ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פאדי אגבאריה נגד סנטר מוטורס (ר"ג) בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה ענת דבי

תובע

פאדי אגבאריה

נגד

נתבעת

סנטר מוטורס (ר"ג) בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה

פסק דין

1. בפני תביעה במסגרתה עותר התובע לחיוב הנתבעת בפיצויו בגין נזקים בסך 22,278 ₪.

2. לפי גרסת התובע, הוא הגיע באפריל 2010 אל עסקה של הנתבעת לצורך ביצוע עסקת החלפת רכב אשר בבעלותו בתמורה לרכישת רכב חדש (טרייד אין), זאת לאחר שהנתבעת פרסמה מודעה באינטרנט בדבר מכירת רכב מסוג טויוטה שנת ייצור 2003 (להלן: "הרכב").

לפי גרסת התובע, כשהגיע לעסקה של הנתבעת הצהיר בפניו נציג הנתבעת כי הרכב תקין והתחייב בפני התובע כי במידה ובבדיקה שתיערך לרכב יתגלה ליקוי או פגם כלשהו ברכב, הליקוי יתוקן ע"י הנתבעת ועל חשבונה.

3. הרכב נמסר לבדיקת מכון ביום 4.5.10 ומן הבדיקה עלה כי ברכב קיימים מספר ליקויים, כפי העולה מדו"ח הבדיקה אשר צורף כנספח א' לתביעה (להלן: "דו"ח הבדיקה").

4. באותו היום חתמו הצדדים על זיכרון דברים לרכישת רכב, נספח ב' לכתב התביעה, במסגרתו התחייבה הנתבעת, בין היתר, לתקן על חשבונה הליקויים המפורטים בדו"ח הבדיקה.

5. לפי גרסת התובע, ביום 6.5.10 הגיע לעסקה של הנתבעת על מנת לקבל את הרכב. כאשר הרכב נמסר לידיו הובהר לו כי כל הליקויים אשר נתגלו ברכב תוקנו. התובע העיד, כי כבר משיצא מעסקה של הנתבעת הרגיש כי הרכב אינו תקין מכיוון שצרך כמויות גדולות של שמן.

התובע טען, כי "יודעי דבר" (כך בכתב התביעה) אשר בדקו את הרכב אמרו לו, כי התיקונים לא בוצעו בהתאם לדו"ח הבדיקה. כמו כן, טען התובע, כי מבדיקה אשר ביצע במוסך (ואשר תוצאותיה לא צורפו לכתב התביעה) נמצא, כי לצורך תיקון נזילת השמן המופיעה בדו"ח הבדיקה ואשר לא תוקנה, יש צורך לפרק את כל המנוע.

6. התובע צרף לכתב התביעה הצעת מחיר מיום 20.5.10 לפיה, עלות התיקונים הנדרשים ברכב צפויה להגיע לסך 10,778 ₪ (נספח ד' לכתב התביעה). יצוין, כי לא ברור ע"י מי נערכה הצעת התיקון וכן עורך המסמך לא התייצב בבית המשפט במועד הדיון על מנת להעיד עליה ולהיחקר עליה בחקירה נגדית.

יש להדגיש, כי התובע העיד כי מעולם לא תיקן את הרכב.

7. בכתב התביעה וכן בעדותו טען התובע כי מכר את הרכב בחודש מאי 2011 בהפסד של "לא פחות מ- 15,000 ₪" וזאת עקב קריסת מנוע הרכב. התובע לא צרף זיכרון דברים או אסמכתא אחרת למחיר בו נמכר הרכב על ידו ו/או לסיבה בגינה הופחת המחיר, כנטען.

נוכח כל הנטען, תובע התובע בתביעה זו פיצוי בגין תיקון הנזקים והתקלות במנוע לפי הסכום הנקוב בהצעת התיקון וכן פיצוי בסך 2,500 ₪ בגין תקלות כאמור בסע' 26 לכתב התביעה. כן תובע התובע סכומים בגין פיצוי מוסכם , עגמת נפש והפסד ימי עבודה.

8. לפי גרסת הנתבעת, אכן התחייבה לבצע תיקונים בהתאם לתוצאות בדיקת הרכב, נספח א' לתביעה. הנתבעת טוענת, כי תיקנה את הרכב על חשבונה ולצורך כך שילמה סכומים גבוהים כפי העולה מחשבונית שצורפה כנספח א' לכתב ההגנה.

יש לציין כי בכתב ההגנה ציינה הנתבעת כי נוכח חוסר שביעות רצונו של התובע מן התיקונים ברכב הטויוטה אף הציעה לתובע, לפנים משורת הדין, לבטל את עסקת הטרייד- אין לאלתר ללא קנסות בגין ביטול ההסכם אך התובע בחר שלא להיעתר להצעה נדיבה זו של הנתבעת וביקש להותיר את הרכב בידיו.

עוד טענה הנתבעת בכתב הגנתה כי לבד מן העובדה כי נזילת השמן תוקנה על ידה, הרי שהתובע גומע מדי יום קילומטרים רבים ברכב ועל כן, ככל שארעה תקלה ברכב, הרי שמדובר בבלאי כתוצאה משימוש ברכב, שאינו חדש.

דיון:

9. התובע טוען כי לאחר שקיבל את הרכב לידיו, הסתבר לו כי הרכב לא תוקן וכי ברכב קיימת נזילת שמן.

התובע לא צרף לתביעתו חוות דעת מומחה או דו"ח בדיקה כלשהו על מנת להוכיח קיומם של הליקויים הנטענים ברכב לאחר מסירתו לידיו אלא הסתפק באמירה כי "יודעי דבר" מסרו לו כי הרכב לא תוקן כדבעי. התובע צירף הצעת תיקון מיום 20.5.10, אשר לא ברור ע"י מי נערכה ואשר עורך המסמך לא נחקר עליה בחקירה נגדית ועל כן, לא ניתן לקבלה כראיה.

מאידך, הנתבעת צרפה חשבונית בדבר תיקון הרכב, המכילה אף רכיב תשלום בגין ביטול נזילות שמן ברכב.

מעבר לנדרש אציין, כי לא ברור מהצעת המחיר אלו ליקויים מן הליקויים המפורטים בה הם ליקויים אשר הופיעו בדו"ח הבדיקה אשר בוצעה עובר לרכישת הרכב ואלו ליקויים הם ליקויים שהתגלו לאחר מסירת הרכב לידי התובע. יש לזכור, כי במועד עריכת הצעת המחיר, היה הרכב כבר בן 7 שנים וסביר להניח כי עם השימוש בו יתגלו בו תקלות, במיוחד כאשר התובע הודה בעדותו כי הינו גומע בכל יום המרחק מעפולה לבי"ח בילינסון.

על התובע הנטל להוכיח כי בעת קבלת הרכב לידיו התגלו בו ליקויים וכי הליקויים הנטענים הינם אותם ליקויים אשר נתגלו בבדיקת המכון נספח א' לתביעה ואשר לא תוקנו על ידי הנתבעת.

בנסיבות אלו, אני קובעת, כי התובע לא הרים התובע את הנטל להוכיח כי לא כל הליקויים הנקובים בדו"ח הבדיקה תוקנו ע"י הנתבעת עת נמסר הרכב לידיו וכי הנתבעת לא ביצעה התחייבויותיה על פי ההסכם בין הצדדים.

10. התובע ציין בעדותו כי, משפנה לנתבעת בטענה כי קיימת נזילת שמן ברכב, הודיע לו נציג הנתבעת כי המדובר בפגם בייצור של רכבי טויוטה בשנת הייצור של הרכב וכי לנתבעת אין דרך לתקן את הבעיה. כתמיכה לטענתו זו צרף התובע מידע שהדפיס מאתר אינטרנט כלשהו באשר לבעיית נזילת השמן ברכבים מסוג הרכב שרכש. נציג הנתבעת הכחיש כי קיים פגם כזה ברכבי הטויוטה ובאופן ספציפי ברכב נשוא התביעה.

גם אם הייתי מקבלת את טענת התובע כי אכן קיים פגם ייצור ברכבי הטויוטה משנת הייצור הרלבנטית הרי שעל התובע כקונה סביר וזהיר היה לבדוק העניין, כפי שאכן בדק טרם הגשת התביעה ואין לו אלא להלין על עצמו בלבד. ממילא, אם אכן מדובר בתקלת ייצור שלא ניתן לתקנה, הרי שלא ניתן לפרש התחייבות הנתבעת לתיקון הליקויים בהסכם בין הצדדים כמתייחסת אף לתקלה זו.

11. ויודגש, התובע מודה כי רכבו לא תוקן לאחר מסירתו לידיו וטרם מכירתו על ידו. התובע צרף לכתב התביעה הצעת תיקון בלבד והואיל והסכום לא שולם על ידו הרי לא קמה לתובע עילת תביעה כנגד הנתבעת לתשלום הסכום האמור.

12. התובע תובע בתביעתו סך 2,500 ₪ בגין "תקלות כאמור בבדיקה של מכון בדיקת הרכב". בעדותו בבית המשפט לא פרט באלו בפגמים מדובר. מכל מקום, גם אם אתייחס למפורט בכתב התביעה, הרי שמדובר בתיקונים בחלון, צמיגים וגוף הרכב, אשר התובע יכול היה לראותם בעין עת קיבל הרכב לידיו. התובע אינו חולק על כך כי בעת שהרכב נמסר לו לא הודיע על הפגמים האמורים לנציגי הנתבעת. בנסיבות אלו, ניתן להסיק כי הליקויים לא היו קיימים עת נמסר הרכב לידי התובע או לחילופין- כי ככל שהפגמים היו קיימים בעת מסירת הרכב לידיו, הרי שהתובע וויתר על כל טענה לגביהם.

13. התובע תובע רכיבים נוספים כאמור בכתב התביעה, אך בנסיבות בהן קבעתי כי לא הרים את הנטל להוכיח כי הליקויים ברכב לא תוקנו כמוסכם עת נמסר לידיו וכי הנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה, הרי שדין תביעתו להידחות.

14. אשר על כן אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע לשלם לנתבעת הוצאות בסך 1,000 ₪.

ניתן היום, י"ג ניסן תשע"ב, 05 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פאדי אגבאריה
נתבע: סנטר מוטורס )ר"ג( בע"מ
שופט :
עורכי דין: