ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן יעקובוב נגד המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" :

בפני כבוד השופטת אירית מני-גור

תובעים

יהונתן יעקובוב

נגד

נתבעים

המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול"

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

בפני בקשה להתיר למבקשת להביא ראיות לסתור את קביעתה של הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה וזאת לפי הוראת סעיף 6ב. לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים") מיום 28.4.11 ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי (להלן: "הבקשה").

עובדות המקרה
המשיב נפגע בתאונת דרכים ביום 22.7.10, ובגינה סבל מכאבים בברך שמאל ובכתף ימין.

התאונה הוכרה כתאונת עבודה והמשיב נבדק על-ידי ועדה רפואית מטעם המל"ל ענף נפגעי עבודה (להלן: "הועדה") ביום 4.1.11 אשר קבעה, כי בעקבות התאונה נגרמה למשיב נכות זמנית בשיעור 30% מיום 21.10.10 ועד ליום 31.12.10 ונכות זמנית בשיעור 15% מיום 1.1.11 ועד ליום 30.4.11.

ביום 28.4.11 קבעה הועדה, כי למשיב נותרה נכות צמיתה בשיעור 5% בהתאם לתקנה 48 (2)(ה)(II) שעניינה הגבלת תנועות הכיפוף בברך.

נימוקי הבקשה
לטענת המבקשת, מהתעודה הרפואית מיום 3.1.03 עולה, כי התובע סבל מבעיות בברך שמאל, שהחלו כשנתיים לפני כן, לאחר חבלה ישירה בברך. בבדיקות שנעשו לתובע בברך שמאל עלה, כי התובע סבל מחריקות פטלו-פמורליות וסימני גריסה חיוביים ++.

עוד טענה המבקשת, כי במסמך מיום 27.11.10 אותו הגיש המשיב למוסד לביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה, הוא השיב בשלילה לשאלה "האם סבלת בעבר ממגבלות או כאבים דומים לאלה שציינת בטבלה למעלה?" על כן, טענה המבקשת, בנסיבות אלה משלא הובא כל החומר הרלוונטי בעניינו של המשיב בפני הועדה ויש להניח שאילו התעודה הרפואית משנת 2003 הייתה מצויה בפני הועדה החלטה הייתה שונה, יש להתיר לה להביא ראיות לסתור.

תגובת המשיב
המשיב מתנגד לבקשה להתיר למבקשת להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל וכי לא מתקיימים בעניינו טעמים מיוחדים המצדיקים להתיר הבאת ראיות לסתור.

לטענת המשיב, אין במסמך הרפואי הבודד משנת 2003 דהיינו, 7 שנים עובר לתאונה דנן אותו צירפה המבקשת טעמים מיוחדים להתיר לה להביא ראיות לסתור ובפרט כשבמסמך זה לא נמצאה הגבלת תנועה של הברך ואילו הועדה כן מצאה הגבלת תנועה כעת ולכן קבעה למשיב נכות.

מעבר למסמך היחיד והבודד אין כל תיעוד רפואי קודם או נוסף המתייחס למגבלות וכאבים מהן סבל המשיב בברך שמאל ואין מסמך המעיד על פגיעה בכתף שמאל. המשיב ציין, כי הוא החליק בתאונה על כתם שמן ונפגע בכל צידו השמאלי – בכתף ובברך.

בפניי הוועדות היה מונח תיקו הרפואי של המשיב כפי שמופיע בפרוטוקול הועדה מיום 4.1.11 בניגוד לטענת המבקשת.

תשובת המבקשת לתגובת המשיב
המבקשת חזרה על האמור בבקשה.

דיון
לאחר ששקלתי את טענות המבקשת, עיינתי בתגובת המשיב, בתשובת המבקשת ובמסמכים שצורפו, אני סבורה שדין הבקשה להתקבל.

הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט יתיר הבאת ראיות לסתור בנסיבות יוצאות דופן המצדיקות זאת. הטעמים העיקריים לכך הם כאשר ההליך הקודם היה נגוע בפגם מהותי כגון תרמית ו/או כאשר מתגלים טעמים עובדתיים כבדי משקל וחדשים (בר"ע 634/85 עודה נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד לט (4) 509). נטל ההוכחה להתקיימות נסיבות יוצאות דופן הוא על המבקש להביא ראיות לסתור.

אין מחלוקת, כי לשאלה: "האם סבלת בעבר ממגבלות או כאבים דומים לאלה שציינת בטבלה למעלה?" השיב המשיב: "לא" ולגישתו מסמך רפואי בודד שניתן 7 שנים עובר לתאונה אינו מעיד, כי סבל בעבר ממגבלות ובפרט כשבמסמך זה אין הגבלת תנועה בטווחי הברך.

ככלל צודק המשיב, כי אין במסמך רפואי בודד טעם חריג אשר יצדיק ראיות לסתור. דא עקא, מעיון במסמך הרפואי בפרק "תלונות" נרשם "כאבים ברך המתגברים בירידת מדרגות בעיקר בקדמת הברך משמאל לדבריו הכאבים החלו לפני כשנתיים לאחר חבלה ישירה לברך...".

כאמור, מהתיעוד הרפואי בשנת 2003 עולה, כי הפגיעה ממנה סבל המשיב אינה מבוטלת, אם גם כשנתיים לאחר החבלה הישירה בברך, הוא סובל מכאבים, המגבילים אותו בתפקוד. תיעוד העומד בסתירה מוחלטת לתשובתו השלילית לשאלה במסמך המל"ל.

בנסיבות אלה, בית המשפט יתקשה לקבוע האם התאונה נשוא התביעה גרמה לנזק או החמירה מצב רפואי קיים, או שהגבלת התנועה היא תוצר של שחיקה מתמשכת בברך משנת 2001 ואילך. השאלה האם יש השלכות רפואיות לעברו של המשיב אם לאו, היא שאלה שבתחום המומחיות הרפואית, ואין מנוס במקרה זה אלא למנות מומחה שיפעיל את שיקול דעתו המקצועי באשר להשפעת מצבו הקודם של המשיב עובר לתאונה, ככל שקיימת השפעה, על נכותו הנוכחית.

זאת ועוד, לא ניתן ללמוד מהכיתוב "כרטיסים רפואיים", אם עמד בפני הועדה כל תיקו הרפואי של המשיב לרבות תיעוד בנוגע לחבלה הישירה בברך שמאל בשנת 2001 והכאבים שהיו מאז עד שנת 2003, כפי שבאו לידי ביטוי בתיעוד הרפואי שצירפה המבקשת. אין בית משפט יודע האם הבירור הרפואי של הועדות היה מלא ו/או שיקף את מצבו הרפואי של המשיב לאשורו לרבות המידע הרפואי על עברו.

בדומה לנסיבות שבפניי, נקבע ברע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש (פורסם בנבו ביום 25.06.07) על ידי כבוד השופט אליעזר ריבלין, כדלקמן:

"אפשר שפרשנותו של בית משפט השלום לדברים שנכתבו בפרוטוקול היא נכונה. אולם אין וודאות בדבר, ואפשר שאכן הועדה לא נחשפה, או לא היתה ערה, לקיומו של תיעוד קודם רלבנטי. יש להדגיש עוד, כי הועדה ציינה שהובא בפניה "כרטיס רפואי" ו"תעודות רפואיות", אולם אף אם נניח כי הכוונה היא לכרטיס הרפואי הרלבנטי, שבו נכלל תיעוד בדבר פגיעות שעבר המשיב ברגלו, הרי שהמבקשות מצרפות מסמכים נוספים, שלא צוינו ברשימת המסמכים שהיו בפני הועדה, ושגם בהם יש התייחסות לפגיעות בברך ימין או ברגל ימין. בהתחשב באי-הבהירות ובספקות שהועלו באשר למהות המידע שהיה בפני הועדה, נראה כי יש לסווג מקרה זה כאחד מן המקרים החריגים שבהם מוצדק לאפשר הבאת ראיות לסתור".

בענייננו, אני סבורה כי אילו היו בפניי הועדות מלוא המסמכים בדבר מצבו הרפואי של המשיב הועדות היו מתייחסות לכך בצורה זו או אחרת (גם אם היו מחליטות שלא לתת לעברו הרפואי משקל).

לאור האמור לעיל, אני מוצאת כי המבקשת עמדה בנטל ההוכחה והצגת המסמך, הגם שמדובר במסמך בודד המציג כאבים מתמשכים משך כשנתיים לרבות תשובתו השלילית של המשיב לשאלה האם סבל מכאבים דומים בעבר ובנוסף, הפער בין ממצאי הועדות בטווח זמן כה קצר, הינם טעמים חריגים המצדיקים מתן היתר למבקשת להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל על ידי מינוי מומחה מטעם בית משפט .

בשולי הדברים יובהר, כי בניגוד לטענת המשיב בסעיף 6 ג לתשובתו, לפיה הוא החליק על צד שמאל ונפגע בכל החלק השמאלי-בכתף ובברך שמאל, הרי שמהתיעוד הרפואי ומדבריו בפני הוועדות הוא נפגע בכתף ימין ולא בכתף שמאל כפי שנכתב.

אני מורה על מינויו של ד"ר יוחנן חורב מבית חולים לניאדו כמומחה רפואי בתחום האורטופדי. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את המשיב ויקבע ממצאים לגבי נכותו של המשיב, ככל שהיא נובעת מפגיעתו בתאונה נשוא תובענה זו, תוך התייחסות מפורשת למצבו הקודם עובר לתאונה, והשלכותיו אם ישפיעו על מצבו היום.

בשכר טרחת המומחה הרפואי תשא בשלב זה המבקשת. אני קוצבת את שכר טרחת המומחה בסך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

9371
54678313
על מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.

ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום.

המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת המשיב ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

קד"מ ידחה ליום 13.9.12 שעה 08:30.
512
ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן יעקובוב
נתבע: המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול"
שופט :
עורכי דין: