ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי וקנין נגד המוסד לביטוח לאומי :

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

בפני כבוד השופט דניאל גולדברג
נ.צ. (ע) דוד סנדובסקי
נ.צ. (מ) ברוך פיקל

תובע

רמי וקנין

נגד

נתבע

המוסד לביטוח לאומי

פסק דין

ביום 26.1.12 הגיש התובע תביעה זו בה הוא מבקש לחייב את הנתבע לשלם לו סכומים שנוכו מקצבאות ילדים ששולמו לו ולאשתו מאז שנת 2003, בגין חוב שלטענת הנתבע נוצר בגין ביטול זכאות לקצבת הבטחת הכנסה בשנים 2001-2002.
לטענת התובע בכתב התביעה, פניות שעשה לנתבע לקבל פירוט על סיבת החוב וגובהו לא נענו.
בכתב הגנתו טוען הנתבע כי התביעה התיישנה שכן הודעה על החוב בסך 12,065 ש"ח ועל גבייתו בדרך של קיזוז 10% מגמלאות שוטפות המשתלמות לתובע, נשלחה לתובע ביום 22.11.04 ומאז ועד הגשת התביעה חלפה תקופת ההתיישנות, הן לפי תקנות ביטוח לאומי (מועדים להגשת תובענות), תש"ל-1969 והן לפי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
התובע טען בדיון המוקדם שלא קיבל את מכתבו של הנתבע מיום 22.11.04.
הנתבע הבהיר בדיון המוקדם כי מקור החוב נעוץ בתשלום גמלת הבטחת הכנסה שלא כדין לאחר שנקבע כי התובע היה בעלים של רכב או שעשה שימוש קבוע ברכב במשך 10 חודשים בשנים 2001-2002.
לאחר שעיינו בחומר שבתיק החלטנו לקבל את בקשת הנתבע לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות. אף אם נניח לטובת התובע שאכן לא קיבל את מכתבו של הנתבע מיום 22.11.04, הרי שמדברי התובע בדיון המוקדם עולה כי הוא היה מודע לקיומו של החוב עם תחילת ביצוע הניכויים מהגמלאות השוטפות על פי המכתב מיום 22.11.04, שכן בעקבות ניכויים אלה הוא ביצע בירורים בסניף לגבי מקור החוב והוא הופנה למחלקת הבטחת הכנסה. בנסיבות אלה, ידיעתו הפוזיטיבית של התובע על החוב משמשת תחליף להמצאת מכתבו של הנתבע אליו מיום 22.11.04.
מקובלת על בית הדין טענת הנתבע כי תביעה זו התיישנה אף לפי דיני ההתיישנות הכלליים, שכן הניכויים מקצבאות התובע נעשו החל מסוף שנת 2004 ואילו תביעה זו הוגשה בתחילת 2012.
מדברי ב"כ הנתבע בדיון המוקדם עולה כי הנתבע לא שמר ראיותיו לגבי מקור החוב, דהיינו – הראיות בדבר בעלות או שימוש ברכב שעל פיהן הוחלט על שלילה רטרואקטיבית של זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה במשך 10 חודשים בשנים 2001-2002. בנסיבות אלה, מתקיים הרציונל שביסוד דיני ההתיישנות – היעדר ההצדקה להטיל על בעל דין נטל לשמור ראיותיו מעבר לתקופת ההתיישנות ומניעת מצב דברים בו בעל דין נפגע כתוצאה מחלוף תקופה זו.
לאור האמור החלטנו לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות.
זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

נציג ציבור דוד סנדובסקי

נציג ציבור ברוך פיקל

דניאל גולדברג, שופט


מעורבים
תובע: רמי וקנין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: