ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף מנחם מרמרוש נגד וינברג זליג עזריאל :

בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט

התובעים

  1. יוסף מנחם מרמרוש
  2. טובה מרמורש

נגד

הנתבע

וינברג זליג עזריאל

בית המשפט המחוזי בירושלים

החלטה

  1. בתוך 7 ימים יצרפו התובעים לתיק בית המשפט את החלטת בית המשפט מיום 5.10.11, הנזכרת בסעיף 16 לכתב התביעה.
  2. הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 9.9.12 שעה 10:00.
  3. אני מורה על גילוי מסמכים ועיון, הדדי, תוך 30 יום. בתוך המועד הנ"ל רשאים הצדדים למסור שאלונים. תשובות לשאלונים, אם ימסרו, תינתנה תוך 30 יום.
  4. כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיפה ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב בהזדמנות ראשונה, ובמידת האפשר עד 45 יום לפני מועד קדם המשפט הנ"ל. כל מבקש אחראי לביצועה המיידי של מסירה אישית של הבקשה לידי הצד המשיב. עם חלוף 30 יום מיום מסירת הבקשה לצד המשיב יגיש הצד המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה לצד המשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון. נוהל זה יחול על כל בקשה בכתב שתוגש במהלך הדיון בתיק זה, אף אם תוגש בשלבים מאוחרים יותר.
  5. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראות הנוהל 1-10 ו - 2-10, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותידחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף מנחם מרמרוש
נתבע: וינברג זליג עזריאל
שופט :
עורכי דין: