ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי שיר נגד המאגר בע"מ - חברה לבטוח :

בפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

תובעים

שי שיר

נגד

נתבעים

המאגר בע"מ - חברה לבטוח

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

בהתאם להחלטתי מיום 26.2.12 אני ממנה את את ד"ר גדעון לוי מבית חולים קפלן, טל: 08-9441635, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הפה והלסת (להלן – המומחה).
על המינוי יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986 (להלן – התקנות).
כל אחד מהצדדים ימציא למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים בשליטתו, הנוגעים לתובע ומותרים בהמצאה למומחה על פי הוראות התקנות (להלן ביחד – המסמכים), בצירוף החלטה זו, תוך 30 יום מהיום. העתק המכתב למומחה, על צרופותיו, יומצא במישרין לצד שכנגד.
המומחה יעיין במסמכים, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה נשוא התובענה מיום 1.8.08 (להלן – התאונה), תוך התייחסות לשאלות שלהלן:
(א) האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה?
(ב) האם קיים קשר סיבתי בין נכותו הצמיתה של התובע כיום, ככל שקיימת, לבין התאונה? אם יש מקום לייחס חלק משיעור נכות זו למצבו הרפואי של התובע לפני התאונה, או לאירועים שאירעו אחרי התאונה, נא להעריך איזה חלק מנכותו הצמיתה של התובע, אם בכלל, נובע מהתאונה.
(ג) האם סובל התובע, או סבל בתקופות שלאחר התאונה, מנכות זמנית? אם כן, נא לפרט את התקופות השונות ושיעורי הנכות המתאימים להן.
(ד) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות?
(ה) מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, לרבות בשים לב לעבודתו ולמקצועו?
(ו) האם צפוי התובע להיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא לפרט ולהעריך את עלויותיהם.

בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, תישא בשלב זה הנתבעת. ואולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה תהא הנתבעת רשאית לבקש כי שכר טרחת המומחה ינוכה מן הפיצוי שייפסק לתובע, ככל שייפסק.

המומחה מתבקש להמציא את חוות-דעתו בתוך 90 יום מהיום, לאחר ששולם שכר טרחתו. המומחה יציין בחוות דעתו מהם המסמכים הרפואיים שהובאו לפניו.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.
ת.פ. 10.7.12.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי שיר
נתבע: המאגר בע"מ - חברה לבטוח
שופט :
עורכי דין: