ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין זאב נגד אולמות בקעה בע"מ :

התובעים:

  1. זאב בנימין
  2. אילנה בנימין

נגד

הנתבעים:

  1. אסדן ישראל בע"מ (לשעבר אלומות בקעה בע"מ)
  2. גיל מסטיי
  3. שמעון מידני

בית המשפט המחוזי בירושלים

החלטה

1. החלטה זו באה בהמשך לקדם המשפט האחרון ולמה שקדם לו ושבעקבותיו.

2. לעניין ייפויי הכח של התובעים ושל הנתבע 3 – בהמשך למוסכם נקבע כי עד 22.4.12 יציג עו"ד פוזנר את יפוי הכח שניתן לו לעו"ד כהן, ועד 29.4.12 יציג עו"ד כהן את יפוי הכח שניתן לו לעו"ד פוזנר.

3. בקשת התובעים לפרטים נוספים מן הנתבעת 1 התייתרה (סעיף 14 לתשובת התובעים לתשובת הנתבעת 1), והיא נמחקת בזאת.

4. לעניין גילוי מסמכים – יש להיעתר לבקשת התובעים באורח חלקי, ועל הנתבעת 1 לגלות ולאפשר עיון במסמכים שיפורטו להלן:
א. כל התכניות והבקשות לתכניות ולהיתרים בקשר לנכס הנדון. מסמכים אלה רלבנטיים לטענות בדבר התקדמות המיזם, אין בהם סודות מסחריים, ואין הכבדה על הנתבעת 1 בגילויים ובמתן אפשרות לעיון בהם.
ב. כל התכתבות בין הנתבעת 1 לבין הנתבעים 3-2 מהמועד שנטען כי בו נחתם ההסכם הראשון (29.11.05). זאת לנוכח התנערות הנתבעת 1 מפעולות שביצעו הנתבעים 3-2 בטענות חריגה מסמכות ואחריות אישית שלהם.
ג. הסכמים לגבי היחידה לה טוענים התובעים בלבד. אין רלבנטיות להסכמים עם רוכשים אחרים ביחס לחלקים אחרים, ועלולים אף להיות בהם סודות מסוימים.
לעומת אלה, אין לחייב הנתבעת 1 בגילוי ההוצאות בקשר למיזם. לגבי מה שנחוץ, די במה שנקבע לעיל.

5. לעניין התשובות לשאלון – השאלות אכן מכבידות, ולגבי שאלות רבות אין מקום לחייב במענה, מעבר למה שיימסר בגילוי המסמכים כנ"ל. כך, למשל, בעקבות טענת הנתבעת 1 כי היא אינה משתייכת לקבוצת חברות וכי אין לה חברות בנות, או תשובות שעניינים מסוימם אינם ידועים לנתבעת 1, אין לחייבה להוסיף מעבר לכך. השאלות שעליהן על הנתבעת 1 יהיה לתת תוספת תשובות הן אלה: 9(יב), 21(ב) (ג), 28 (ז) (ח).

6. הנתבעת 1 תשלים כל שעליה להשלים בעקבות החלטה זו עד 30.5.12.

7. שאלת ההוצאות בקשר לעניינים שנזכרו בהחלטה זו תישקל בהמשך.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, כ"ג בניסן תשע"ב, 15 באפריל 2012.


מעורבים
תובע: בנימין זאב
נתבע: אולמות בקעה בע"מ
שופט :
עורכי דין: