ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי לישראל בעמ נגד רועי בריבי :


בפני כבוד הרשם אפרים צ'יזיק

מבקשים

רועי בריבי

נגד

משיבים

בנק לאומי לישראל בעמ

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

תובענה זאת הוגשה כתובענה בסדר דין מקוצר, על ידי התובע, מוסד בנקאי.

ביום 4.1.2012 הוגשה בקשה למתן רשות להתגונן, וביום 6.2.2012 ניתנה החלטתי המורה לנתבע לפנות לב"כ התובע בדרישה מפורטת לקבלת מסמכים, ועל פי הודעת ב"כ הנתבע, כך אכן נעשה ביום 1.3.2012.

בחלוף 45 ימים ממועד הפניה, טרם נמסרה לב"כ הנתבע תשובה לפנייתו, ואף לא הומצאו המסמכים כאמור בהחלטתי מיום 6.2.2012.

בהלכת הילולים הידועה נקבע עיקרון מנחה, על פיו התובע רשאי להגיש תביעתו בסד"מ על יסוד דף החשבון האחרון, ואילו הנתבע יהא רשאי לעתור לקבל את המסמכים הדרושים לו לצורך הגנתו. ביהמ"ש אף קבע כי במידה והתובע, הבנק לא ימציא לנתבע את המסמכים הדרושים יהא האחרון זכאי לרשות להתגונן רק מנימוק זה, וכך קובע כבוד השופט מלץ בע"א 688/89 - הילולים (אריזה ושווק) נ' בנק המזרחי המאוחד . פ"ד מה(3), 188 ,עמ' 196-197:

"דעתי היא כדעתו של השופט ש. לוין, לצורך התקנות 1)202)(א) ו-203 די בצירוף ההסכמים ופירוט היתרה הסופית ואין חובה על התובע לצרף את כל ספריו שיפרטו כיצד חושב הסכום אותה הוא תובע. זהו שלב מקדמי לדיון שאינו מצריך כניסה לכל פרטי הראיות ובחינה מדוקדקת של התשתית הראייתית המקפת שמצויה בידי התובע להוכחת תביעתו על כל פרטיה. כמובן, עדיף שיצורפו כל המסמכים הדרושים בכדי לסייע לנתבע להתגונן הגנה ראויה אך במידה ואלו לא צורפו אין מניעה מהנתבע לפנות לתובע ולבקש את מסירת פירוט החשבונות והמסמכים לידיו. אם לא יענה לבקשה כזו יוכל לקבל רשות להתגונן שתחייב את התובע להוכיח את תביעתו (ר' לענין זה גם את החלטתו של השופט לוין ברע"א 3545/90 הנ"ל)."

אלא שעל פי אותה הלכה ממש, הנתבע אשר חייב לפרט הגנתו, מוצא עצמו לנוכח דפי חשבון בודדים ותיעוד חלקי בלבד, כאשר בהעדר מסמכי הבנק המלאים אינו יכול לפרט כדבעי את הגנתו. התלבטות זאת נדונה ע"י כבוד השופט לוין בעניין רע"א 3545/90 - בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אפ. אר. למימון . תק-על 90(3), 1111:

"עדיין מתעוררת השאלה כיצד יתגונן לקוחו של בנק מפני תובענה שהוגשה נגדו בצירוף חשבונות מקוטעים, כאמור, בסדר דין מקוצר, והעתקי החשבונות הדרושים לו להגנתו, אינם מצויים בידו, אם מפני שלא קבלם ואם משום שקבלם ואבדו לו?
נראה לי שהתשובה לשאלה האמורה היא פשוטה למדי: הלקוח יוכל לבקש מהבנק עם קבלת כתב התביעה (ורצוי עוד לפני כן) שתדפיסי החשבונות האמורים, המתייחסים לאותה תקופה סבירה הדרושה ימסרו לו, או הוא יוכל לבקש לעיין בספרי הבנק ולצלמם. אם הבנק לא ייענה לו, ללא צידוק סביר, לא יתקשה הלקוח לקבל רשות להתגונן על מנת להטיל עלה בנק להוכיח באופן דווקני את תביעתו או לברר את החשבונות ולקבל את העתקיהם במסגרת קדם משפט."

ובנסיבות עניין זה, דרישת המסמכים, לא היתה מהותית, כבדה ורחבת היקף, אלא מצומצמת במידת מה, ואולם לא נענתה, ואני רואה בה טעם למתן רשות להתגונן.

הבקשה למתן רשות להתגונן תשמש ככתב הגנה. המזכירות תנתב לקביעה בפני הגורם השיפוטי המתאים.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק לאומי לישראל בעמ
נתבע: רועי בריבי
שופט :
עורכי דין: