנוע את הצגתה בפני מומחה אחר, אם כי סיבה כזו עשויה להימצא בנסיבותיו של מקרה פרטי זה או אחר.

מדיניות זו נראית לי נכונה, הכל, כאמור, ככל שבית המשפט אינו מתרשם כי ישנן נסיבות ספציפיות אשר בגינן אין זה ראוי שהמומחה החדש ייחשף לחוות הדעת הקודמת. (רע"א 4951/05 אהרון פוקס נ. הדר חברה לביטוח בע"מ, לא פורסם, ניתן ביום 20.2.06).

בענייננו, לא מצאתי נסיבות כאלה ומשכך, איני מוצאת כל פסול בהעברת חוות הדעת שנערכה מטעם מומחה רפואי מטעם בית המשפט, שמונה לשם מתן חוות דעת באשר לתאונת דרכים קודמת למומחה רפואי אחר המתייחס לתאונה מאוחרת יותר במסגרת הליך אחר, שהרי במקרה דנא, אין מדובר בחוות דעת מטעם מי מהצדדים, אלא בחוות דעת נייטרלית אשר ניתנה במסגרת הליך קודם על פי חוק הפיצויים.

אשר על כן, דין הבקשה להתקבל ובהתאם אין מניעה מהעברת חוות דעתו של ד"ר ויסבורד שניתנה בת.א. 6913/03 לעיונו של ד"ר ספרן אשר מונה מומחה רפואי בהליך זה, במסגרת שאלות הבהרה.ו

ככל שלא תוגש בקשה עד ליום 15.6.12 יקבעו מועדים להגשת תחשיבי נזק.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו ברוך
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: