ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד חליוא (עציר) :

בפני כבוד ה יואב עטר
המבקשת
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד מיטל אסידו-פינטו

נגד

המשיב
דניאל חליוא (עציר) – בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד ארז שלו

בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

פרוטוקול

ב"כ המשיב:
אני מסכים לקיומן של ראיות לכאורה.

באת-כוח המבקשת:
חוזרת על האמור בבקשה, ומבקשת להדגיש כי מדובר במשיב בלתי-מורשה לנהיגה, קרי – מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. הדבר לא מנע בעדו מלצבור חמש הרשעות תחבורתיות, כאשר בשלוש מהן קיבל פסילה מצטברת של 12 שנה. הפסילה הראשונה היא מיום 31.10.10, לתקופה של עשר שנים, כאשר גזר הדין הודע לנאשם ביום 2.11.10. הוא התיר נהיגה לבלתי מורשה, וקיבל 10 שנים בביהמ"ש לתעבורה בתל-אביב. הפסילה השניה שלו ניתנה לו בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח, ביום 14.2.10, ואף היא ניתנה לו בביהמ"ש לתעבורה בתל-אביב והודעה לו ביום 9.1.11. הפסילה השלישית היא מיום 19.2.12, שם נפסל הנאשם בנוכחותו ע"י כבוד השופט אמוראי, לתקופה של 12 חודשים בגין עבירות סמים. שם בדיון, אגב, הודה הנאשם כי ידוע לו שהוא פסול בפסילות הקודמות.
אז כפי שנטען, מדובר בנהג בלתי-מורשה, הנוהג בזמן פסילה, על רכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש ביום 15.3.12, ובעוד איסור השימוש קיים. יתירה מזאת, במעמד מעצרו ע"י השוטרים מסר המשיב לשוטר שם ופרטים כוזבים – של אחיו. התביעה תטען כי אופי עבירותיו של המשיב מעיד על זלזול בוטה ברשויות האכיפה והחוק, ומחמיר את מסוכנותו. יתירה מזאת, למשיב עצמו עבר פלילי כבד של שימוש בסמים, התפרצות, גניבה, איומים, תקיפה, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, וכן עבירות שבל"ר, כאשר כל אלו מעידים כעדים רבים על מסוכנותו הגבוהה של המשיב, וכאמור, על זלזולו הבוטה ברשויות החוק.
לאור עברו התעבורתי והפלילי של המשיב, ולאור אופין הבריוני של העבירות אותן הוא שב ומבצע בעודו בפסילה, וכאשר מעולם לא למד נהיגה – דבר המסכן סיכון רב את כלל משתמשי הדרך בכל עבירה אותה הוא בוחר לבצע, תטען המדינה כי אין מקום לחלופת מעצר בנסיבות דנן, שכן חלופה כאמור תלויה ביכולתו של ביהמ"ש ליתן אמון במשיב. אני מפנה לבש"פ 8123/99 נשד נ' מדינת ישראל, שם נקבע כי בין היתר על ביהמ"ש לבחון הן את המעשה והן את העושה, ולבדוק אם מעידות נסיבותיה של העבירה לכשעצמן כי הנאשם עלול לחזור על המעשה. כמו"כ, על ביהמ"ש לבדוק האם מעידה אישיותו של המשיב, כפי שהיא מתגלה מאורח חייו, על כך שהוא עלול לחזור על המעשה.
בנסיבות העניין תטען המבקשת כי קיים יסוד סביר בהחלט לחשש כי שחרורו או אי מעצרו של המשיב יביאו לידי התחמקות מהליכי שפיטה, ולסיכון שלום הציבור, וזאת כאמור נוכח חומרת העבירה ועברו הפלילי והתעבורתי של המשיב.
לאור כל האמור לעיל מבקשת המבקשת לעצור את המשיב עד תום ההליכים.
אני מגישה אסופת פסיקה, ובמיוחד מפנה לעמ"ת 28306-02-12, שניתן ביום 20.2.12, שם משיב בלתי-מורשה נעצר עד תום ההליכים, בנסיבות מאוד דומות.
בנוסף, אני מגישה ר"פ של המשיב, וכן את גזרי הדין בעניינו.

ב"כ המשיב:
אתייחס קודם כל לפסיקה של חברתי עליה התבססה. אין התעלמות מן העובדה כי מדובר באדם שהוציא רישיון נהיגה ב-2002, הרישיון שלו פקע ב-2004, לחובתו היו 21 הרשעות תעבורה, 15 מתוכן לאחר פקיעת רישיון הנהיגה, ובנוסף – היו תלויים ועומדים כנגדו מאסרים מותנים למרות עונשי הפסילה. אי אפשר להשוות את מה שאמר ביהמ"ש המחוזי במסגרת אותה החלטה – למקרה שלנו, בשים לב לנתונים אלה, שהם הנתונים הבולטים.
לא חלקתי על קיומן של ראיות לכאורה. לא בכדי, כאשר שמע ביהמ"ש את תקופת הפסילה לעשר שנים, הוא שאל בגין איזו עבירה ניתן גז"ד זה. ביהמ"ש סבר, כי אותה פסילה מתייחסת לעבירה בדמות תאונת דרכים, צירוף של מספר אירועים וכן הלאה, ולא בשל איזושהי עבירה כמו היתר נהיגה לאחר – ובלי להקל ראש בעבירה זו. העובדה כי לא פעל כשורה ע"מ להסדיר את העניין או להבין את פשר הדברים – זה משהו אחר.
נכון הוא, כפי שציינה חברתי, שמדובר בשלוש פסילות שניתנו ע"י ביהמ"ש. שתיים מתוך השלוש ניתנו שלא בנוכחותו, ואחת ע"י כבוד השופט אמוראי בגין תיק פלילי אחר.
נכון שנהיגה בזמן פסילה טומנת בחובה מסוכנות מסוימת. אך אם נסתכל לרגע גם על עברו התעבורתי וגם על נהיגה בזמן פסילה – מדובר על נהיגה בזמן פסילה שלא מתלוות לה עבירות כמו בריחה, הפרעה, פזיזות, סיכון חיי אדם וכן הלאה. לא שאני מקל ראש בעבירה עצמה, אך אני כן חושב שבמקרה הזה, כאשר מדובר במשיב הסועד את אמו הנכה, אשר נוכחת כאן באולם ביהמ"ש – שיש מקום לנטרל את המסוכנות באופן כזה, בו ישוחרר ל"מעצר בית" בתנאים מגבילים, גם תוך שימוש באיזוק אלקטרוני כתנאי מחמיר, וכך להורות על שחרורו.
חברתי ציינה את ההתחמקות מהליכי שפיטה. טענה זו הנטענת בעלמא לא ברורה לי במקרה הזה. על סמך מה אומרת חברתי כי הוא יתחמק? הרי אם ביהמ"ש ישחררו הוא יטיל תנאים, ואמו תהיה ערבה. היום גם המשיב מיטיב להבין את מצבו. גם העובדה כי הוא מצוי בחג מאחורי סורג ובריח – פועלת את פעולתה על המשיב.
אני מפנה את אדוני להחלטה אחת, במסגרת תיק פלילי שאני הצגתי, של בחור שזייף רישיון נהיגה, נהג בפסילה, והפריע לשוטר. הבחור אותו ייצגתי היה פסול נהיגה משנת 85'. הוא נמצא נוהג ברכב כאשר הוא מציג לשוטר מסמך רישיון נהיגה מזויף ומכשיל את השוטר, והמדינה הסכימה לשחרר אותו.
במקרה דנן, מבלי לזלזל חלילה במה שאמרה חברתי ובכתב האישום, אני מזכיר שוב שאנחנו בחג, ואת נסיבותיה האישיות של אמו. היא נכה בכיסא גלגלים, והוא סועד אותה. נכון, נעשתה טעות. חטאו הוא בכך שלא שהה איתה בימי החג.
לכן אבקש לשחררו בתנאים מגבילים, ואף להוסיף איזוק אלקטרוני, ולדחות את הבקשה.


החלטה

נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה, וכן עבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה וללא ביטוח, נהיגה ברכב אשר נמסרה עליו הודעת אי-שימוש, ומסירת שם ומען כוזבים.

כעולה מכתב האישום, המשיב נהג ברכב בליל 7.4.12 סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר בכביש בין-עירוני. הרכב בו נהג המשיב היה אסור בשימוש על-פי הודעת איסור שימוש שנמסרה לו, והמשיב עצמו, מלבד העובדה שמעולם לא הוציא רשיון נהיגה, אף נפסל מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה על-פי שלושה גזרי-דין שונים, של שלושה מותבים שונים, פסילה אחת מיום 31.10.10 על-ידי בית-משפט השלום לתעבורה בתל-אביב, פסילה שניה מיום 14.2.12 על-ידי בית-משפט השלום לתעבורה בתל-אביב, ופסילה שלישית ניתנה אך ביום 19.2.12, בבית-משפט השלום בבאר-שבע.

המסוכנות העולה מנסיבות ביצוע העבירות ברורה. מאות בני-אדם נהרגים מידי שנה בכבישי הארץ, והקטל בדרכים ממשיך לעשות בנו שמות. נהיגה של אדם אשר מעולם לא הוסמך לנהוג, ולא רק זאת, אלא ששלושה מותבים שונים קבעו והבהירו כי אסור לו לנהוג, מסכנת סכנה של ממש את בטחון הציבור. נהג שכזה יוצר סכנה למשתמשים בדרך, והתעלמותו מצווים שיפוטיים בעניין זה מעצימה את מסוכנותו.
אם לא די במסוכנות הנובעת מביצוע העבירות, עיון בעברו הפלילי והתעבורתי של המשיב מלמד כי מדובר במשיב אשר עברו הפלילי מכביד ביותר. המשיב הורשע בשורה ארוכה של עבירות סמים, רכוש, אלימות, הצתה ועוד. ראוי לציין כי למשיב הרשעות גם בגין עבירות של הפרת הוראה חוקית.
השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניי היא האם ניתן להבטיח את מטרות המעצר בדרך של חלופה. חלופת מעצר בנויה בראש ובראשונה על האמון אשר יש ליתן במשיב. ערבים טובים ככל שיהיו אינם יכולים להחליף רכיב זה. משיב אשר מראה נטייה להתעלם מהחלטות שיפוטיות מעלה על עצמו חשש של ממש כי לא יציית להחלטה שיפוטית נוספת בדמות קביעת תנאים מגבילים. מעבר לעובדה שבעבר הורשע בעבירות של הפרת הוראה חוקית, שלושה מותבים שונים אסרו על המשיב לאחוז הגה בידיו, והמשיב התעלם מהחלטותיהם.

את העבירה דנן ביצע המשיב כחודש וחצי בלבד לאחר שמותב אחר של בית-משפט השלום בבאר-שבע פסל אותו פעם נוספת מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, וניתן לומר כי טרם יבשה הדיו מעל החלטה זו.

בנסיבות אלו, הרושם שנוצר הוא כי דינם של תנאי השחרור שיושתו על המשיב כדין ההחלטות השיפוטיות הקודמות בעניינו, וכי המשיב אינו נרתע מלהפר החלטות שיפוטיות וצווים שיפוטיים.

בנסיבות אלו, סבורני כי ראוי לבחון היתכנותה של חלופת מעצר בזהירות יתירה, וסבורני כי המקום לעשות כך הוא באמצעות שירות המבחן ותסקיר מעצר.

קובע לדיון בפני ליום 6.5.12 בשעה 9:00.

המשיב ישהה במעצר עד למתן החלטה אחרת.

שירות המבחן יגיש תסקיר מעצר בעניינו של המשיב. תשומת לב שירות המבחן כי המשיב עצור בכלא "אהלי קידר".

רשמתי בפני את דברי עו"ד שלו כי יהיה בקשר ישיר עם שירות המבחן על-מנת להקל את שירות המבחן להשלים עד למועד הדיון את התסקיר.

המשיב יובא באמצעות שב"ס.

ניתנה והודעה היום, י"ח בניסן תשע"ב, 10/04/2012, במעמד הנוכחים.

יואב עטר, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: חליוא )עציר)
שופט :
עורכי דין: