ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחזקאל פינקוס נגד יחזקאל רוזנבאום :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובע
יחזקאל פינקוס
- ע"י ב"כ עו"ד בארי קפלן ואח'

נגד

נתבעים

  1. יחזקאל רוזנבאום
  2. "כלל" חברה לביטוח בע"מ

- ע"י ב"כ אורי ירון ואח'

בית משפט השלום בפתח תקווה

החלטה

1. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה ובחנתי את טענות הצדדים , מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום הכירורגיה הפנימית, עם התמחות בגסטרו'. זאת- למרות שהמסמכים שהוצגו הינם משנת 2006 ובסמוך לתאונה. עם זאת- הממצאים (קרע בצקום, במיזוסיגמה, הניתוח, כריתת התוספתן וכו')- מקימים את ראשית הראיה הנדרשת, למרות שלא הוצג כאמור תיעוד בדבר בעיות ו/או טיפולים במהלך השנים שחלפו. לא מצאתי בשלב זה ראשית למינוי מומחה בתחום האורתופדי. המסמך הראשון שהוצג והמתייחס לתחום, הינו מחודש 12/06, כשלושה ח' וחצי אחרי התאונה נשוא התביעה. במסמכי האשפוז מלאחר התאונה אין אזכור לפגיעה אורתופדית.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את פרופ' ירון ניב – מנהל המערך לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי רבין (להלן: "המומחה") .
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע שנפגע בתאונה נשוא התביעה מיום 15/9/06 (להלן: "התאונה"), לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל ועלותם. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים ולהודיע לבית המשפט, רק למקרה שקיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא. ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה ממשית שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד (לא כולל הופעה בבימ"ש)- אותו אני מעמידה על הסכום הכולל של 5,800 ₪ ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים ובסיום ההליך- אחליט בדבר זהות הגורם המשלם, בהתאם לתוצאות חוות הדעת.
ב"כ הנתבעת יואילו לעקוב ולוודא כי חשבונית של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 21 יום מקבלתו.

5. ב"כ התובע יפנו אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך לא לפני ששכרו של המומחה שולם וכן בשים לב למועד בו יגיע התובע לארץ, כדי למנוע ביטולים ותקלות. המועד אף לא יקדם מ- 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה לב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.
המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 21 יום ממועד הבדיקה.

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.
הואיל והתובע טוען שהינו מטופל בארה"ב ומאחר ואני מניח כי שיטת הרישום השוטף שונה מהמקובל בארצנו- אני מורה כי פניית ב"כ התובע למומחה תועבר תחילה לב"כ הנתבעת שיודיענו, בתוך 7 ימים ממועד קבלת המכתב, האם יש לטו השגו תעל "כשירות" מסמך זה או אחר. אני מצפה מהצדדים לגלות גמישות בענין זה ולא להקשות זה על זה. במקרה של מחלוקת- יש לפנות לאלתר לבימ"ש, אך אני מקווה שהדבר יתייתר.

המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים, כדלקמן: התובע- בתוך 21 יום והנתבעת- בתוך 21 יום נוספים, כשהגשת תחשיב נזק ע"י צד כלשהו אינה מותנית בקבלת תחשיב הנזק של משנהו. תחשיבי הנזק יהיו מגובים באסמכתאות ויכללו התייחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 4 ג'.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.

9. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

10. הצעתי תשלח בדואר כדי לאפשר מיצוי מו"מ מחוץ לכלי בית המשפט .

המזכירות תואיל לעדכן, לרשום ת.פ לשם בדיקת התחשיבים ליום 19/9/12 ולשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יחזקאל פינקוס
נתבע: יחזקאל רוזנבאום
שופט :
עורכי דין: