ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גזפרום טרנסגז אוכטה בע"מ נגד דאבל קיי מוצרי דלק 1996 בע"מ :

בפני כבוד השופט שאול שוחט

מבקשים

גזפרום טרנסגז אוכטה בע"מ

נגד

משיבים

דאבל קיי מוצרי דלק 1996 בע"מ

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

החלטה

בבקשה שלפניי עותרת המבקשת לעכב ביצוע פסק דין שניתן על ידי ביום 19.3.2012, בו הוריתי על אכיפת פסק דין שניתן ברוסיה והמחייב אותה לשלם למשיבה ס"ך של כ-5 מיליון אירו. תגובת המשיבה לבקשה התקבלה ביום 1.4.2012 ותשובת המבקשת לתגובה ביום 5.4.2012.

לאחר עיון בטענות הצדדים אני סבור, כי יש מקום להיעתר לבקשה, בתנאים.

כלל, הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה עליה מערערים (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; להלן: "תקנות סד"א"). הכלל הוא, כי הזוכה בדין זכאי לקבל לידיו את פירות זכייתו מיד עם מתן ההחלטה המזכה. ברם, עקרון זה אינו מוחלט, ולבית המשפט מסורה הסמכות לעכב ביצועו של פסק דין במקרים מתאימים (תקנה 467 לתקנות סד"א).

כאשר מבוקש לעכב ביצועו של פסק דין כספי, נודעת חשיבות רבה לשאלה אם יוכל המבקש להיפרע מהמשיב, אם יזכה בערעורו. אם התשובה לשאלה זו שלילית, יטה בית המשפט לעכב את הביצוע (ראו יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 860 (מהדורה שביעית, 1995)). לכלל זה יש יוצאים מן הכלל, וביניהם מצב בו הערעור שהוגש על פסק הדין הוא, על פניו, חסר סיכוי (שם; בש"א 4403/94 רחל ויצמן ואח' נ' מסודי דאודי תק-על 94(3), 2278).

במקרה דנן פסק הדין עליו הוגש הערעור הוא אמנם פסק דין לאכיפת פסק חוץ אך בפועל החיוב שעומד בבסיסו, שלעיכובו עותרת המבקשת, הוא כספי. בהקשר זה ייאמר כי גובה הסכום בו מדובר, מקים חשש מובנה לקושי בגבייתי חזרה והדבר תומך בהיעתרות לבקשה (ע"א 442/09 המאגר הישראלי לביטוחי רכב ואח' נ' טל עמי ואח' . תק-על 2009(1), 2726). באשר לסיכויי הערעור אומר רק כי מודע אני לעובדה שמדובר בפסק דין ראשון בישראל בו נאכף פסק חוץ אזרחי רוסי, הגם שלדידי המבקשת מפרשת באופן מוגזם את פסק הדין כפסק דין "תקדימי" בעל השלכות רוחב וכו' (ר' לדוגמא ס' 4 , 29-30 לבקשה). איני נדרש לבחון את סיכויי הערעור מעבר לכך, שכן די בבחינת אפשרות השבת המצב לקדמותו, אם יתקבל הערעור, כדי להכריע בבקשה.

המבקשת חוששת, כי אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין וערעורה יתקבל – יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לגבות בחזרה את הכסף מהמשיבה, שהינה חברה זרה רוסית (ס' 36-41 לבקשה).

בתגובת המשיבה לעיכוב הביצוע, ועל מנת לאיין את חשש המבקשת, ככל שקיים, שפסק הדין בערעור, אם ינתן לטובתה, לא ייאכף ברוסיה, הציעה המשיבה שעיכוב הביצוע יחול אך ורק על הוצאת הכספים שייגבו מן המבקשת מישראל, ואף הסכימה שכל סכום שייגבה יופקד בחשבון נאמנות שיפתח על ידי באי כוח שני הצדדים או בקופת בית המשפט או ההוצאה לפועל, ולא יועבר לידיה אלא לאחר ההחלטה בערעור (ס' 8 לתגובה).

בתשובת המבקשת לתגובה לא מצאתי טיעון של ממש לדחיית הצעת המשיבה, שבמקרה דנן הולמת את הדין המצוי והראוי בסוגיה. עם כל הכבוד, טענת המבקשת, כי כוונתה האמיתית של המשיבה היא לפעול להגשת "תובענת סרק נוספת וחדשה בישראל כנגד המבקשת" ועל ידי כך "להטיל מייד עיקולים על כספי החברה וכך להקפיאם למשך שנים רבות, תוך גרימת נזקים בלתי הפיכים למבקשת" (ס' 4 לתשובה) אינה במקומה. ברי מעמדת המבקשת לאורך ההליך (ויש להניח גם בערעור ובכלל) כי היא אינה שמה את יהבה ואמונה על בתי המשפט ברוסיה – אך האם יש ללמוד מטיעון זה כי גם בבתי המשפט בישראל נעדרת היא אמון (שלא ישכילו לדחות "תביעות סרק" ולהימנע מלהטיל עיקולים זמניים בגינן)? גם אם כך הדבר – רחשי ליבה אלו של המבקשת יכולים לעלות כדי שיקול לגטימי לעיכוב ביצוע פסק דין.

לאור כל האמור לעיל, ובבחינת שיקולי מאזן הנוחות, אני מוצא לנכון להיעתר לבקשת המבקשת לעיכוב ביצוע רק במובן זה שכל הכספים שייגבו מכוח פסק החוץ שעל אכיפתו הוריתי ביום 19.3.2012, עד למתן ההכרעה בערעור (או החלטה אחרת של בית משפט של ערעור), לא יוצאו מגבולות מדינת ישראל ויופקדו באופן מיידי בחשבון נאמנות שייפתח ע"י ב"כ המשיבה בישראל (תוך המצאת אישור על כך לב"כ המבקשת) או לחילופין בקופת ההוצאה לפועל או בית המשפט (ככל שהדבר אפשרי).

להסרת ספק, עיכוב הביצוע לא יחול על תשלום הוצאות המשפט שנפסקו לחובת המבקשת.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גזפרום טרנסגז אוכטה בע"מ
נתבע: דאבל קיי מוצרי דלק 1996 בע"מ
שופט :
עורכי דין: