ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נדאל אבו אל היג'א,-החייב נגד כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה :

בפני כבוד השופטת בטינה טאובר

מבקש
נדאל אבו אל היג'א, ת.ז. XXXXXX050-החייב

נגד

משיבים

  1. עו"ד גב' שלומית נשר-המנהלת המיוחדת
  2. כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה

בית המשפט המחוזי בחיפה

פסק דין

1. בפניי בקשת החייב להכריזו פושט רגל.

2. מעיון בחוות הדעת המסכמת של המנהלת המיוחדת עולה, כי על אף ספקות שהתעוררו, לא נמצא חוסר תום לב מהותי באופן היווצרות החובות של החייב, וזאת תוך התחשבות בגילו הצעיר של החייב וחוסר ניסיונו האישי. עם זאת, מתנגדת המנהלת המיוחדת להכרזת החייב, בגין חוב פיגורים בגין 4 תשלומים חודשיים, ובסך כולל של 2,000 ₪.

המנהלת המיוחדת מוסיפה ומציינת, כי ככל שיוכרז החייב פושט רגל, יש להגדיל את התשלום החודשי ולהעמידו על 2,000 ₪, סכום המגלם את פוטנציאל השתכרותו של החייב, שהינו רווק ומתגורר בבית אמו.

3. אף הכנ"ר אינו מתנגד לבקשת החייב, לאחר ששוכנע כי לא נמצא חוסר תום לב ביצירת חובותיו, בכפוף להסדרת חוב הפיגורים ולהגדלת התשלום החודשי לסך של 2,000 ₪.

4. המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, על פי הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, מתייחס לשאלה אם החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה (שלמה לוין ואשר גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169; כן ראה ע"א 5503/92 עדה קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פד"י מט(1) עמ' 749 בעמ' 756).

5. מנימוקי הבקשה, לאור חוות דעתה המסכמת של המנהלת המיוחדת ועמדת הכנ"ר, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייב פושט רגל.

החייב ידאג לסלק את חוב הפיגורים תוך 30 יום, שאם לא כן יבוטל הליך הפש"ר.

6. לאחר שעיינתי בדו"חות על הכנסות והוצאות שהוגשו על ידי החייב, בשים לב לגובה הכנסתו החודשית של החייב (3,300 ₪), היעדר השכלה ו/או הכשרה מקצועית, גילו והעובדה שהחייב מתגורר בבית אמו (אם כי נדרש לשאת בחלקו בהוצאות הבית), ראיתי להגדיל את התשלום החודשי המושת על החייב ולהעמידו על סך של 1,000 ₪ לחודש, סכום שיש בו כדי לבטא את פוטנציאל השתכרותו של החייב, הוצאות הכרחיות, הסכום המינימאלי המותר לעיקול, ובאופן שמאזן את זכויות החייב ונושיו.

7. כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם 1,000 ₪ לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו.

8. נוכח בקשת הכנ"ר, הנני ממנה את עו"ד גב' שלומית נשר, כנאמנת לנכסי החייב.

9. לנאמנת תהיינה נתונות כל הסמכויות בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1980.

10. החייב יהא חייב להגיש לנאמנת דו"חות על הכנסותיו והוצאותיו ככל שיידרש על-ידה וכן להתייצב בפניה ככל שיידרש בכל עניין הקשור לפשיטת הרגל.

11. הנאמנת תפקיד התחייבות עצמית להבטחת מילוי תפקידיה וחובותיה.

12. שכר הנאמנת ייקבע על ידי בית המשפט, לאחר שישמע את עמדת הכנ"ר.

13. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.