ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מרכנתיל דיסקונט חיפה סניף ואדי ניסנאס 17694 נגד נדאל פרי :


בפני כבוד הרשם אפרים צ'יזיק

מבקשים

  1. נדאל פואח'רי
  2. מירנדה פואח'רי

נגד

משיבים

  1. בנק מרכנתיל דיסקונט חיפה סניף ואדי ניסנאס 17694
  2. נגייה אבו אלהיג'א
  3. נוהאד מינזל

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

הבקשה שבפני – בקשה למתן רשות להתגונן.

במסגרת הבקשה, אשר בשלב זה אינה מפורטת דיה, טוען הנתבע מס' 1 כי אין בידו את מלוא המסמכים הנדרשים לצורך ביסוסן של טענות ההגנה שלו, ולפיכך מבקש הוא ארכה להגשת הבקשה המפורטת בהקשר זה.

בהלכת הילולים נקבע עיקרון מנחה, על פיו התובע רשאי להגיש תביעתו בסד"מ על יסוד דף החשבון האחרון, ואילו הנתבע יהא רשאי לעתור לקבל את המסמכים הדרושים לו לצורך הגנתו. ביהמ"ש אף קבע כי במידה והתובע, הבנק לא ימציא לנתבע את המסמכים הדרושים יהא האחרון זכאי לרשות להתגונן רק מנימוק זה, וכך קובע כבוד השופט מלץ בע"א 688/89 - הילולים (אריזה ושווק) נ' בנק המזרחי המאוחד . פ"ד מה(3), 188 ,עמ' 196-197:

"דעתי היא כדעתו של השופט ש. לוין, לצורך התקנות 1)202)(א) ו-203 די בצירוף ההסכמים ופירוט היתרה הסופית ואין חובה על התובע לצרף את כל ספריו שיפרטו כיצד חושב הסכום אותה הוא תובע. זהו שלב מקדמי לדיון שאינו מצריך כניסה לכל פרטי הראיות ובחינה מדוקדקת של התשתית הראייתית המקפת שמצויה בידי התובע להוכחת תביעתו על כל פרטיה. כמובן, עדיף שיצורפו כל המסמכים הדרושים בכדי לסייע לנתבע להתגונן הגנה ראויה אך במידה ואלו לא צורפו אין מניעה מהנתבע לפנות לתובע ולבקש את מסירת פירוט החשבונות והמסמכים לידיו. אם לא יענה לבקשה כזו יוכל לקבל רשות להתגונן שתחייב את התובע להוכיח את תביעתו (ר' לענין זה גם את החלטתו של השופט לוין ברע"א 3545/90 הנ"ל)."

כאמור, די בפירוט חלקי כדי לעמוד בדרישת הכתב, ובמקרה זה, מועמד הנתבע החייב לפרט הגנתו, מול תיעוד חלקי בלבד. לעניין זה, ראה דברי כבוד השופט לוין בעניין רע"א 3545/90 - בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אפ. אר. למימון . תק-על 90(3), 1111:

"עדיין מתעוררת השאלה כיצד יתגונן לקוחו של בנק מפני תובענה שהוגשה נגדו בצירוף חשבונות מקוטעים, כאמור, בסדר דין מקוצר, והעתקי החשבונות הדרושים לו להגנתו, אינם מצויים בידו, אם מפני שלא קבלם ואם משום שקבלם ואבדו לו?
נראה לי שהתשובה לשאלה האמורה היא פשוטה למדי: הלקוח יוכל לבקש מהבנק עם קבלת כתב התביעה (ורצוי עוד לפני כן) שתדפיסי החשבונות האמורים, המתייחסים לאותה תקופה סבירה הדרושה ימסרו לו, או הוא יוכל לבקש לעיין בספרי הבנק ולצלמם. אם הבנק לא ייענה לו, ללא צידוק סביר, לא יתקשה הלקוח לקבל רשות להתגונן על מנת להטיל עלה בנק להוכיח באופן דווקני את תביעתו או לברר את החשבונות ולקבל את העתקיהם במסגרת קדם משפט."

כאשר ביהמ"ש סבור כי הדרישה לקבלת מסמכים הינה כנה ואמיתית, ביהמ"ש מאפשר המצאת המסמכים וקובע כי הימנעות והמצאתם תעמוד בעוכרי התובע, ראה ע"א (חיפה) 2207/02 - גולדשטיין איתן נ' הבנק הבינלאומי . תק-מח 2003(1), 996 ,עמ' 997.

הנתבע יפנה בתוך 14 ימים לתובע, ויפרט את רשימת המסמכים הנדרשים לדעתו, לצורך ביסוס טענות ההגנה.

התובע ימציא המסמכים כאמור, בתוך 20 ימים מקבלת מכתב דרישת המסמכים, ובכפוף לנשיאת הנתבע בתשלום ההוצאות הכרוכות בהפקתם של מסמכים אלו.

ככל שלא יפנה הנתבע לתובע בפרק הזמן כאמור, או שלא ישלם את ההוצאות הכרוכות בהפקת המסמכים, אראה בו כמי שמחל על הדרישה להמצאת מסמכים.

בקשת רשות להתגונן, מפורטת כראוי וכנדרש, תוגש בתוך 30 ימים מקבלת המסמכים כאמור.

ת.פ. ליום 15.6.2012.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מרכנתיל דיסקונט חיפה סניף ואדי ניסנאס 17694
נתבע: נדאל פואח'רי
שופט :
עורכי דין: