ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לירן לירן קלר נגד לירן לירן קלר :

בפני כבוד השופטת מרים אילני

תובעים

לירן קלר

נגד

נתבעים

  1. מיטל קים קלר
  2. כלל חב' לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

בנסיבות העניין הנני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית במועדים כדלקמן:

1. התובע/התובעים יגיש/ו תצהירי עדות ראשית עד ליום 1.6.12, העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית ישירות לב"כ הנתבע/הנתבעים, הנתבע/הנתבעים יגיש/ו תצהירי עדיו/עדיהם עד ליום 15.7.12 . העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית לבית המשפט ולצד שכנגד - (ימי הפגרה ימנו במניין הימים).
הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים, שבעניינם לא הוגש תצהיר, אלא בתנאים שנקבעו בתקנה 168(ב) לתקנת סדר הדין האזרחי.

2. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית.

3. במקביל להגשת התצהירים, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, ערוכים וממוספרים בסדר עולה. הנתבע ימספר את תיק המוצגים שלו בהמשך למספור תיק המוצגים של התובע. לתיקי המוצגים יצורפו אך ורק מסמכים רלוונטים לתובענה, ובכלל זה חוות דעת מומחים ותעודות עובד ציבור, שבדעת הצדדים לסמוך עליהם, במהלך הדיון ואלה יתקבלו כראיות קבילות בתובענה, אלא אם כן תעלה, בתחילת הדיון הראשון שלאחר הגשתם, טענה כנגד קבילותן. ואולם הצדדים יהיו רשאים לטעון לעניין משקלם של המסמכים שיצורפו לתצהיריהם, בסיכומיהם.
הצדדים יהיו מנועים מלהגיש מסמך אשר לא צורף לתיק המוצגים, אלא מטעמים מיוחדים שיפורטו.

4. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי לטעון בעניינם, במסגרת סיכומיו ולא יחשב כמוותר על זכותו לעשות כן, אם במהלך שמיעת הראיות ימנע מחקירת עדי הצד שכנגד, בקשר להצהרות שהובאו בתצהיריהם.

5. צד שיבקש להביא עדויות של עדים או מומחים שלא באמצעות תצהיר או חוות דעת, יגיש בקשה מנומקת, נתמכת בתצהיר, בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו ויפרט במסגרתה את הסיבה לזימונם ובעיקר, מדוע לא ניתן היה לקבל את עדותם באמצעות תצהיר ויצרף לבקשתו התחייבות להבטחת הוצאות העד.
לא הוגשה בקשה עד למועד שנקבע, לא יוזמנו עדים לבקשת צד מעוניין, אלא מטעמים מיוחדים, שיפורטו.

6. המשך הדיון נקבע לקדם משפט 3.9.12 בשעה 9:00.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לירן קלר
נתבע: לירן קלר
שופט :
עורכי דין: