ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה סיליקי נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם בכיר אבי כהן

תובעים

1. יהודה סיליקי

נגד

נתבעים
1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

התיק נקבע לתזכורת פנימית (ללא נוכחות באי כח הצדדים) לפני כבוד רשם בכיר אבי כהן ביום 15 אוקטובר 2012 .

במטרה לייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. החלטה בבקשה למינוי מומחה/ים רפואי/ים תשלח לצדדים בנפרד.

2. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום.

3. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 ימים לפני מועד התזכורת הפנימית וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

4. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

5. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום מיום התזכורת הפנימית והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

6. הצדדים יודיעו עמדתם באשר למתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג') לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975, עד למועד התזכורת הפנימית.

7. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לתזכורת הפנימית.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה בהעדר היום: 22 מרץ 2012 כ"ח אדר תשע"ב.

______________
רשם בכיר אבי כהן


מעורבים
תובע: יהודה סיליקי
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: