ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביגדור רובינשטיין נגד יהודה אריה לידר :

0334464088

בפני כבוד השופט גד ארנברג, סגן הנשיאה

מבקש

אביגדור רובינשטיין

נגד

משיב

יהודה אריה לידר

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

בפני בר"ע על החלטת כבוד רשם ההוצל"פ מיום 14.12.11 אשר דחה את בקשת המבקש לבטל החלטה קודמת של כבוד הרשם שניתנה ביום 5.7.11 לפיה צורף המבקש כחייב בתיק ההוצל"פ.

תיק ההוצל"פ נשוא הבקשה נפתח כבקשה לביצוע שטר נגד הגב' חנה קוזליק (להלן: החייבת"). במסגרת ההליכים שננקטו בתיק הוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד החייבת. החייבת ביקשה לבטל את הצו וזה בוטל כנגד חתימת ערבותו של המבקש ביחד עם צד ג' נוסף שחתמו ערבות על כך שהחייבת תשוב לארץ. בעקבות החתימה בוטל צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייבת.

החייבת הגישה התנגדות לביצוע שטר שנדונה בפני כבוד הרשם פוני ובהעדר התייצבות של הזוכה בתיק ההוצל"פ - המשיב בבקשה שבפני – התקבלה ההתנגדות ובוטל צו עיכוב היציאה מן הארץ. התיק הועבר לטיפולה של כבוד השופטת עירית כהן ובהעדר התייצבות של החייבת ניתן נגדה פס"ד שלפיו היא חייבת לשלם את שיקים שבגינם נפתח תיק ההוצל"פ.

החייבת לא חזרה ארצה ובעקבות כך ביקש המשיב לצרף את המבקש כחייב בתיק ההוצל"פ מכח חתימתו על הערבות. בקשה זו התקבלה על ידי כבוד רשם ההוצל"פ שחר קטוביץ ביום 5.7.11, בהעדרו של המבקש.

בקשה שהגיש המבקש לביטול החלטה זו נדחית על ידי כבוד הרשם קטוביץ ביום 14.12.11 ולפיכך הוגשה בר"ע זו ביום 3.1.12.

המבקש טוען כי לא היה מקום לצרפו כחייב בתיק ההוצל"פ מכמה סיבות:

א. לאחר שכבוד הרשם פוני קיבל את ההתנגדות וביטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ בוטלה ממילא הערבות שחתם המבקש להבטחת שובה של החייבת לארץ.

ב. על פי הוראות חוק הערבות כאשר בטל החוב בטילה הערבות לפיכך כשהתקבלה ההתנגדות על ידי כבוד הרשם בטלה ממילא הערבות שחתם המבקש.

ג. גם לאחר שניתן פס"ד ביהמ"ש לא חידש את צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייבת לפיכך המצב נכון להיום הוא שאין צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד החייבת וממילא אין גם ערבות להבטחת שובה.

ד. המבקש לא צורף כצד לתיק של ההתנגדות למרות שהוא עלול להיפגע ממנו.

ה. הבקשה לצירוף המבקש הוגשה תוך שיהוי וחוסר תום לב וכתוצאה מכך איבד המבקש בטוחה שניתנה לו על ידי צד ג' שהיה חייב כסף לבעלה של החייבת והסכים לא להעביר את הכסף לבעלה של החייבת עד שובה של החייבת. כתוצאה מביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ הסכים המבקש שאותו צד ג' יעביר את הכסף לבעלה של החייבת.

המשיב טוען כי החלטת כבוד הרשם ניתנה כדין ואין מקום להתערב בה. עוד קודם לכן טוען המשיב כי למעשה מדובר בבר"ע על החלטת כבוד הרשם קטוביץ מיום 5.7.11 והמועד להגשת בר"ע על החלטה זו חלף זמן רב לפני שהוגשה הבר"ע.

המשיב טוען כי החלטת כבוד הרשם פוני שקיבלה את ההתנגדות, על אף שניתנה בהעדרו כיוון שהוא לא הוזמן, אין משמעותה שהחוב לא קיים אלא רק העברת הענין לבית המשפט כפי שאכן קרה, וכבוד השופטת עירית כהן דחתה את ההתנגדות לגופה. המשיב טוען כי מועד הדיון בו צורף המבקש כחייב לתיק (5.7.11) הוא מועד שנקבע לאחר שב"כ המבקש הגיש בקשה לדחיית מועד אחר שהיה קודם למועד זה. על פי החלטת כבוד הרשם המועד נדחה וב"כ המבקש חויב להודיע לב"כ המשיב על המועד החדש וכך עשה. לפיכך, אין מקום לטענה שההחלטה מיום 5.7.11 ניתנה בהעדר שכן המבקש הוזמן כדין. גם לגופו של ענין טוען המשיב כי צדק כבוד הרשם כאשר דחה את הטענות לפי חוק הערבות שכן מדובר כאן בערבות לפי סעיף 83 לחוק ההוצל"פ שמימושה כמימוש פס"ד שניתן נגד הערב.

הצדדים הסכימו שתינתן החלטה ללא דיון ולאחר עיון בטענות הצדדים באתי למסקנה כי יש לדחות את הבר"ע ואלה נימוקי:

ראשית, אכן מדובר למעשה בבקשת רשות ערעור על ההחלטה שלפיה צורף המבקש כחייב לתיק. החלטה זו ניתנה ביום 5.7.11 כאשר הדיון נקבע למועד זה לאחר שהיה קבוע למועד מוקדם יותר ונדחה לפי בקשת ב"כ המבקש. ב"כ המבקש אף חוייב להודיע לב"כ המשיב על המועד לפיכך אין מדובר בהחלטה שניתנה בהעדרו של צד מבלי שהוזמן. ב"כ המבקש הוזמן כדין. הבר"ע הוגשה רק ביום 3.1.12 לפיכך ברור שהיא הוגשה באיחור שכן לכל המאוחר ביום 11.12.11 המבקש ידע כבר על ההחלטה לפיה הוא צורף כחייב לתיק ההוצל"פ.

שנית, גם לגופו של ענין מקובלים עלי הנימוקים שפורטו בהחלטת כבוד הרשם. אין מדובר בערבות שניתנה לפי חוק הערבות אלא בערבות שניתנה לפי הוראות סעיף 83 לחוק ההוצל"פ ומשכך יש למעשה פס"ד שניתן נגד הערב והעילה למתן פס"ד הוא אי חזרתה של החייבת שלטובתה נחתמה הערבות לארץ.

החלטת כבוד הרשם פוני שקיבל את ההתנגדות וביטלה את צו עיכוב היציאה ניתנה לאחר שצו עיכוב היציאה כבר בוטל עקב חתימתו של המבקש על הערבות לפיכך אין לה משמעות מכל מקום כבוד הרשם פוני עצמו בהחלטה מאוחרת יותר ביטל את החלטת הביטול של צו עיכוב היציאה ומששוכנע שב"כ המשיב לא זומן לדיון בהתנגדות.

התוצאה היא איפוא שאין מקום להתערב בהחלטת כבוד רשם ההוצל"פ. המבקש צורף כדין לתיק ההוצל"פ כחייב בו. אני מחייב את המבקש בהוצאות המשיב ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ שיגבו מתוך הסכום שהפקיד המבקש את יתרת הסכום יש להחזיר למבקש.

המזכירות תשלח לב"כ הצדדים העתק מההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

קלדנית: כרמלה עובדיה
3 מתוך 4


מעורבים
תובע: אביגדור רובינשטיין
נתבע: יהודה אריה לידר
שופט :
עורכי דין: