ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמון בן דור נגד הרצל שאבי :

בפני כבוד השופט זכריה ימיני

תובעים

אמון בן דור

נגד

נתבעים

הרצל שאבי

בית משפט השלום ברמלה

פסק דין

התובע, אדריכל במקצועו, ביצע עבור הנתבע תכנון אדריכלי של ביתו, והגיש בקשה לתכנית שינויים להיתר הבנייה. לטענת התובע, ביצע עבור הנתבע עבודות נוספות, בגינן לא שילם לו הנתבע מאומה. על כן תובע התובע מהנתבע את הסך 50,000 ₪.

כללי:
בעלי הדין:
1. התובע הוא אדריכל במקצועו.

2. הנתבע הוא קבלן בניין, אשר בנה ביתו בשכונת עין כרם בירושלים, על מגרש אותו רכש מאת מינהל מקרקעי ישראל (להלן-"המגרש").

מערכת היחסים בין הצדדים:
3. ביום 4.11.02 שלח התובע לנתבע הודעת פקסימיליה, בה כתב לו כדלקמן:
" הנדון: תכנית הבית – מגרש 119
עין כרם – ת.ב.ע. 2715
לסיכום שיחתנו:
התכניות המוקדמות – כבקשה להיתר מצ"ב
מאושרות להגשה לעירייה.
שכ"ט לנ"ל 17,000 ₪ כולל טיפול באישור הבקשה.
אין התחייבות להמשך טיפול בתכניות העבודה או לשלבי תכנון נוספים.
האדריכל לא קיבל עליו אחריות לפיקוח עליון או לאחריות על הביקורת – המזמין יעשה זאת באמצעות אחרים.
במקרה של צורך בשינויים בתכניות והיתר – בגלל אי אישור הבקשה להקלה, ישלמו לפי ש"נ בתעריף משרדי הממשלה – שעות מתמשכות (הנחה של 20% מתעריף ש"נ אקראיות)
לסכומים הנ"ל יווסף מע"מ כחוק.
....
...."

4. התובע הגיש את הבקשה להיתר על המגרש, בקשה שכללה בקשה להקלה. היתר הבנייה התקבל ביום 25.11.03 (להלן-"ההיתר הראשון").

5. ההיתר הראשון כלל קומת מרתף. הנתבע ביקש מהתובע לתקן את ההיתר הראשון באופן שתבוטל קומת המרתף וישונה מיקום הממ"ד. התובע ביצע שינויים אלו עבור הנתבע, והיתר הבנייה המתוקן ניתן לנתבע ביום 20.4.05 (להלן-"ההיתר השני").

6. בנוסף, ביקש הנתבע מהתובע להתחיל בהכנת תכנית לשינוי התב"ע החלה על המגרש, על מנת שיוכל לבנות על המגרש שתי יחידות דיור במקום יחידת דיור אחת. התובע הכין סקיצות ראשוניות בכתב יד, והחל בהתכתבות עם מינהל מקרקעי ישראל, אך לא מעבר לכך.

טענות הצדדים:
7. ביום 17.2.06 שלח התובע לנתבע מכתב דרישה בו דרש מהנתבע לשלם לו את הסך 39,822 ₪, לפי הפירוט כדלקמן:
- 89 ש"ע של אדר' ילנה ינקובסקי X 181.5 ₪/ש"ע 16,162 ₪
- 125 ש"ע אדר' דקלה ליברמן X 95.2 ₪/ש"ע 11,900 ₪
- 30 ש"ע של התובע (אומדנא מינימלית) X 204 ₪/ש"ע 6,120 ₪
- 16.5% מע"מ
8. מאחר והנתבע לא שילם לתובע את את הסכום הנ"ל, הגיש התובע את תביעתו לבית משפט השלום בירושלים ביום 7.10.10. בירור התביעה הועבר לבית משפט השלום ברמלה.

9. בכתב ההגנה טען הנתבע כי הוא שילם לתובע את מלוא שכרו, דהיינו את הסל 17,000 ₪ + מע"מ, ואינו חייב לתובע מאומה.

העדויות והסיכומים:
10. מטעם התובע העידו התובע ואדר' ילנה ינקובסקי, אשר נחקרו חקירה שכנגד.
התובע לא הביא לעדות את אדר' דקלה ליברמן, על מנת שתעיד על השעות בהן עבדה על התכניות של המגרש.

11. מטעם הנתבע העיד הנתבע בלבד.

דיון ומסקנות:
העבודות לאחר הוצאת ההיתר הראשון:
12. בחקירתו בבית המשפט הודה הנתבע כי לאחר קבלת ההיתר הראשון ביקש מהתובע להגיש בקשה לשינויים, באופן שיבוטל המרתף וישונה מיקום הממ"ד. להערכתו, שעות העבודה הנדרשות עבור שינויים אלו הן בין 10 ל-20 שעות עבודה ולא יותר. כן הודה הנתבע כי אכן בקש מהתובע להתחיל להכין תכניות לשינוי התב"ע החלה על המגרש (שתי עבודות אלו ייקראו להלן-"העבודות הנוספות").

13. העבודות הנוספות לא נכללו בהסכם שכר הטרחה שנחתם בין בעלי הדין בחודש נובמבר 2002. על כן זכאי התובע לקבל שכר ראוי בגין עבודות אלו בנוסף לסך 17,000 ₪ + מע"מ ששילם התובע בגין הוצאת ההיתר הראשון.

14. מעדויות הצדדים ומההסכם שנחתם בין הצדדים עולה שאת שכרו של התובע בגין עבודות אלו יש לשלם על פי שעות עבודה שהושקעו בעבודות אלו או על פי אומדנא של בית המשפט.

שעות העבודה אותן השקיע התובע בעבודות הנוספות:
15. בהעדר רישום אלו עבודות ביצע התובע עבור התובע במועד כלשהו, קו פרשת המים הוא יום 25.11.03, מועד קבלת ההיתר הראשון. כל שעת עבודה שבוצעה עבור התובע לפני מועד זה יש לייחס אותה להוצאת ההיתר הראשון, ואילו כל שעת עבודה שבוצעה לאחר מועד זה יש לייחס אותה לעבודות הנוספות.

16. התובע לא זימן את אדר' דקלה ליברמן לעדות, כך שלא הוכיח את מספר השעות בהם עבדה גב' ליברמן עבור הנתבע. גם אם היה מזמן אותה לעדות, בהעדר כל ראייה שהיא, אין אנו יכולים להחליט אלו שעות עבדה גב' ליברמן עבור ההיתר הראשון ואילו שעות עבדה בגין העבודות הנוספות.

17. התובע העיד את אדר' ילנה ינקובסקי. גב' ינקובסקי העידה שרשמה בדו"ח שעות העבודה את שעות העבודה שעבדה על הזמנת העבודה של הנתבע. מדו"ח שעות העבודה עולה שעדה זו עבדה על תכניות ביתו של הנתבע לפני חודש נובמבר 2003, כך שיש לייחס את כל עבודתה לסכום ששולם עבור ההיתר הראשון.

18. התובע לא רשם את שעות עבודתו שעבד על העבודות הנוספות.

19. לאור האמור לעיל, מעדויות התביעה אין כל קנה מידה להעריך את שעות העבודה שביצע התובע עבור התובע בגין העבודות הנוספות.

20. לעזרתו של התובע באה הודאת הנתבע כי להערכתו בגין הוצאת ההיתר השני היה על התובע לעבודה כ-20 שעות לכל היותר. בהכפלת מספר שעות זה בממוצע השכר של התובע ושתי האדריכליות שבשמותיהן נקב התובע (שכן לא ידוע מי עבד וכמה שעות) שהוא 160.25 ₪, השכר הראוי לו זכאי התובע בגין הוצאת ההיתר השני הוא 3,734 ₪ כולל מע"מ בערכים של יום 17.2.06.

21. גם באשר להכנת הסקיצות הראשוניות בכתב יד עבור שינוי התב"ע וכתיבת המכתבים הראשוניים למינהל מקרקעי ישראל אין את אומדן השעות שהשקיע התובע בעבודה זו. על דרך האומדן אני פוסק לתובע שכר ראוי בסך 5,000 ₪.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, על הנתבע לשלם לתובע כדלקמן:
את הסך 3,734 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 17.2.06 ועד ליום התשלום בפועל;
את הסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. סכום אגרת המשפט יחושב על הסכומים שנפסקו בפועל לתובע ולא על פי סכום התביעה;
שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמון בן דור
נתבע: הרצל שאבי
שופט :
עורכי דין: