ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרסל מסטי – ע"י ב"כ עוה"ד יונתן ארד נגד יעקב אוחנה – ע"י ב"כ עוה"ד ניסים אבוקסיס :

בפני כבוד השופט ישעיהו טישלר

תובעת

מרסל מסטי – ע"י ב"כ עוה"ד יונתן ארד

נגד

נתבעים

  1. יעקב אוחנה – ע"י ב"כ עוה"ד ניסים אבוקסיס
  2. עו"ד טמיר שכמר
  3. עו"ד יניב מור יוסף

נגד
צדדי ג' 1. אסולין סימון
2. אסולין אלן
3. עוה"ד יעקובוב בוריס
4. עירית דימונה – ע"י ב"כ עוה"ד בן טובים מנחם
5. עוה"ד יניב מור יוסף

בית משפט השלום בבאר שבע

החלטה

1. בפני בקשתה של עירית דימונה (להלן : "העיריה") ובה, היא עותרת למחוק הודעת צד שלישי (להלן:"ההודעה"), שהנתבע 1 (להלן: "אוחנה") שלח נגדה.

2. ואלו בתמצית העובדות הצריכות לענין:

א. התובעת (להלן:"מסטי) רכשה דירה מאוחנה. כאשר מסטי פנו לעיריה לקבל אישור בדבר היטל השבחה, הגיעו פקחי העיריה לבית, וגילו כי פרגולה בבית נבנתה שלא על פי היתר. זה המקום לציין, שטענת מסטי היא, שרכשו את הנכס, בעיקר בגלל הפרגולה.

ב. כיום קיים צו הריסה לפרגולה.

ג. בפועל, הועדה המקומית לתכנון ולבניה בדימונה, הנפיקה היתר לבניית הפרגולה עוד ב- 12.04.99 (סעיף 6 לבקשה שבפני). אלא שההיתר התייחס לגודל של 21 מ"ר, ולחומרי בניה מסוימים. ההיתר ניתן לאסולין – הבעלים הקודם של הנכס, לפני אוחנה.

ד. הנה כי כן, אסולין מכרו את הנכס לאוחנה, ואלו מכרו אותו למסטי.

3. תמצית הטענה של אוחנה כלפי העיריה היא, שהתרשלה בכך, שנתנה אישור להעברת הרישום בנכס על שמו של אוחנה, למרות שכבר אז, עת שהוא רכש את הנכס מאסולין – התקיימה בפרגולה חריגת הבניה. (סעיף 9(ג) להודעה). עוד נטען בהודעה כי: "עיריית דימונה היתה אחראית למתן היתר הבניה ואחראית כלפי אוחנה לבצע את כל הבדיקות הנדרשות, לרבות שליחת נציג מטעמה לבדוק אם אין חריגות בנכס, וזאת טרם מתן האישורים שנדרשו לצורך העברת הפעולות בנכס מאסולין לאוחנה" (סעיף 6 להודעה).

4. העיריה טענה שתי טענות עיקריות:

אחת - היתר בניה ניתן בידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ולא בידי העיריה. מדובר בשני גופים, שלכל אחד אישיות משפטית נפרדת ותחומי אחריות נפרדים.

שתיים - אין בנמצא הוראת חוק המחייבת, או מסמיכה את העיריה לוודא שאין חריגות בניה, טרם מתן אישור לצורך העברת זכויות.

5. דיון והכרעה:
א. הצדדים אינם חלוקים ביניהם לגבי העובדה שסמכותה של העיריה לדרוש תשלום "כל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד יום מתן התעודה..."- קבועה בסעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש].

ב. אכן, כטענת העיריה (בסעיפים 15-17 לבקשה) – אין קשר בין אישור הניתן לבעל נכס, אגב פעולה של העברת זכות קנין בנכס – לבין קיומן או העדרן של חריגות או עבירות בניה בנכס, והפיקוח עליהן. אדרבא, גם כאשר מתקיימת עבירת בניה בנכס, העיריה אינה מוסמכת לסרב לתת אישור על פי סעיף 324 הנ"ל - בדבר העדר חובות.

ג. חפשתי ולא מצאתי בכתב התשובה מטעם אוחנה – מענה של ממש לאמור לעיל.

ד. הנה כי כן, מדובר בשני עניינים שונים: מצד אחד – סמכותה של רשות מקומית לדרוש אגב העברת זכויות, תשלום מלוא הארנונה, המיסים או ההיטלים הקשורים בנכס המועבר. דבר אחר לגמרי הוא, הפיקוח על הבניה – הרשות אינה מוסמכת לממש את סמכויותיה בתחום הפיקוח על הבניה, באמצעות מניעת אישור על תשלום ארנונה וכו'- הנדרש אגב העברת זכויות.

6. באופן מוזר, קיים פער בלתי מוסבר בתוך כתבי טענותיו של אוחנה, בהודעה כלפי העיריה טענתו היא:"מדוע נתתם אישור להעברת הנכס ולא בדקתם אגב כך אם קיימות עבירות בניה". בכתב התשובה לבקשה למחוק את ההודעה נאמר (בסעיף 23) כך: "לעירית דימונה לא הייתה כל סיבה לסרב ליתן את האישור לצורך העברת הזכויות...".

7. יהיו הדברים אשר יהיו:
אני מקבל את הבקשה מהנימוקים שפורטו לעיל. הכללתה של העיריה בסכסוך הכספי שבין מסטי לאוחנה, אינה נכונה ואינה אפשרית, לפחות לא מכח הנימוקים הכלולים בהודעה. ההודעה אינה מגלה עילה, ולפיכך אני מורה על מחיקתה כלפי עירית דימונה.

אוחנה ישא בהוצאות העיריה בסכום של 2,000 ₪.

ניתנה היום, ט' ניסן תשע"ב, 01 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרסל מסטי – ע"י ב"כ עוה"ד יונתן ארד
נתבע: יעקב אוחנה – ע"י ב"כ עוה"ד ניסים אבוקסיס
שופט :
עורכי דין: