ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה זילביגר נגד אמות השקעות בע"מ. :

התובע:
יהודה זילביגר
על-ידי ב"כ עוה"ד יוסף ריכטר ואח'

- נ ג ד -

הנתבעות:

  1. אמות השקעות בע"מ
  2. תחנת אוטובוסים מרכזית ירושלים בע'מ

שתיהן על-ידי ב"כ עוה"ד אורי ברימר ואח'

בית המשפט המחוזי בירושלים

החלטה

ב"כ הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 25.6.2012 בשעה 10:00.

יתבצע גילוי מסמכים ועיון, הדדי, בתוך 30 יום. בתוך המועד הנ"ל רשאים הצדדים למסור שאלונים. תשובות לשאלונים, אם יימסרו, יינתנו בתוך 30 יום.

כדי לייעל את קדם המשפט ועל מנת לאפשר לקיים דיון ענייני, כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלו שעניינן הליכי גילוי מוקדם, יוגשו בכתב עד 45 יום לפני מועד קדם המשפט הנ"ל. כל מבקש אחראי לביצועה המיידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 21 יום מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון. הוראות אלו יחולו גם לגבי בקשות שתוגשנה בשלבים מאוחרים יותר של המשפט.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה יוגשו בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או (לפי העניין) להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ויידחו מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

המזכירות תשלח ההחלטה זו לב"כ הצדדים ותעדכן היומן בהתאם.

ניתנה היום, כ"ג בניסן תשע"ב, 15 באפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה זילביגר
נתבע: אמות השקעות בע"מ.
שופט :
עורכי דין: