ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב שליט נגד אייל ליפקיס :

לפני כבוד השופטת ורדה פלאוט

מבקשים

יעקב שליט ואח'
ע"י ב"כ עו"ד יצחק גולדנצוויג

נגד

משיבים

  1. אייל ליפקיס
  2. נכסי מ.ליפקיס בע"מ

משיבים 1-2 ע"י ב"כ עו"ד אלי הלפרין

3. יצחק גואטה בע"מ
4. יצחק גואטה
משיבים 3-4 ע"י ב"כ עו"ד אברהם ישראל

בית המשפט המחוזי מרכז

פסק דין

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח-תקוה מיום 5.3.12 (כבוד השופטת ריקי שמואלביץ) במסגרתה נדחה מועד שמיעת ההוכחות בתיק ליום 31.3.13, ולא הותרה העדתו של מר שמואל שמיר מטעם התובעים במועד הנדחה.

2. לצדדים נקבע מועד הוכחות לפני בית משפט קמא ליום 21.2.12. במועד זה התייצבו מטעם המבקשים העד מר אברהמי, ועו"ד ממשרד ב"כ המבקשים.
מר שמיר, אשר אמור היה להעיד באותו מועד מטעם התובעים, לא התייצב הואיל ושוחרר מבית חולים לאחר ניתוח בברך ביום 17.2.12, ארבעה ימים קודם למועד הדיון. ב"כ התובעים, עו"ד גולדנצוויג, נפגע בתאונת דרכים בבוקר הדיון ופונה לבית חולים לקבלת טיפול, ועל כן אף הוא נעדר מהדיון.

3. בהחלטה נושא הבקשה לפני, קבע בית משפט קמא כי מועד ההוכחות נקבע מראש ועל התובעים היה להיערך מבעוד מועד. לפיכך, נקבע כי מר אברהמי יעיד במועד ההוכחות הנדחה מטעם התובעים, אך עדותו של מר שמיר אינה מותרת. יחד עם זאת, לאור פציעתו של ב"כ המבקשים, מצא בית משפט קמא שלא לחייב את המבקשים בהוצאות.

4. לטענת המבקשים, מר שמיר הינו אחד התובעים אשר ריכז וטיפל מטעם כל התובעים את העניינים הקשורים בתביעה, והוא העד המרכזי מטעמם אשר הגיש תצהיר עדות ראשית. לטענתם, אי העדתו מהווה פגיעה חמורה בזכותם של המבקשים להוכיח את תביעתם ו"הסנקציה" שהוטלה עליהם בגין אי הופעתו למועד ההוכחות אינה מידתית.

5. המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם, מן הראוי היה שהמבקשים יגישו בקשה מתאימה לדחיית מועד ההוכחות שנקבע בשל אי יכולתו של מר שמיר להעיד, ובכך היה נחסך מהם זמן לימוד התיק והכנת החקירות. לטענתם, למבקשים ניתן יומם בבית המשפט ומשבחרו שלא להביא לעדות את מר שמיר, רשאי היה בית משפט קמא לפסול את תצהירו. מדובר בהחלטה שעניינה אופן ניהול ההליך ואין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בכגון דא.

6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, החלטתי ליתן למבקשים רשות ערעור ולדון בבקשה כבערעור.

אכן, ההחלטה נושא הבקשה שלפני הינה דיונית, והיא נוגעת לאופן ניהול ההליך, ובדרך כלל לא תיטה ערכאת הערעור להתערב בהחלטות מסוג זה. אלא שהחלטות בעניין דחיית בקשה לזמן עד לעדות, סויגו מסוגי ההחלטות לגביהן לא תינתן רשות ערעור (ר' סע' 1(5) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009. ולא בכדי.

7. בעניינינו, אין ספק כי התנהלות המבקשים בכל הנוגע למועד שמיעת ההוכחות לא היתה ראויה, ואף על פי שידעו שמר שמיר, קרוב לודאי, לא יוכל להתייצב לדיון, לא טרחו להודיע זאת מראש לצדדים ולבית המשפט. יחד עם זאת, מר שמיר, אינו רק עד מטעם התובעים, אלא הוא אחד התובעים. במקרה בו תובע לא התייצב לדיון למרות שהוזמן, חלה תקנה 157(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 ולבקשת נתבע רשאי בית המשפט למחוק או לדחות את התובענה.

מפרוטוקול הדיון מיום 21.2.12 בבית משפט קמא עולה, כי ב"כ המשיבים 1-2 נתן את הסכמתו לדחיית הדיון והודיע כי לא יעמוד על הוצאות. ב"כ המשיבים 3-4 ביקש לקיים את הדיון ולסכם, ולחלופין, אם יוחלט על דחיית הדיון, ביקש כי יושתו הוצאות נכבדות על המבקשים.

8. בית משפט קמא קבע כי הדיון יידחה ולא יושתו הוצאות על המבקשים לאור עובדת פציעתו של בא כוחם, אך יחד עם זאת קבע כי מר שמיר לא יורשה להעיד בדיון ההוכחות הנדחה. נראה כי לעניין זה יש ממש בבקשה שבפני.
משבחר בית המשפט לדחות את מועד הדיון, ובייחוד כאשר בסופה של ההחלטה הציע לצדדים לסיים את ההליך בדרך של פשרה, לא היה מקום למנוע את העדת העד העיקרי מטעם המבקשים (כך לטענתם), שהינו אחד התובעים, ואשר מניעת עדותו מהווה פגיעה משמעותית ביכולתם של המבקשים להוכיח את תביעתם.

9. כאמור, נראה כי תוצאה זו אשר על פיה נמנע מאחד הצדדים להעיד, אינה רצוייה, ואין בה כדי לאזן באופן ראוי את הנזק הנגרם לכל אחד מהצדדים. רוצה לומר, הנזק שיגרם למבקשים כתוצאה מחוסר היכולת להעיד עד מרכזי, גדול יותר מהנזק שנגרם למשיבים כתוצאה מדחיית הדיון בנסיבות שנוצרו, מה גם שאת המשיבים ניתן היה לפצות בפסיקת הוצאות בגין דחיית הדיון, על כל הכרוך בכך.

10. אשר על כן, הערעור מתקבל במובן זה שיתאפשר למר שמיר להעיד במועד ההוכחות שנקבע לצדדים בבית משפט קמא. בימ"ש קמא רשאי לקבוע חיוב בהוצאות הנובעות מכך במסגרת פסק הדין הסופי, על פי שיקול דעתו.

11. לאור התנהלותם של המבקשים בבית משפט קמא איני פוסקת הוצאות לטובתם.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 2 מתוך 3


מעורבים
תובע: יעקב שליט ואח'
נתבע: אייל ליפקיס
שופט :
עורכי דין: