ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד שושן נגד ישראטון מכשירי שמיעה בע"מ :

בפני כבוד השופט בדימוס גדעון ברק

התובע
דוד שושן

נגד

הנתבעת
ישראטון מכשירי שמיעה בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות

פסק דין

1. א. ביום 31.7.11 פנה התובע אל הנתבעת בבקשה לרכוש מכשיר שמיעה (להלן: "המכשיר") ושילם בעד המכשיר סך של 5,000 ₪.
התובע מלין על כך, שמאז נמצא אצלו המכשיר, לא יכול לסבול אותו מרוב כאבים ולחץ ובעקבות כך, פנה התובע אל נציג הנתבעת וזה לקח את המכשיר לתיקון. גם לאחר שהמכשיר הוחזר מהתיקון היו לתובע אותן תופעות ושוב החזיר את המכשיר לתיקון וגם הפעם לא נעלמו התופעות הנ"ל.
בהמשך לכך, פנה התובע אל רופא אף אוזן וגרון ולטענת התובע, אישר הרופא שהאוזן בסדר, אך לא מסתגלת למכשיר ואז החליט התובע לחזור אל נציג הנתבעת והחזיר את המכשיר וביקש להשיב לו את כספו.
מאחר ונציג הנתבעת סירב להשיב לו את הסך של 5,000 ₪, החליט התובע לשלוח אליו בקשה בכתב להשיב לו את כספו, שאם לא כן, יפנה למועצה לצרכנות ולבית המשפט ומשלא נענה – הגיש התובע תביעה זו לחייב את הנתבעת להשיב לו הסך של 5,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה וכן לפצותו עבור עוגמת הנפש שנגרמה לו.

ב. בהמשך, ביקש התובע להגיש כתב תביעה מתוקן ולהגדיל את סכום התביעה לסך של 6,000 ₪, הכולל בחובו את הסך של 5,000 ₪ בתוספת סך 1,000 ₪ כפיצוי עבור הוצאות טלפונים, פקסים, מכתבים וביטול זמן וכן פיצוי עבור עוגמת נפש.

2. הנתבעת מבקשת לדחות את תביעת התובע ולהצדקת בקשה זו, מעלה היא – בין היתר – הטענות העיקריות הבאות:

א. א) התובע הגיע אל הנתבעת וקיבל כל ההסברים הכרוכים בהסתגלות למכשיר והותאם לו מכשיר ולאחר מכן, שילם התובע את הסך של 5,000 ₪.
ביום 31.7.11 קיבל התובע את המכשיר, כאשר הוא הותאם במדויק לתעלת השמע שלו והוזן בתוכנת המחשב של הנתבעת.
לאחר כיומיים, התלונן התובע על לחץ באוזן, אך יחד עם זאת הביע גם את שביעות רצונו מאיכות השמיעה. נציג הנתבעת הסביר לתובע כיצד יש להשתמש במכשיר וגם הוסבר לו שמכשיר חדש יכול לגרום ללחץ מסוים בתעלת השמע ועליו להסתגל למצב החדש וגם הומלץ לו להרכיב המכשיר בהדרגה.

ב) למרות האמור לעיל, החליפה הנתבעת פעמיים את האוזנייה ולאחר כחודש החליט התובע שנציג הנתבעת אינו מקצועי דיו ורצה להחזיר את המכשיר. נציג הנתבעת, הציע לתובע לבנות את כל המכשיר מחדש ולמרות הסכמת התובע, שלח התובע למחרת היום מכתב מעליב ומלא באי דיוקים.
בעקבות כך, הוצע לתובע מכשיר חדש ללא עלות ולאור התנהגותו הפוגעת של התובע, החליטה הנתבעת לבטל את העסקה וגם כתבה מכתב לתובע על מנת להסביר לו את מהות הביטול והנתבעת אף צרפה טופס לביטול העסקה.

ג) במכתב הביטול ציינה הנתבעת, שהתובע יקבל חזרה סך של 4,500 ₪, דהיינו, פחות 500 ₪, שהם 10% דמי ביטול מסכום העסקה והוסבר לתובע, שעליו להחזיר לספק את חשבונית המקור ואת הקבלה – זאת על מנת לבטל העסקה ועל מנת שיקבל ההחזר הכספי.
מאחר והתובע לא החזיר את מקור החשבונית ואת הקבלה – טרם הוחזר לו הסכום הנ"ל והתובע במקום להחזיר את החשבונית והקבלה ולקבל את כספו, החליט להגיש התביעה.

3. בכתב התביעה המתוקן, ביקש התובע צו לביטול העסקה והשבת התמורה ששולמה בתוספת סך של 1,000 ₪, כאמור לעיל, כאשר בעצם לא היה מקום ליתן הצו המבוקש, משום שממילא הודיעה הנתבעת לתובע שהעסקה מבוטלת ואף שלחה אליו טופס ביטול עסקה.

4. א. לאחר שבחנתי את חומר הראיות ולאחר ששמעתי את הצדדים, אני קובע, שכלל לא היה צורך להגיע עם תביעה זו לבית המשפט והתובע יכול היה בהחלט לחסוך מזמנם של הצדדים ומזמנו של בית המשפט אם היה ממלא אחר דרישת הנתבעת, שכן הנתבעת הסכימה – למרות ניסיונותיה לרצות את התובע – לבטל את העסקה ואף שלחה לו טופס לביטול העסקה, אך הנתבעת התנתה את החזרת חלק הארי מסכום הרכישה בכך, שהתובע ימציא לה את החשבונית המקורית על מנת שתוכל להזדכות על החזר הסכום.
במקום שהתובע ימלא אחר דרישת הנתבעת ולחסוך זמנם של כל הצדדים, העדיף להגיש התביעה ולאחר מכן אף להגדיל את סכום התביעה.

ב. א) התובע גם לא גילה בתביעתו לבית המשפט, כי הוא קיבל החזר כספי מקופת חולים על הסכום ששילם לנתבעת ועובדה זו התבררה רק במהלך הדיון בבית המשפט ובהמשך, לאחר סיום הדיון – רק אז החליט התובע לשלוח לבית המשפט מכתב "הבהרה" בו הוא מסביר שבשל גילו מגיע לו החזר מקופת חולים בסך של 4,500 ₪ ולא משנה באיזה סכום הוא רוכש את מכשיר השמיעה.

ב) תובע המגיש תביעה לבית המשפט חייב לגלות את העובדות הרלוונטיות, אך במקרה זה לא מצא התובע לנכון לגלות פרט זה ועוד הגדיל לעשות, כאשר הגדיל את סכום התביעה – ללא כל הצדקה – לסך של 6,000 ₪.

ג. א) התובע הזכיר בכתב התביעה, שפנה אל הנתבעת להחזיר לו את כספו, שאם לא כן, הוא ישקול אפשרות לתבוע סך של 10,000 ₪ על פי החוק החדש, אך התובע כנראה לא ידע שלא בכל מקרה ניתן לתבוע על פי החוק החדש, שכן: ראשית, התובע לא הסתגל למכשיר, שהוכן במיוחד עבורו והתובע הוא לא הוכיח שהמכשיר עצמו לא היה תקין ושנית, גם אם לא היה שבע רצון מהמכשיר – ללא קשר לשאלת תקינותו – לא עמדה לו הזכות לבטל את העסקה על פי דין בתהאם לתקנה 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, משום שתקנה זו קובעת, שזכות הביטול לא תחול לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

ב) למרות האמור לעיל, נהגה הנתבעת בתובע לפנים משורת הדין ותוך התחשבות בטענותיו וכפי שעולה מטענות הנתבעת, הרי שהיא נהגה בתום לב ועשתה כל שלאל ידה כדי לסייע לתובע ולמרות מאמציה לתקן את המכשיר ואף להציע לתובע מכשיר חדש – הסכימה לבטל את העסקה, בתנאים האמורים לעיל, אך התובע לא קיים התנאים.

5. מהאמור לעיל עולה, שהנתבעת נהגה כלפי התובע בהגינות ומשהסכימה לבטל העסקה – למרות האמור לעיל – יכול וצריך היה התובע להימנע מלהגיש תביעה זו ולהמציא לנתבעת את החשבונית המקורית ואז היה מקבל החזר כספי.
מאחר והתובע הסביר לבית המשפט, שזכותו לקבל החזר מקופת חולים היא זכות חד פעמים והיות והתובע טען שהוא רכש מכשיר חדש – עליו לא יינתן יותר החזר – ולאור הסכמת הנתבעת לבטל העסקה, כאשר המכשיר כבר הוחזר לידיה, אני מחליט שיהיה זה אך צודק וסביר, שהנתבעת תשיב לתובע סך של 4,500 ₪ - כפי שהוצע על ידי הנתבעת – ואני קובע החזרת סכום זה בלבד מתוך הסך של 5,000 ₪ היות ואין לי ספק, שעצם הגשת התביעה גרמה לנתבעת הוצאות מיותרות, כאשר היה אפשר להימנע מהגשת תביעה זו ואת גובה ההוצאות מעריך בית המשפט לסך של 500 ₪, כפי שהעריכה הנתבעת.

6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה המתוקנת – 15.11.11 - ועד התשלום בפועל.
על התובע לעשות את כל המאמצים ולספק לנתבעת את החשבונית המקורית או צילום הימנה ואם התובע לא ימציא החשבונית כאמור, לא ימנע הדבר מלהשיב לתובע הסך הנ"ל ופסק דין זה ישמש כראיה לנתבעת על ביטול העסקה והשבת הסך הנ"ל לתובע.

בנסיבות כפי שתוארו לעיל, החלטתי שלא לחייב את הנתבעת בהוצאות התובע בגין הגשת תביעה זו.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות

5 אפריל 2012
ת"ק 16925-09-11 שושן נ' ישראטון מכשירי שמיעה בע"מ


מעורבים
תובע: דוד שושן
נתבע: ישראטון מכשירי שמיעה בע"מ
שופט :
עורכי דין: