ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס רצון נגד כפר יעבץ אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ :

קיים תיק עזר לשופט

בפני כבוד השופט רפי ארניה

המבקשת:
כפר יעבץ אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ
ב"כ עו"ד נבות

נגד

המשיב:
עמוס רצון
ב"כ עו"ד ילין

בית משפט השלום בראשון לציון

החלטה

בפני בקשה שעניינה מתן צו לגילוי מסמכים בתצהיר (ולא במכתב), העברת תמונות צבעוניות שצורפו לחוו"ד שמאי מטעם המשיב, וגילוי ספציפי של מסמכים.
המשיב הגיש כנגד המבקשת תביעה ע"ס של כ – 1.5 מיליון ₪, אשר עניינה באבדן רווחים ממכירה צפויה של פרח השעווה, בשטח של כ – 21 דונם בהם המשיב גידל פרח זה, עקב שריפה שלטענתו הינה באחריות המבקשת, ואשר אירעה ביום 25.5.2010.
המבקשת כופרת באחריותה ובנזק.
במסגרת דיונית זו הוגשה הבקשה הנידונה.
אין צורך לאמר שלגבי שני הראשים הראשונים לבקשה – יש להיעתר, וכך אני מורה.
באשר לגילוי מסמכים ספציפיים:
תביעת המשיב גובתה בחוו"ד שמאית המנתחת נתוני השיווק של פרח השעווה על ידי המשיב לעונת 2009/10 ולעונת 2010/11 (דהיינו שנתיים לאחר השריפה), בתוספת עלויות הקמה ובניכוי הוצאות נחסכות. בהתאם לחווה"ד, החשבון מגיע לנזק הנטען.
על רקע זה עתרה המבקשת למתן צו המורה למשיב לגלות בתצהיר את המסמכים כדלקמן: א. תמונות צבעוניות של הנזק ב. רשימת פוליסות ביטוח של הקנ"ט לשנות חווה"ד ג. חשבוניות קניה של פרח השעווה עובר לאירוע ד. תעודות משלוח קניית פרח השעווה ה. אסמכתאות לעניין עלויות ההקמה ו. אסמכתאות לעניין שיקום החלקה לאחר השריפה
ז. מידע לגבי מועד השתילה של פרח השעווה עובר לשריפה. ח. אסמכתאות לעניין שיווק פרח השעווה בשנתיים נשוא חווה"ד
ט. מידע באשר לשתילת החלקה מחדש בחודש 9/2010.
י. דו"חות רווח והפסד לשנים 2007-2011.
יא. דו"ח על המשק החקלאי לעניין שנים אלה.
יב. מתן מידע לעניין מספר העובדים במשק כולל היתרים.

לאחר שמיעת טענות הצדדים בדיון אני קובע כדלקמן:
א. המדובר במסמך רלוונטי שיש לגלותו ולאפשר את העיון בו.
ב. המדובר בפוליסות שעניינן בשנים לאחר קרות הנזק ואיני מבין את הרלוונטיות.
ג – ח. המדבר במסמכים המגבים נתונים המופיעים בחוות הדעת מטעם המשיב. לפיכך, הם נדרשים לצורך חוו"ד נגדית. יש לגלות ולאפשר העיון בהם.
ט. המדובר בעתירה כללית ובלתי קונקרטית. הבקשה נדחית.
י. זהו עיקר המחלוקת. אכן, מי שתובע רווח עתידי חזקה שיגלה את דוחותיו האישיים על מנת שניתן יהיה לאמוד את הרווח שנמנע. דא עקא, שבעניין זה טען המבקש כי לא ניתן לגזור נתון זה מהדו"חות האישים שכן המדובר במגדל המגדל גידולים רבים ושונים אשר לכל אחד מהם מקדם רווח שונה. על כן אין לדו"חות האישיים כל נגיעה.
לאחר ששקלתי את טענות שני הצדדים, הרי שאני מורה למשיב להביא בפני ולעיוני בלבד את דוחותיו לשנים 2007-2011. אכריע בשאלה זו לאחר עיון בהם. הדו"חות יובאו לעיוני במעטפה סגורה, אשר תומצא לאולמי (לא דרך המזכירות על מנת שלא ייסרקו) עד ליום 19.4.12.
יא. המדובר בעתירה כללית ובלתי קונקרטית. הבקשה נדחית.
יב. נתוני העסקת עובדים הינם רלוונטיים, נוכח נתוני ההוצאות הנחסכות המפורטות בחווה"ד. המשיב יגלה בתצהיר את מספר העובדים אשר הועסקו אצלו בשנת השריפה, ובשנתיים נשוא חווה"ד, תוך פירוט כמה מהם עבדו בגידול פרח השעווה, לרבות טופסי 106.
המסמכים והמידע אשר הוריתי על גילויים ועיון בהם, יומצאו – בצירוף תצהיר - תוך 30 יום.
המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' ניסן תשע"ב , 01 אפריל 2012 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס רצון
נתבע: כפר יעבץ אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ
שופט :
עורכי דין: