ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בדאלוב ויצ'סלב נגד פ.א.ר. שיווק (רונן) בע"מ :

בפני כבוד השופט יוסף יוספי

התובע
בדאלוב ויצ'סלב
ע"י ב"כ עוה"ד: יעקב אור

נגד

הנתבעת
פ.א.ר. שיווק (רונן) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד: דני אליגון

החלטה

1. ניתן בזאת צו גילוי מסמכים כללי הדדי. כל צד יגלה לצד האחר בתוך 7 ימים מהיום בתצהיר ערוך כדין איזה מסמכים נמצאים ברשותו הנוגעים לעניין. הצד האחר יוכל בתוך 7 ימים מקבלת התצהיר לדרוש עיון במסמכים שגולו או להגיש בקשה מתאימה ביחס למסמכים שלא גולו . צד המקבל דרישה לעיון במסמך יאפשר עיון בתוך 7 ימים מיום הדרישה. צד המבקש להגיש בקשה יגיש אותה בתוך 7 ימים מיום שסורב .

2. הצדדים יגישו עדויות ראשיות בתצהירים. התצהירים יוגשו לבית הדין ועם העתק ישירות לצד שכנגד.

תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שעלו, ותצהירי הנתבעת יתייחסו גם לכל אחת מהעובדות שהעלה התובע בתצהירו.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין.

4. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו , והפרט בתחום ידיעתו האישית, יראו אותו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד בעניין שבנדון , ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

בעל דין שלא צירף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני בית הדין בעת הדיון, למעט בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד ועפ"י רשות מאת בית - הדין.

5. תצהירי הצדדים יוגשו כדלקמן :

התובע יגיש תצהירי עדות ראשית על צירופיהם, לבית הדין וישירות לצד שכנגד, תוך 60 ימים מהיום .

הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית על צירופיהם, לבית הדין וישירות לצד שכנגד, תוך 90 ימים מיום המצאת תצהירי התובע לידיה.

6. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע יהא בית הדין רשאי לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה ו/או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה לבית הדין ביום הדיון ו/או ליתן החלטה הרואה באותו צד כמי שלא התייצב לדיון .

7. במועד שנקבע לדיון להוכחות ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור עד מסויים .

8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין במעמד מסירת תצהירי עדות ראשית מטעמו בקשה להזמנת העד אשר תצהירו לא הוגש.
בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין ובא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבעטיין מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, והעניין עליו נדרש העד להעיד. לתמיכת טענותיו של בעל דין בנושא זה יצורף לבקשה תצהירו של אותו בעל דין.

9. המזכירות תקבע את התיק להוכחות בפני מותב.

הצדדים יתייצבו על עדיהם לישיבה שתיקבע, במגמה לסיים את מסכת הראיות באותה ישיבה, דבר אשר אפשרי לאור המסכת העובדתית .

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בדאלוב ויצ'סלב
נתבע: פ.א.ר. שיווק )רונן( בע"מ
שופט :
עורכי דין: