ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד שרון פרז :


בפני כבוד השופטת רחל ערקובי

מבקש(נתבע):

שרון פרז

נגד

משיבה(תובעת):

כלל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

(בבקשה למתן פרטים נוספים)

בהחלטתי מיום 8.1.12 לאחר שנוכחתי כי כתב התביעה מנוסח בצורה לקונית וחסר פרטים, התרתי למבקש להגיש בקשה לקבלת פרטים וכן שאלון לבירור הסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים.

ביום 6.2.12 הוגשה בקשת המבקש להשלמת הפרטים והמסמכים החסרים בכתב התביעה.
במסגרת בקשתו בקש הנתבע פרטים באשר לנזק שנגרם לדירת מבוטח המשיבה, מר חיים קטינקה (להלן:"המבוטח"),שווי הנזק, מועד אכלוס הדירה, מועד ההתקשרות עם המשיבה, מועד תיקון הנזקים ע"י חברת ש.ח.ר מהותם ושוויים אל מול התיקון שנעשה בשלב מאוחר יותר ע"י חברת שפיר.

ביום 29.2.12 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה במסגרתה ציינה המשיבה פרטים נוספים באשר לתביעה וכן צרפה מסמכים נוספים.

ביום 11.3.12 נתקבלה תשובת המבקש לתשובת המשיבה.

לאחר עיון בבקשה בתגובה לה ובתשובה לתגובה, סבורני כי על המשיבה ליתן פרטים ומסמכים נוספים, ואפרט:
כעולה מכתב התביעה ומנספחיה, טרם ביצוע התיקונים ע"י חברת שפיר מטעם המשיבה בוצעו תיקונים הן ע"י המבקש או מי מטעמו, הן ע"י חברת ש.ח.ר אשר הוזמנה מטעם המבוטח והן ע"י חברת שפיר אשר הוזמנה לאחר שנתגלעו חילוקי דעות בין המבוטח לבין חברת ש.ח.ר.

יחד עם זאת לא ברור מהם הנזקים והתיקונים שתוקנו ע"י כל אחד מהם.

לא ברור ממסמכיה של המשיבה מתי נתגלה הנזק הנטען ע"י המבוטח , והאם בוצעו עבודות כלשהו ע"י המבוטח בנכס אם לאו.
כמו כן, לא ברור מתי הוזמנה חברת ש.ח.ר לביצוע התיקונים ועד מתי בצעה את התיקונים בפועל.
כאמור בחוות דעת השמאית (נספח ג' לכתב התביעה) המבוטח הבהיר כי אינו מעוניין שהעבודה תבוצע ע"י חברת ש.ח.ר לאור אופן ביצוע התיקונים ועקב אחריותם לנזק הכולל שנגרם עקב התיקון הכושל.
אף השמאי מטעם המשיבה העיד כי ביצעו תיקונים ע"י חברת ש.ח.ר וביניהם לביצוע תיקונים למערכת במים.
יחד עם זאת לא ברור מהם התיקונים אשר בוצעו ע"י חברת ש.ח.ר , מהי אחריותה של חברת ש.ח.ר לנזק הנטען ,מהי אחריותו של המבוטח לנזק הנטען, ומהו הנזק שבסופו של דבר תוקן ע"י חברת שפיר.

לדברי המשיבה עותק ממפרט הכמויות ועותק מהחשבוניות בגין ביצוע התיקונים צורפו כנספחים ב ו-ג לתגובתה, אולם עיון בנספחי התגובה מעלה כי נספח ב' הינו העתק מחוזה המכר בין המבקש למבוטח, וכי נספח ג' אינו קיים.

כמו כן, לא צורפה פוליסת הביטוח בין המבוטח למשיבה, אלא צורפה תוספת לפוליסה מיום 5.1.09 בלבד.

אשר על כן, ולאור האמור לעיל הנני מורה כדלקמן:

1. המשיבה תמציא לידי המבקש ולתיק ביהמ"ש את פוליסת הביטוח המלאה והמקיפה בינה לבין המבוטח וכן עותק ממפרט הכמויות המקורי שנעשה ע"י חברת ש.ח.ר , עותק ממפרט הכמויות הסופי לאחר התוספות למפרט כאמור בחוות הדעת השמאית, והחשבוניות בגין ביצוע התיקונים.

2. משסברתי כי על המשיבה ליתן פרטים נוספים, המשיבה תענה על מספר שאלות נוספות והמצורפות לבקשת המבקש מיום 6.2.12 כדלקמן: ג',ד', ה', י', יא',יב',יג'.

ניתנה היום, ‏15/04/2012, ‏כ"ג/ניסן/תשע"ב בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: שרון פרז
שופט :
עורכי דין: