ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים סניף ראש העין נגד חברה גאמא שיפינג :

בקשה מס'
18

המבקש
אסף אביאני

נגד

המשיב
בנק הפועלים סניף ראש העין

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

מונחת לפני בקשת המבקש לחייב המשיב – התובע בהמצאת מסמכים, לאחר עיון בטענות הצדדים אני קובעת כדלקמן:
המשיב ימציא למבקש את כל המסמכים אשר פורטו במכתב ב"כ המשיב מיום 16.1.12.
באשר לדרישת המבקש לקבלת תצהיר בדבר נסיבות חתימת הסכם הערבות וכן תצהיר גילוי ספציפי, כמפורט בסעיפים 5-6 לבקשתו, הרי שיש לדחות הבקשה. לא מצאתי כי יש לחייב את המשיב, בשלב זה של הדיון, ובטרם התקיים דיון בבקשת הרשות להתגונן להמציא תצהיר מטעמו או תצהיר גילוי מסמכים.
בהתייחס ליתר המסמכים המפורטים בבקשה הרי שלא מצאתי כל רלוונטיות בקבלת מסמכים אלו והמבקש אף לא נימק מדוע מסמכים אלו רלוונטיים להוכחת הגנתו.
באשר לדרישת המשיב כי המצאת המסמכים המפורטים במכתב בא כוחו מיום 16.1.12 תעשה בכפוף לתשלום הנפקת המסמכים בסך של 1,221 ₪, הרי שאני דוחה בקשה זאת. בשלב זה אין מקום לחייב את המבקש בעמלות כפי שגובה הבנק מלקוחותיו, כתנאי לקבלת מסמכים אלו. נושא ההוצאות יכול להילקח בחשבון במסגרת ההחלטה הסופית בתיק (לעניין זה ראו ת.א. (ת"א) 27461/04 בנק למסחר בע"מ בפירוק נ' זאבי, פורסם במאגרים מיום 11.07.04). על כן אני קובעת כי חיוב ההוצאות בגין מסמכים אלו יהיה בהתאם לחיוב בגין עלות ביצוע צילום רגיל. במסגרת הסיכומים בבר"ל יהיה המשיב רשאי להעלות את נושא ההוצאות בגין הפקת מסמכים אלו כחלק מהדרישה לחיוב המבקש בהוצאות ההליך.
המסמכים יועמדו לרשות המבקש תוך 7 ימים מקבלת ההחלטה.
בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות
ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 2 מתוך 2


מעורבים
תובע: בנק הפועלים סניף ראש העין
נתבע: חברה גאמא שיפינג
שופט :
עורכי דין: