ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישיבת פוניבז' בע"מ נגד אריה ליזרוביץ :

מבקשים

1.אריה ליזרוביץ
2.יהודה מאיר ליזרוביץ
3.יעקב ליזרוביץ
4.מנחם מנדל ליזרוביץ
5.יוסף ליזרוביץ
6.מלה קורניק
7.משה זאב ליזרוביץ
8.דוד ליזרוביץ

נגד

משיבים

1.ישיבת פוניבז' בע"מ
2.אריה לייב ליזרוביץ
3.לאה ליזרוביץ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מהיום, ומיום 3.4.12 וכן לאור הסכמת הצדדים, אני ממנה בזאת את מר זהר עירון מרח' טורקוב 9 בת"א (טלפון 03-6474212; פקס: 03-6479479) כשמאי מטעם בית משפט וזאת לשם קביעת שווי דמי השכירות החודשיים בשוק החופשי (שוכר מרצון - משכיר מרצון) של הדירה שברח' בית שמאי 16 בני ברק, במצבה הנוכחי (AS IS).

2 המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. אי הודעה כאמור, תחשב כהסכמה לשמש כמומחה.

3. באי כוח הצדדים יעבירו למומחית בתוך 21 יום מקבלת החלטה זו את כתבי הטענות על נספחיהם.

4. המומחה יבקר בנכס וזאת בתיאום עם ב"כ הצדדים. בביקור ישתתפו המומחה באי כוח הצדדים והם בלבד.

5. המומחה יקבע מהו שווי שכר הדירה החודשי של הדירה האמורה, בשוק החופשי.

6. אני מעמידה את שכ"ט המומחה על סך 5,000 ₪ + מע"מ, כאשר בהתאם להסכם בשלב זה ישאו הצדדים בשכ"ט המומחה בחלקים שווים.

7. שכ"ט המומחה יכלול עד 5 שאלות הבהרה, לרבות סעיפי משנה.

8. המומחה לא יחל במלאכתו בטרם ישולם שכר טרחתו על ידי הצדדים.

9. המומחה ימציא את חוות דעתו לתיק בית המשפט ולצדדים בתוך 30 יום מיום ביקורו בנכס.

10. שאלות הבהרה יופנו למומחה בתוך 15 יום מעת קבלת חוות הדעת. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ככל הנחוץ וזאת לשם מתן חוות הדעת.

11. עם קבלת חוות הדעת יפעלו הצדדים בהתאם להסכמות אליהם הגיעו בישיבת 3.4.12.

12. המזכירות תעביר לאלתר בפקס ידני העתק החלטתי זו למומחה ולבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ב, 15 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישיבת פוניבז' בע"מ
נתבע: אריה ליזרוביץ
שופט :
עורכי דין: