ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה לוי נגד איילון בע"מ - חברה לבטוח :

בפני כבוד השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובעים

לאה לוי

נגד

נתבעים

  1. איילון בע"מ - חברה לבטוח
  2. אילנה כהן

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

1. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ותחשיביהם, מצאתי כי בשלב זה לא אוכל לגשר על הפערים שבין הצדדים, בין היתר בהיות התאונה תאונת עבודה.
מניסיוני, לאחר שביהמ"ש מציע הצעה לפשרה הכוללת ניכוי רעיוני של גמלאות המל"ל מודיע התובע/ת כי עמדתו תינתן לאחר שימצה ההליכים במל"ל ועקב כך מתעכב המשך הטיפול בתיק.
בין היתר בשל כך, אין בכוונתי להציע הצעה לפשרה בטרם תוגשנה ראיות הצדדים והתובעת תמצה ההליכים במל"ל. מובהר כי אין רבותא כי במסגרת פסה"ד יותר לתובעת למצות ההליכים במל"ל ועל כן הצעתי הינה כי תעשה כן כבר עתה.
עוד יוזכר, כי נוכח המיצוי המאוחר של ההליכים תשולם גמלה בחסר המולידה לא אחת מחלוקות בשאלה האם יש לנכות הגמלאות בפועל או הגמלאות להן היה זכאי הנפגע לו מיצה ההליכים במועד.

2. התובע/ת (להלן: "התובע") יגיש לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמו בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיו וזאת בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטתי.
הנתבע יעשה כן בתוך 60 יום ממועד קבלת ראיות התובע. תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם, זאת גם באם הנתבעות תודענה "כמקובל" כי בכוונתן להגיש תצהירי חוקרים מבלי שהגישום במועד. על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעות גם אם הם לא נערכו ע"י אותו חוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעות אין מקום כי החוקר יתייצב לחקירה ביחד עם כל דוחות החקירה, שכן, לעניות דעתה, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם - תגיש הנתבעת בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיה. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר לדעת הנתבעת אין מקום לחושפם.
ככל שאין בכוונת הנתבעות להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים - הן מתבקשות להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהן על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעת שלא תוגשנה.

3. בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית מעדותו.

4. צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועדים הנ"ל.

5. בתביעות שעילתן על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים - תודיע הנתבעת בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיה באם היא כופרת בחבותה ותנמק הודעתה.היה והודעה כאמור לא תימסר - יתקיים הדיון בשאלת גובה הנזק בלבד.

6. צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות - יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

7. הפגרה תבוא במניין הימים.

8. לישיבת קדם משפט ליום 11.10.12 שעה 08:50 .

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאה לוי
נתבע: איילון בע"מ - חברה לבטוח
שופט :
עורכי דין: