ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ורד יצחק נגד מדינת ישראל - משרד הבריאות :

בפני כבוד השופטת יעל הניג

תובעים

ורד יצחק

נגד

נתבעים

מדינת ישראל - משרד הבריאות

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

כתב מינוי

1. לאור הסכמת הצדדים על זהות המומחה ונוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים אני ממנה בזאת את ד"ר עמיצור פרקש מבי"ח שערי צדק כמומחה רפואי בתחום האורולוגיה בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות אירוע הלידה נשוא התביעה ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה בסך 4,000 ₪ + מע"מ ישאו הצדדים בחלקים שווים ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה, ואולם באם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובעת נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובעת.

המומחה מתבקש לבדוק את התובעת רק לאחר תשלום מלוא שכר טרחתו וליתן חוות דעתו תוך 60 יום לאחר מכן.

ב"כ התובעת ימציא העתק כתב המינוי למומחה.

לדיון הבא יגישו הצדדים תחשיבי נזק בלוויית אסמכתאות – התובעת עד 30 יום לפני מועד הדיון והנתבעת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ורד יצחק
נתבע: מדינת ישראל - משרד הבריאות
שופט :
עורכי דין: