ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד התחבורה נגד דוד ואארורה גלר :

תיק עמ"נ 47496.02.12
1
בפני :
כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

מבקשי עיכוב הביצוע-המערערים:

 1. משרד התחבורה
 2. נתיבי איילון בע"מ
 3. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון

נגד

המשיבים:

 1. דוד ואארורה גלר ואח'
 2. לחם גרציה יפה ואח'
 3. איילה בן אורי ואח'
 4. חיים ודבורה פרחי ואח'
 5. חביב ערן ואח'
 6. ויטאל כהן ואח'
 7. אבי סילס ואח'
 8. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים

בשם המבקש 1: עו"ד תמר עיני ורדון, פמת"א אזרחי
בשם המבקשת 2: עוה"ד טל דגן ורעות רינצקי
בשם המבקשת 3: עו"ד עופר צילקר
בשם המש' 1: עו"ד דניאל כהן
בשם המש' 2-3: עו"ד עופר שפירא
בשם המש' 4-5: עו"ד שחר הררי
בשם המש' 6: עו"ד דן אור
בשם המש' 7: עו"ד דוד בסון
בשם המש' 8: עו"ד מירב קנזי נאמן

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

החלטה

1. ביום 26.2.2012 הגישו המבקשים ערעור על החלטה מיום 10.01.12 של ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה (מחוז ת"א), אשר דחתה עררים שהוגשו על השומה המכרעת של השמאי גדעון גולדשטיין בתביעות ירידת הערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, אשר הוגשו על-ידי כ-400 בעלי דירות בחולון ובבת-ים, בעקבות תכנית דרך נתיבי איילון. השומה המכרעת אושרה, כך שנקבעו פיצויי ירידת ערך בסך כולל של למעלה מ-70 מליון ₪, אשר אמורים להיות משולמים לבעלי זכויות בלמעלה מ-400 דירות.

2. לפי סעיף 5 לנימוקי הבקשה עותרים המבקשים, בהתאם לתקנה 43 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) תשס"א 2000, לכך שהחלטת ועדת הערר תעוכב במובן זה שתינתן להם ארכה בת 3 חדשים לתשלום ושהפיצויים שנקבעו בשומה המכרעת לבעלי זכויות בדירות ישולמו בנאמנות לבאי-כוח בעלי הזכויות ולא יועברו למשיבים בעצמם עד למתן פסק-דין בערעור המינהלי.

3. קבלתי תגובות נרחבות בכתב מאת המשיבים המתנגדים לבקשה. עמדתם היא, כי סיכויי הערעור קלושים וכי בהתחשב בכלל לפיו לא יעוכב בדרך כלל פסק-דין של ערכאה דיונית שעניינו חיוב כספי, ראוי לדחות את הבקשה גם בענייננו.

4. לאחר עיון אני סבור שמן הראוי להיעתר לבקשה. אין מחלוקת, כי מדובר בסכום נכבד ביותר שנקבע בשומה המכרעת ולכן הארכה של מספר חדשים המתבקשת כדי לאתר מקורות תקציביים לתשלומו היא סבירה לחלוטין. גם העובדה שמדובר במאות בעלי זכויות הזכאים לתשלום לפי השומה המכרעת מביאה לכך שמן הנמנע יהיה, באופן מעשי, לגבות חזרה סכומים שישולמו, אם תשונה החלטת ועדת הערר בערעור, או שלמצער הליכי גבייה מעין אלה יהיו כרוכים בהוצאות בלתי סבירות. בצד זכותם של הזכאים בהתאם לשומה המכרעת עומדת זכותם של המערערים לערעור בעל משמעות גם מבחינת האספקט המעשי. הפתרון המוצע על-ידי מבקשות העיכוב מאזן, לכן, לדעתי, בין הזכויות המתחרות של בעלי-הדין במובן זה שמובטח תשלום בתוך פרק זמן קצר יחסית, ניתן לשמור על ערך הכסף, וכן יש ביטחון בקיום כל הוראה שתינתן על-ידי בית-המשפט שישמע את הערעור המינהלי.
הדרישה מטעם המשיבים לקיים חקירה נפרדת לגבי כל אחד מבעלי הזכויות באשר למצבו הכלכלי ויכולתו לעמוד בהחזר אפשרי לאור תוצאת הליכי ערעור, נראית לי בלתי הגיונית ומכבידה יתר על המידה. גם הדרישה המשתמעת מהטיעון רחב ההיקף שהוגש בשלב הנוכחי לקבוע כבר עתה שאין סיכוי לערעור, אינה במקום.
למותר לציין, שאין בדבריי כאן משום הבעת דעה כלשהי לגוף השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי-הדין בהליך העיקרי.

5. בשים-לב לשיקולים דלעיל אני נותן בזאת הוראות כמבוקש בסעיף 5 לנימוקי הבקשה לעיכוב ביצוע. הפיצויים שנקבעו למשיבים בשומה המכרעת ישולמו בנאמנות לבאי-כוח המשיבים בנתון לכך שכל אחד מבאי-כוח אלה ימסור לבאי-כוח המערערים מסמך כתוב המאשר שהכותב פועל כמיופה כוח של בעלי זכויות, כי יחזיק בכספים שנקבעו בשומה המכרעת בנאמנות ותוך שמירה, במידת האפשר על ערך הכסף, וכי יעבירם לבעלי-הזכויות אך ורק לאחר מתן פסק-דין בערעור המינהלי, לפי הנחיות מפורשות שיינתנו בהקשר זה על-ידי בית-המשפט הדן בערעור המינהלי, ואחרי שיודיע בכתב לבאי-כוח המערערים על כוונתו לעשות כן.
אני קובע את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בהליך שבפניי בסך 12000 (שנים עשר אלף) ₪, להיום, לפי התוצאות בערעור המינהלי.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משרד התחבורה
נתבע: דוד ואארורה גלר ואח'
שופט :
עורכי דין: