ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חי מחסני ברזל בע"מ נגד בן-יאיר עוקב בע"מ :

בפני כבוד השופט אריאל ברגנר

התובעת

חי מחסני ברזל בע"מ

נגד

הנתבעת

בן-יאיר עוקב בע"מ

בית משפט השלום באשדוד

פסק דין

בפני תביעה שטרית בגין שטר ע"ס 127,250 ₪ שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל באשדוד בתיק מס' 25-02367-07-6 (להלן: "תיק ההוצל"פ").

הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע השטר, בה היא טוענת, בין היתר, כדלקמן:

1. כי התובעת אינה אוחזת כשורה, זאת בין היתר מכיון שהשיק סוחר לה לאחר כשלון התמורה בעסקת היסוד, שהיא עסקה לאספקת ברזל מחברת אספון בע"מ לנתבעת.

2. כי נציג הנתבעת הודיע טלפונית לנציג התובעת, כמה חודשים לפני זמן פרעון השיק, כי השיק לא ייפרע, ומכאן כי התובעת ידעה על הפגם בזכות השטרית ולכן אינה יכולה להיחשב כ"אוחזת כשורה".

כבוד הרשם בוקר, בהחלטתו מיום 1.3.09, התיר לנתבעת להתגונן בפני השטר וקבע, כי אמנם טענתו של נציג הנתבעת כי שוחח עם נציג התובעת בטרם זמן פרעון השיק והודיע לו כי עסקת היסוד בוטלה, אמנם היא טענה בעל פה, אך בשלב הדיוני של מתן רשות להתגונן ניתן לעשות שימוש בטענה זו, על מנת לקבל רשות להתגונן.

הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית, כאשר הנתבעת חזרה למעשה על גרסתה כי מדובר על כשלון תמורה וכי התובעת אינה אוחזת כשורה. המצהיר מטעם הנתבעת טוען כי כשהבין שהברזל לא יסופק לנתבעת על-ידי חברת אספון, החל לדרוש לקבל בחזרה את השיקים המעותדים שמסר, לרבות השיק נשוא התובענה, וכי נציג התובעת ידע שהשיק בוטל וכי הוא התקשר אל נציג הנתבעת כשקיבל את השיק ואז נמסר לו שהשיק מבוטל ואין לקבלו. עוד נמסר לו שכל העסקה עם חברת אספון בוטלה בשל כשלון תמורה, שכן הברזל לא סופק כמתחייב.

התובעת, בתצהיריה, גורסת כי סיפקה סחורה לחברת אספון בע"מ וכי השיק נמסר ע"ח חובה לתובעת, השיק חולל באי פרעון והוא התקבל אצל התובעת כאשר הוא תקין ושלם ובטרם עבר זמן פרעונו, התקבל בתום לב, כאשר התובעת נתנה תמורה מלאה כנגדו.

המצהיר מטעם התובעת אישר כי לכשהשיק התקבל נעשתה התקשרות עם הנתבעת על מנת לברר האם השיק הוצא על-ידי הנתבעת והאם ניתן בחברת אספון בעד ערך ומנהל הנתבעת יאיר עוקב אישר כי השיק ניתן לחברה ואף ציין כי החברה והנתבעת שותפים בפרויקט וכי כאשר התובעת קיבלה את השיק לא היתה לה כל ידיעה שזכות קניינו של המסחר פגומה, אם בכלל.

ישיבת ההוכחות התקיימה בפני ביום 10.5.10, בה העידו, מטעם התובעת מר חיים כהן, מטעם הנתבעת מר גדעון עוקב ומר יאיר עוקב, אשר החל את עדותו אשר הושלמה בישיבה נוספת מיום 4.1.12.

לאחר תום שמיעת ההוכחות, הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב, וכך עשו.

הכרעה:

מאחר ומדובר בתביעה שטרית, נטל ההוכחה מוטל על כתפי הנתבעת.

על הנתבעת להוכיח את טענתה כי התובעת לא פעלה בתום לב במועד סיחור השיק ולכן היא אינה יכולה להיחשב "אוחזת כשורה" זאת בהמשך ובהתאם לכשלון התמורה שחל בעסקת היסוד שבין הנתבעת לחברת אספון, בשל כך שהברזל שהוזמן מחברת אספון לא סופק לנתבעת וכי כמות הברזל החלקית, שכן סופקה, נלקחה בחזרה על-ידי חברת אספון.

אין חולק, כי טענת הנתבעת היא כי ההודעה על אי פרעון השיק במועד סיחור נעשתה בעל פה, כאשר מנגד, התובעת שוללת קיומם של דברים אלה.

מר חיים כהן נחקר בחקירה נגדית בשאלה האם הודע לתובעת שהשיק לא יכובד כי הפרויקט הופסק והקבלן נכנס להקפאת הליכים והשיב מפורשות כדלקמן: "לא נכון. אם הוא היה מתקשר ואומר זאת אז הייתי נותן עוד סחורה לאספון?" (עמ' 10 לפרוטוקול, שורה 26).

מר כהן מוסיף עוד ואומר: "אמרתי לו שמבחינתי השיק הזה יעבור, אני סיפקתי סחורה בגין השיק הזה ואני רוצה שהשיק ייפרע, ולא מעניין אותי. אני סיפקתי סחורה על סמך השיק הזה." (עמ' 17 לפרוטוקול, שורות 9-10).

מר גדעון עוקב בחקירתו הנגדית נשאל איזה סיבה יש לבטל את השיק בחודש מרץ כאשר רק במאי שלאחר מכן נלקח בחזרה הברזל, והשיב: "בכלל מה זה שייך? יכול להיות שהיה לו סכסוך עם ברוך לפני כן." (עמ' 18 לפרוטוקול בשורה 29).

מר עוקב עוד מוסיף ואומר: "... לא נכון שאמרתי שהשיק לא ייפרע, בכלל לא ידעתי שיש שיק אצלו." (עמ' 19 לפרוטוקול שורות 5-6).

כשנשאל מר עוקב מה זאת אשמתה של התובעת כאשר היא סיפקה את הסחורה, השיב: "הוא סיפק לאספון, לא לי. לא ידעתי מהשיק. אין לי עסק עם ברוך. אני הלכתי לטובתו..." (עמ' 19 לפרוטוקול בשורה 17).

אמנם טענה בעל פה טובה היא כאשר מדובר בדיון בבקשת רשות להתגונן, אך אין די בה בהליך העיקרי, זאת כאשר עומדת טענה זו כנגד מסמך בכתב, שהוא השטר.

התובעת הגישה את פסק-הדין בתיק 41396/07, אשר סומן כמוצג ת/1, אשר דן במקרה דומה בו הגישה חברת אלציון עולה בע"מ תביעה כנגד הנתבעת, בגין שיק שמסרה הנתבעת לפקודת חברת אספון בע"מ ואשר הוסב על-ידי אספון לפקודתה של חברת אלציון. תביעה זו נדונה בפני כבוד השופט חגי ברנר מבימ"ש השלום בת"א, אשר קבע באותו מקרה כי חברת אלציון אינה יכולה ליהנות ממעמד של "אוחז כשורה" בשיק, אך מסרה לחברת אספון ערך בעד השיק, בטרם נכשלה התמורה ביחסים שבין אספון לנתבעת, ועל כן התקבלה התביעה והנתבעת חויבה בתשלום סכום השיק לחברת אלציון.

כפי שציינתי לעיל, נטל ההוכחה מוטל על כתפי הנתבעת, אשר מעבר לטענה בדבר שיחה בעל פה עם נציג התובעת, לא הציגה כל ראייה התומכת בהודעה נטענת זו, כאשר התובעת שוללת הודעה זו מכל וכל, ולו חפצה הנתבעת לוודא כי אכן מסרה לתובעת על כשלון התמורה וכי השיק לא ייפרע, היה עליה לתמוך דברים אלה במסמך בכתב, בהתכתבות כלשהי, דבר שלא עשתה.

כמו כן, וכפי שציינתי לעיל, בחקירות הנגדיות, עדויותיהם של עדי הנתבעת אינן מתיישבות עם ההתנהלות הסבירה בדבר השיק.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את טענות הנתבעת וקובע כי דין התביעה להתקבל.

אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 127,250 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חי מחסני ברזל בע"מ
נתבע: בן-יאיר עוקב בע"מ
שופט :
עורכי דין: