ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאפון תקשורת בע"מ נגד אבראהים סלים :

02-41771-11-6

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובעת

פלאפון תקשורת בע"מ
ע"י עוה"ד אליהו מלך ואח'

נגד

הנתבע

אבראהים סלים
ע"י עוה"ד יעקוב עזאם ואח'

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

1. תיק זה הועבר לטיפולי.

2. בהתאם לתקנה 214 יא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 אני קובע את התיק לישיבה מקדמית ליום 27/6/12 שעה 09:00.

3. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם טרם הישיבה.
תצהירי התובעת יוגשו תוך 30 ימים מהיום. תצהירי הנתבע יוגשו תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובעת.
בשים לב לאופן בו החלה התובענה את דרכה, מובהר כי יש להגיש תצהירי עדות ראשית אף אם צורפו בשלב מוקדם יותר תצהירים לתמיכה בכתבי טענות, בבקשות רשות להגן, או בהתנגדויות (ואולם הצדדים רשאים להגיש הודעה לפיה הם מסתמכים על תצהיר/ים כאמור, המצויים בתיק).

4. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.
יש לקחת בחשבון שלא תישמענה טענות כי מסמכים קיימים אך "לא צורפו". צד מעוניין יפנה מראש לכל הגופים מהם הוא זקוק למסמכים (בנקים, רו"ח, משטרת ישראל, וכיוצ"ב).

5. לא תותר בהמשך ההליך הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, במועד הגשת התצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

6. הצדדים יודיעו זה לזה מיד עם קבלת התצהירים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסויים כראיה ואם יש צורך לזמן את עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט ייפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר, בסופו של דבר, כי ניתן היה לוותר עליהם.

7. על בעלי הדין להקפיד להעביר לכל יתר הצדדים העתק מכל בקשה ו/או מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההעברה תעשה ישירות במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט.

8. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, כג' ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פלאפון תקשורת בע"מ
נתבע: אבראהים סלים
שופט :
עורכי דין: