ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גסטון אזולאי נגד עמית פרקש :

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובעים

 1. גסטון אזולאי
 2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

ע"י עוה"ד ש' אייל

נגד

הנתבעים

 1. עמית פרקש
 2. ניר אדרעי (נמחק)

ע"י עוה"ד גיא יעקב

בית משפט השלום בחיפה

החלטה

 1. נוכח פסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 28.3.12 ברע"א 21782-01-12, אני קובע תיק זה לישיבת הוכחות.
 2. ישיבת ההוכחות נקבעת ליום 11.7.12 בשעה 14:00.
 3. הנתבע יגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מהיום.
 4. התיק הוא תיק בסדר דין מהיר ויתנהל על פיו תוך מתן דגש על קיצור זמן ההתדיינות וייעולה ומתן פסק דין קצר על יסוד הראיות ועל יסוד סיכומים קצרים בעל פה שיישמעו בסוף ישיבת ההוכחות.
 5. אני קוצב לדיון שעה, כולל חקירות וסיכומים בעל פה והצדדים ייערכו בהתאם.
 6. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, עם העתק לצד שכנגד. תצהירי התובעים יוגשו תוך 20 ימים מקבלת כתב הגנתו של הנתבע ולא יאוחר מיום 4.6.12. תצהירי הנתבע יוגשו תוך 20 ימים מקבלת תצהירי התובעים.
 7. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.

יש לקחת בחשבון שלא תישמענה טענות כי מסמכים קיימים אך "לא הובאו" לדיון, צד מעוניין יפנה מראש לכל הגופים מהם הוא זקוק למסמכים (בנקים, רו"ח, משטרת ישראל, וכיוצ"ב).
7. לא תותר הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
8. עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.
9. על הצדדים לדאוג לזמן את כל העדים מטעמם מבעוד מועד ולוודא לקראת מועד הדיון כי העד אכן זומן וכי בכוונתו להגיע לדיון ולהגיש בקשה מתאימה מבעוד מועד במידה ומתברר כי אין אלו פני הדברים.
10. הצדדים יודיעו זה לזה מיד עם קבלת המסמכים והתצהירים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסויים כראייה ואם יש צורך לזמן את העד עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט ייפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר, בסופו של דבר, כי ניתן היה לוותר עליהם.
11. יש לנסות להגיע להסכמות רבות ככל הניתן שכן ניהול הליך משפטי עולה ממון רב. זימון עדים מיותרים, הכבדה וסרבול הדיון יתורגמו להוצאות שיוטלו על מי מהצדדים.
12. על בעלי הדין להקפיד להעביר לכל יתר הצדדים העתק מכל בקשה ו/או מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההעברה תעשה ישירות במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט.
13. הצדדים רשאים להודיע על הסכמות דיוניות למתן הכרעה על דרך סעיף 79א', לשמיעת עדויות ראשיות של נהגים בעדויות בעל פה, או כל הסכמה דיונית אחרת. למען הסר ספק הצדדים יהיו רשאים להתנות בהסכמה על הוראת התקנות בכל הנוגע לסדרי הדין.
14. יש לשלם את המחצית השניה של האגרה לכל המאוחר 30 ימים לפני מועד הדיון וכתנאי לקיום הדיון.
15. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ותזמנם לדיון.
המזכירות מתבקשת לעדכן סטטוס תיק זה כתיק פתוח.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גסטון אזולאי
נתבע: עמית פרקש
שופט :
עורכי דין: