ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלה בורוביצקי נגד "איילון " חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט עידו כפכפי

תובעת

אלה בורוביצקי

נגד

נתבעת

"איילון " חב' לביטוח בע"מ

בית משפט השלום באשדוד

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 15 באוקטובר 2012 בשעה 11:00 בפני.

לקראת הדיון ניתנות בזה ההוראות הבאות:
1. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתגובה לה ובתיעוד הרפואי, אני מוצא להורות על מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה.

ימונה ד"ר אשכנזי עוזי מרח' חיים עוזר 19 פ"ת, טל- 03-9319693

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 28.03.11 נשוא התובענה ויתייחס לקשר הסיבתי שבין התאונה לבין נזקי התובעת ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה ובין המצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

4. לאור מצבה הרפואי של התובעת כפי העולה מהתיעוד הרפואי ובנסיבות של תיק זה, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה וזה יובא בחשבון בסופו של הליך.

5. המומחה לא יבדוק התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.

חוות הדעת ימסרו לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. עד 21 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט יגיש בא כח התובעת תחשיבי נזק מפורטים ובא כח הנתבעת עד 14 יום קודם הדיון.

בתוך אותה תקופה יודיע כל אחד מהם לביהמ"ש אם מוכן הוא לדיון לפי סעיף 4ג'
לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975.

8. לישיבת קדם משפט הראשונה ולכל ישיבה נוספת תתייצב התובעת.

9. ככל שקיימת היכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע על כך המומחה לביהמ"ש תוך 7 ימים.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלה בורוביצקי
נתבע: "איילון " חב' לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: