ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהוד מויאל נגד עירית אשדוד עירית אשדוד :

בפני כבוד השופט איל באומגרט

תובעים

1. אהוד מויאל

נגד

נתבעים
1. עירית אשדוד עירית אשדוד

2. הכשרת הישוב חב' לביטוח הכשרת הישוב חב' לביטוח

בית משפט השלום בקריית גת

הודעה

1. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 22 נובמבר 2012 בשעה 09:00, בפני כבוד השופט איל באומגרט.

2. לקראת ישיבת קדם משפט הנני מודיעה כדלקמן:

א. הצדדים מתבקשים להשלים את הליכי הגילוי והעיון במסמכים תוך 60 יום מיום קבלת הודעה זו.

ב. התובע/ת ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית של התובע עד 30 יום מהיום באם טרם הומצא.

ג. לא תוגש חוות דעת תובע/ת תוך 30 יום מהיום, יהיה התובע/ת מנוע מלטעון כל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת.
הנתבע/ת רשאית להגיש חוות דעת מטעמה בחלוף 90 יום מיום קבלת חוות דעת המומחה מטעם התובע/ת, שאם לא כן תחשב כמוותרת על זכות זו.

ד. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע/ת יוגש עד 30 יום לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבע/ת עד 14 ימים קודם.
במידה ויימצאו פערים ניכרים בחוות דעת המומחים מטעם הצדדים, אזי ישקלו הצדדים הגשת בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, בטרם הגשת תחשיבי הנזק.

ה. במידת האפשר, התובע/ת יתייצב לישיבת קדם המשפט.

המזכירות תואיל לשלוח עותק ההחלטה לפרקליטים.

ניתן ביום 22 מרץ 2012


מעורבים
תובע: אהוד מויאל
נתבע: עירית אשדוד עירית אשדוד
שופט :
עורכי דין: