ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנעים אפרים נגד כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה :

בפני כבוד השופטת בטינה טאובר

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
אבנעים אפרים, ת.ז. XXXXXX449
להלן: "החייב"

ובעניין:
עו"ד מנור נחמיאס
להלן: "הנאמן"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

בית המשפט המחוזי בחיפה

החלטה

1. בפניי בקשה, שהוגשה על ידי מר אפרים אבנעים (להלן: "המבקש"), לפיה אורה על ביטול החלטה שניתנה על ידי ביום 14/12/11.

המבקש טוען, כי ההחלטה ניתנה בטרם עבר המועד למתן תגובתו, וכן טוען, כי אף לגופו של עניין, יש מקום להורות על ביטול ההחלטה, שכן במועד מתן ההפטר היה ידוע לבית המשפט כי הסכום המשוער שהצטבר בפוליסת ביטוח של המבקש בהראל חברה לביטוח בע"מ עמד אך על סך של 36,000 ₪, ובפועל התברר, כי בחברת הביטוח הצטבר, כתוצאה מהפרשות המבקש והפרשות מעבידי המבקש, סכום גבוה יותר.

עוד טען המבקש, כי כספים אלה הופרשו למקרה מוות וכן נועדו להבטחת המבקש בזקנתו והם אינם קשורים כלל לנסיבות הסתבכותו, שכן הצטברו במהלך הליך פשיטת הרגל, ושעה שהמבקש שילם תשלום חודשי של 2,500 ₪ לקופת הפש"ר.

עוד הוסיף המבקש וציין, כי בית המשפט לא היה מתנה את ההפטר בתשלום נוסף מצדו של המבקש בסך של 45,000 ₪, אם היה מודע לסכומים שנצברו לזכות החייב בחברת הביטוח.

2. שניים מנושי המבקש, מר ניסים בן דוד והגב' סמדר בן דוד (להלן: "הנושים), מתנגדים לבקשת המבקש. לטענתם, דרישתו של המבקש, כי לא יועברו לקופת הפש"ר כל הכספים שהצטברו לטובתו אצל חברת הביטוח, מעידה על חוסר תום לב והתעלמות מהנזקים החמורים שגרם לנושיו.

הנושים הוסיפו וציינו, כי בית המשפט בהחלטתו מיום 24/10/11 קבע בצדק, כי על חברת הביטוח להעביר לקופת הפש"ר את כל הכספים שהצטברו לזכות המבקש בפוליסות הביטוח המנוהלות על ידה, בכפוף להוראות הדין בהקשר זה.

לטענת הנושים, העובדה שבמועד הדיון לא היו בפני הנאמן והכנ"ר נתונים מדויקים, אינה מעלה ואינה מורידה לעניין העובדה שעל חברת הביטוח להעביר את כל הכספים לזכות קופת הפש"ר.

עוד ציינו הנושים, כי הדיבידנד שהוצע על ידי המבקש לנושים הינו בשיעור נמוך ביותר של 2% בלבד, ויש בכספים המוחזקים על ידי חברת הביטוח כדי לשפר ולו במעט את מצבם של הנושים, שהינם אנשים פרטיים ואשר נגרמו להם נזקים במאות אלפי שקלים בשל התנהלותו הכושלת וחסרת תום הלב של המבקש.

לטענת הנושים, באיזון הכולל שבין תועלת הנושים מול טובת המבקש, יש להעדיף את תועלת הנושים ולאפשר להם לקבל דיבידנד גבוה יותר, בשים לב לכך שעדיין מדובר בויתור על מאות אלפי שקלים מצידם.

3. הנאמן מתנגד אף הוא לבקשת המבקש. הנאמן דוחה את טענת המבקש, אשר ממנה משתמע כי בית המשפט נתן את החלטתו בדבר מימוש הכספים בהתבסס על ההנחה כי בחברת הביטוח הצטבר סך של 36,000 ₪ בלבד.

הנתון, לפיו הצטבר לזכות המבקש סך של 36,000 ₪, היה נתון שנמסר על ידי הנאמן במועד הגשת תגובתו לבקשת המבקש לקביעת דיון בבקשה להפטר ביום 09/06/11.

הנאמן מוסיף וטוען, כי המבקש מעולם לא העלה סכום זה כתנאי לבקשתו למתן הפטר, ואף בדיון, אשר נערך בפני בית המשפט ביום 14/07/11, לא טען המבקש כי הסך של 36,000 ₪ מהווה הסכום המקסימאלי שיועבר לנושים. זאת ועוד, המבקש אף טען בדיון, כי ניתן יהיה לממש סך של 50,000 ₪ מהכספים שהצטברו בחברת הביטוח.

עוד ציין הנאמן בתגובתו, כי המבקש בתגובתו להודעת הנאמן מחודש יולי 2011 ציין בסעיף 8, כי "אם קיימים זכויות כספיות ואחרות, על הנאמן לממש אותם מיידית ולחלקם לנושים". לטענת הנאמן, עולה מדברי המבקש, כי המבקש עצמו אינו מגביל את גובה הכספים למימוש ולא העמידם על סך של 36,000 ₪ בלבד.

הנאמן הוסיף וציין, כי עצם העובדה שהכספים הופרשו למקרה מוות ולאחר מתן צו הכינוס, אינם נתונים רלבנטיים, וכך גם טענת המבקש, לפיה הכספים לא קשורים להסתבכותו הכלכלית.

עוד מוסיף הנאמן ומציין, כי הכספים שיועברו לקופת הפש"ר של המבקש הינם כל הכספים שאינם מיועדים לקצבה, כאמור בסעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"), כאשר כל הכספים מסוג "קצבה" יישארו לעמוד לזכות המבקש במועד בו יפרוש לגמלאות.

4. המבקש הגיש תשובה לתגובת הנושים והנאמן. במסגרת תשובתו חזר המבקש על נימוקי הבקשה וכן הוסיף וציין, כי משהכספים שהצטברו בחברת הביטוח נוכו ממשכורתו של המבקש ולא לצורך תיק הפש"ר, אין להעבירם לקופת הפש"ר, שכן הדבר אינו צודק ומעורר שאלות חוקתיות.

5. משהכנ"ר לא נתן עמדתו לבקשת המבקש, חרף החלטות חוזרות ונשנות, שניתנו ביום 17/01/12, ביום 11/02/12 וביום 19/03/12, ניתנה על ידי החלטה ביום 01/04/12, כי בנסיבות אלה בהן לא ניתן לקבל את עמדת הכנ"ר, ייקבע דיון בבקשה. הדיון בבקשה נקבע ליום 16/04/12, וככל הנראה בעקבות החלטה זו הוגשה ביום 05/04/12 תגובת הכנ"ר, ובמסגרתה התנגד הכנ"ר לבקשת המבקש ואף עתר לביטול הדיון שנקבע ליום 16/04/12.

6. לאחר ששבתי ושקלתי את בקשת המבקש, תגובות הנושים, הנאמן והכנ"ר וכן תשובת המבקש, לא ראיתי להיעתר לבקשה.

7. המבקש טוען, כי ההחלטה מיום 14/12/11 ניתנה בטרם היה סיפק בידי המבקש ליתן תגובתו על פי החלטת בית המשפט מיום 17/11/11 ואף בית המשפט ציין בהחלטתו מיום 17/11/11, כי התיק יובא לעיונו ביום 10/01/12, לאחר קבלת תגובת הכנ"ר.

עיון בתיק האלקטרוני מעלה, כי ההחלטה מיום 17/11/11, שניתנה בפתקית על גבי הודעתה של הראל חברה לביטוח בע"מ, הומצאה באמצעות הפקס למשרדי ב"כ המבקש ביום 20/11/11, וכך עולה לכאורה כי היה בידי המבקש די זמן והותר כדי ליתן תגובתו להודעתה של הראל חברה לביטוח בע"מ, ככל שראה לנכון לעשות כן, ועוד בטרם מתן החלטתי מיום 14/12/11.

8. לגוף העניין, אינני סבורה כי יש ממש בבקשת המבקש.

9. מעיון בתיק עולה, כי ביום 16/11/04 ניתן צו כינוס לנכסי המבקש לבקשתו, בגין חובות מוצהרים של 3,186,435 ₪ ל-41 נושים, והושת על המבקש תשלום חודשי בסך של 2,500 ₪. בתיק המבקש הוגשו 11 תביעות חוב בסך של 3,088,310 ₪, ומתוכן אושרו 11 תביעות בסך של 1,370,636 ₪ בדין רגיל וכן אושר סך של 174,409 ₪ בדין קדימה, בגין חובות המבקש למוסד לביטוח לאומי ולמס הכנסה.

10. המבקש הוכרז כפושט רגל ביום 25/05/06 וביום 27/07/11 ניתן לחייב צו הפטר מותנה, בכפוף לתנאים כדלקמן:

"א. החייב יסלק את חוב הפיגורים, ככל שנצבר, תוך 60 יום מהיום.
ב. הכספים שהצטברו בקופת ביטוח החיים של החייב יועברו לקופת הפש"ר של החייב לטובת נושיו.
ג. החייב ישלם סך של 45,000 ₪ תוך 60 יום, ואשר מגלם שהות של 18 חודשים נוספים במסגרת ההליך".

11. בתאריך 17/11/11 הוגשה, כאמור, הודעת הראל חברה לביטוח בע"מ, במסגרתה צוין כי למבקש הפוליסות הבאות:

"8. פוליסה מס' 17640210-
בפוליסה זו קיים רכיב פיצויים בעל ערך פדיון בסך 80,242 ₪ וכן רכיב תגמולים בעל ערך פדיון בסך 95,293 ₪ אשר חייב במס של 35%. סכומים אלה נתקבלו מהמעסיק לשעבר 'וילאר אינטרנשיונל בע"מ' והינם בבעלות החייב.
כמו כן, בפוליסה זו קיים רכיב פיצויים ותגמולים נוסף אשר נמצאים בבעלות המעסיק הנוכחי 'מליבו בניה בע"מ', הואיל ואין ברשות המחזיקה מסמכי עזיבה, לא ניתן לממש חלק זה של הפוליסה, ללא צו שיפוטי.
9. פוליסה מס' 176400442-
בפוליסה זו קיים רכיב פיצויים בעל ערך פדיון בסך 51,224 ₪ וכן רכיב תגמולים בעל ערך פדיון בסך 58,685 ₪ אשר חייב במס של 35%. סכומים אלה נתקבלו מהמעסיק לשעבר 'ויליאם אינטרנשיונל בע"מ' והינם בבעלות החייב.
כמו כן, בפוליסה זו קיים רכיב פיצויים ותגמולים נוסף אשר נמצאים בבעלות המעסיק הנוכחי 'מליבו בניה בע"מ', הואיל ואין ברשות המחזיקה מסמכי עזיבה, לא ניתן לממש חלק זה של הפוליסה, ללא צו שיפוטי.
10. כמו כן, עפ"י רישומי חברתנו, רשום עיקול נוסף כנגד החייב אשר נרשם לאחר מתן צו הכינוס. מטעם הנושה מולגה אבי 2004, מיום 16/05/2011, ע"ס 65,991.02 ₪ במסגרת תיק הוצל"פ 0123519056".

12. הן בהחלטה בבקשת ההפטר של המבקש מיום 27/07/11 והן בהחלטה שניתנה ביום 24/10/11 צוין, כי לקופת הפש"ר של המבקש יועברו הכספים המוחזקים לזכות המבקש בפוליסות ביטוח המנוהלות על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ, בלא שצוין גובה הכספים ו/או נקבע כי סך הכספים שיועברו לקופת הפש"ר מוגבל לסך של 36,000 ₪.

13. בהחלטה נשוא הבקשה מיום 14/12/11 אף הובהר, כי יועברו על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ מלוא הכספים שהצטברו לזכות המבקש, זולת כספי הקצבה, כאשר הראל חברה לביטוח בע"מ נתבקשה להודיע תוך 20 יום את הסכום שנצבר לקצבה בפוליסות הביטוח של המבקש.

14. מן האמור עולה, אפוא, כי חרף העובדה שהנאמן והכנ"ר אכן ציינו, במסגרת תגובתם לבקשת החייב למתן צו הפטר, כי על פי דיווח אחרון המצוי ברשותם סך הכספים שהצטברו לזכות המבקש והמוקנים לקופת הפש"ר עומדים על סך של 36,000 ₪, ראיתי בהחלטותיי העוקבות לקבוע, כי לקופת הפש"ר של המבקש יועברו מלוא הכספים שהצטברו לזכות המבקש, המוקנים לקופת הפש"ר, זולת כספי קצבה, והכל כאמור בהתיישב עם הוראת סעיף 85 (1א) לפקודת פשיטת הרגל.

15. על רקע העובדה, כי המבקש הציע לנושים הרגילים תמורת הפטרו דיבידנד זעום שעמד על כ-2% בלבד מתביעות החוב לאחר תשלום 100% דיבידנד לנושים בדין קדימה, אכן סברתי כי על המבקש להעביר לקופת הפש"ר ולטובת נושיו את מלוא הכספים שהצטברו לזכותו בהראל חברה לביטוח בע"מ לטובת הפטרו.

סברתי ועודני סבורה, כי באיזון הראוי בין זכויותיהם הקנייניות של הנושים, לא כל שכן שעה שהמדובר בנושים פרטיים, וזכותו של המבקש לקבל הפטר, ראוי שהמבקש יעביר לקופת הפש"ר את מלוא הכספים שהצטברו לזכותו, זולת כאמור כספי קצבה. במתן ההחלטה בבקשת המבקש למתן הפטר הייתי ערה לעובדה, שהמבקש מצוי בהליך מזה 5 שנים ממועד הכרזתו, ואולם ראיתי לזקוף לחובתו של המבקש את התנהלותו בהליך הפש"ר.

כמפורט בהחלטה מיום 14/07/11, התנהל המבקש בפזרנות במהלך הליך הפש"ר, נמנע מלהגיש דו"חות על הכנסות והוצאות לשנים 2004-2010, ומשהחל המבקש להגיש דו"חות במהלך שנת 2010, נמנע המבקש מלדווח אודות הכנסות ו/או לצרף אסמכתאות רלבנטיות. זאת ועוד, המבקש אף צבר חוב פיגורים בסך של 20,000 ₪ במהלך הליך הפש"ר.

16. בנסיבות אלה, כאשר מלכתחילה סברתי כי על המבקש להעביר לקופת הפש"ר את מלוא הכספים שהצטברו בקופות הביטוח של המבקש וכן תשלום נוסף של 45,000 ₪, המגלם שהות של 18 חודשים נוספים בהליך, וזאת מן הנימוקים שפורטו בהחלטת למתן הפטר למבקש, לא היה בסיס להגשת בקשת המבקש לביטול ההחלטה מיום 14/12/11, אשר הינה עקבית להחלטות שניתנו בעניינו של המבקש, מתיישבת עם הוראות הדין ונכונה בנסיבות המקרה דנא.

17. למעלה מן הצורך יצוין, כי המבקש לא הציב בשום שלב תנאי, כי הכספים שיועברו מקופות הביטוח שלו לא יעלו על סך של 36,000 ₪, תנאי שבוודאי לא היה מתקבל כל עוד המדובר בכספים המוקנים ממילא לקופת הפש"ר, ולאור גם התנהלות המבקש בהליך.

18. טענות המבקש, לפיהן הכספים הופרשו למקרה מוות ולאחר מתן צו הכינוס, אינן כלל טענות רלבנטיות לסוגיה שבמחלוקת ואין בטענות אלה כדי לשלול את זכותם של נושי המבקש לקבל כספים אלה לרשותם.

19. טענת המבקשת בתשובתו, לפיה הכספים נועדו להבטיח את קיומו בעת שייצא לגמלאות, סותרת את טענתו הקודמת, לפיה הכספים הופרשו למקרה מוות. ואולם, בכל מקרה, ההחלטה מיום 14/12/11 מבהירה כי לקופת הפש"ר של המבקש יועבר כל סכום שאינו מיועד לקצבה, כאמור בסעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל, ולכן כל הכספים אשר נצברו בקרן מסוג קצבה יישארו לעמוד לזכות המבקש במועד בו יפרוש לגמלאות.

20. לנוכח כל האמור, הנני דוחה את בקשת המבקש. הוראת החלטתי מיום 14/12/11 תיוותר בתוקף והנאמן יפעל למימושה.

21. משהוגשה תגובת הכנ"ר, מתייתר הצורך לקיים דיון ביום 16/04/12, והנני מורה על ביטולו.

22. המזכירות תודיע טלפונית לב"כ המבקש, להראל חברה לביטוח בע"מ, לנאמן ולכנ"ר על ביטול הדיון וכן תמציא העתק ההחלטה בפקס ידני לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבנעים אפרים
נתבע: כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה
שופט :
עורכי דין: