ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד חברה דילייט 2005 בע"מ ח.פ 513729749 :

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע

בפני כבוד השופטת א. סלע – נשיאה
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמת
חב' דילייט 2005 בע"מ ח.פ 513729749

החלטה

  1. לפניי בקשה לעיון והעתקת התיק שבכותרת שהגישה הגב' שרית אלדר, המתלוננת בתיק זה (להלן – צד ג'). (להלן – הבקשה).
  2. לטענת צד ג', החומר המבוקש נדרש לה לצורך ניהול תביעת נזיקין שהגישה כנגד הנאשמת (ת.א. 156772/09) בבית משפט השלום בהרצליה, בגין תאונה מיום 2.1.07 בה נפגעה באורח קשה בידה ונגרמה לה, בין היתר, קטיעה של הזרת וחלק מכף היד.
  3. המאשימה מתנגדת לבקשה, מן הטעמים כלהלן –

א. צד ג' לא פירטה מכח איזו הוראה היא מגישה את הבקשה ומהו האינטרס בקבלת החומר ובחרה להשמיט את המידע כי המאשימה כבר העבירה לרשותה העתק מהודעות המתלוננת ומכתב האישום.
ב. על פי הנחית הפרקליטות מס' 14.8 לעיון והעתקת חומר חקירה, למתלונן זכות לעיין בחומר החקירה בתום פרשת התביעה ולא לפני כן על מנת שלא לפגוע במשקל שיינתן לעדותו של המתלונן בתיק הפלילי.
ג. זכותו של אזרח לעיין במסמכים המוחזקים בידי הרשויות מעוגנת בחוק חופש המידע, אולם זכות זו אינה מוחלטת ואפשר שתיסוג מפני אינטרסים ושיקולים אחרים.
ד. תנאי הכרחי למימוש זכות העיון הוא קיומו של אינטרס לגיטימי של המבקש. נפסק כי עוצמת האינטרס לעיון עלולה להיחלש כאשר מדובר בבקשה לקבלת מידע בתיק פלילי לצורך ניהול תיק אזרחי.
ה. במקרה מושא הבקשה, קבלת החומר מבוקשת להוכחת תביעה נזיקית ומשמדובר באינטרס כספי, הרי שהוא אינטרס בעל עוצמה חלשה.
ו. צד ג' לא התייחסה, בבקשתה, לשאלה האם אין בידיה להישען על ראיות אחרות לצורך הוכחת תביעתה שאין בה כדי לפגוע באינטרסים הנגדיים השוללים את הגילוי. העובדה שצד ג' הגישה את תביעת הנזיקין מבלי לעיין בתיק החקירה מלמדת שיש בידיה די ראיות להוכחת תביעתה גם מבלי להיזקק לתיק החקירה.
ז. לצד ג' עומד סעד חלופי של פנייה לבית המשפט לפניו מתבררת תביעת הנזיקין, בבקשה לזמן עד מהתמ"ת לשם הצגת תיק החקירה.
דיון והכרעה –
4. המאשימה נתפסה לכלל טעות שעה שראתה בבקשת צד ג' בקשה לעיון בחומר החקירה.
5. עיון בבקשת צד ג' מעלה כי ביקשה לעיין בתיק בית המשפט ולהעתיקו ולא בחומר החקירה. צד ג' טענה כי "ישנה חשיבות כי בידי הח"מ יהא התיעוד המתייחס להליך הפלילי המתנהל בפני בית משפט נכבד זה, הן לכתב האישום, הן לעדויות שישמעו בפני בית המשפט והן להכרעת בית המשפט הנכבד, למוצגים שיוגשו ולראיות שיובאו בפני בית המשפט."
6. משכך, טיעוניה של המאשימה באשר לעיון בחומר החקירה כלל לא רלוונטיים לענייננו, באשר כלל לא נתבקשו על ידי צד ג'.
7. ולענייננו – צד ג', אשר איננה בעלת דין בתיק שלפנינו, מבקשת לעיין בתיק בית המשפט. על בקשה זו חלות תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003, (להלן - תקנות עיון בתיקים) המסדירות, בין היתר, עיון בתיקים המתנהלים בבתי הדין על ידי מי שאינו בעל דין. בהערת אגב יצויין כי תקנות אלה, אשר נתקבלו בשנת 2003, החליפו את תקנות הארכיון הארכאיות משנת 1935, אשר הסדירו את נושא העיון בתיקי בית המשפט עד אז.
8. בתקנה 4 לתקנות עיון בתיקים נקבע –
"(א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.
(ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט.
(ג) בקשת עיון תהיה מנומקת ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת.
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה".
9. תקנה 4 משאירה בידי השופט הדן בתיק, ואשר אליו מוגשת הבקשה לעיון בתיק בית המשפט, את שיקול הדעת האם להתיר עיון בתיק בית המשפט, תוך שהיא מפרטת קווים מנחים אשר על השופט ליתן עליהם את הדעת בבואו להכריע בבקשה.
10. בע"א 8849/01 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' פז-גז חברה לשיווק בע"מ (פ"ד נט(5) 385) סקר בית המשפט העליון בהרחבה רבה את סוגיית זכותו של מי שאינו צד לתיק לעיין בו, על מגוון היבטיה והשלכותיה, וסיכם את הדברים בהאי לישנא:
"ניתן לסכם את המתווה הנורמטיבי העולה מן התקנות באופן הזה: כי תוגש בקשת עיון, יש לבחון אם אין איסור בדין על העיון. זהו שלב הבחינה הראשון. בשלב השני, ובהנחה שאין איסור בדין לעיון, יבחן בית-המשפט אם העיון מוצדק הוא. בהקשר זה נקודת המוצא תהא כי יש לאפשר את העיון והנטל על הטוען למניעת העיון. ההכרעה בהקשר זה מבוססת על איזון בין האינטרסים והזכויות המעורבים בעיון עצמו ובין האינטרסים והזכויות הקשורים במניעת העיון. בשלב השלישי – בהנחה שיש הצדקה לאפשר את העיון – יש לבחון אם ניתן להגשים את מטרת העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בזכויות ובאינטרסים של בעלי-הדין שהתנגדו לעיון בשים לב, בין היתר, לסבירות הקצאת המשאבים של בית-המשפט".
11. בענייננו, לא קיימת מניעה בדין לאפשר את העיון המבוקש. הבקשה הוגשה על ידי צד ג', שהינה המתלוננת בתיק שבכותרת, אשר בעקבות התאונה המצערת אשר קרתה לה, הוגש כתב אישום זה. כעולה מכתב האישום, לטענת המאשימה הנאשמת לא פעלה למיגון המכונה איתה עבדה צד ג', וזאת בניגוד להוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970.
12. הרקע לבקשה, אם כן, הינו רצונה של צד ג' להיעזר בתיק הפלילי לצורך ניהול תיקה האזרחי כנגד הנאשמת. לא מצאתי נימוק ראוי למנוע מצד ג' לעיין בתיק הפלילי אשר קשור ישירות אליה ומדובר בבקשה סבירה, אשר אינה דורשת הקצאת משאבים מיוחדים.
13. לא מצאתי ממש בטענות המאשימה. התנגדותה של המאשימה לעיון התייחסה לעיון בחומר החקירה בלבד ונובע בשל החשש לפגוע בעדותה של המתלוננת במסגרת התיק דנן. אולם, משצד ג' ביקשה לעיין בתיק בית המשפט ולא בחומר החקירה, מתאיין חשש זה.
14. בנסיבות עניין, מתקבלת בקשת צד ג' לעיין בתיק, במזכירות בית הדין. בטרם העיון, תמולא הודעת עיון בהתאם לתקנה 4(ז) לתקנות עיון בתיקים. המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לצדדים לתיק.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: חברה דילייט 2005 בע"מ ח.פ 513729749
שופט :
עורכי דין: