ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנה רוט נגד אחים אוזן- חברה לבנייה בע"מ :

אנה רוט

ע"י ב"כ עו"ד אביבה חזות

נ ג ד

אחים אוזן- חברה לבנייה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שלמה אביטן

בית משפט השלום בבאר-שבע

בפני כב' השופטת מיכל וולפסון

פסק דין

1. תביעה של אחת מיחידי הרוכשים מאת הנתבעת של בית פרטי בפרויקט ברח' שמואל פלדברג 68, שכונת רמות באר-שבע, על פי חוזה מכר מיום 20.7.01. מדובר בקוטג' דו משפחתי, כאשר החצי נרכש על ידי התובעת ובעלה, שלא הצטרף לתביעה (להלן:"הבית").

סכום התביעה הועמד על 214,383 ₪. התביעה הוגשה ביום 5.5.08. הסכום מייצג את הליקויים שנמצאו בבית וכן עוגמת נפש. על פי חו"ד המהנדס מלמד מלכיאל מחברת הדס ביקורת מבנים בע"מ שצורפה לכתב התביעה, שווי הליקויים 129,800 ₪ נכון ליום 25.3.08 (להלן: "חוות דעת הדס"). לכך יש להוסיף פיקוח הנדסי בסך של 12,980 ₪ ומע"מ. לכתב התביעה צורפה גם חוות דעת של המהנדס יוסי בן חורין מחברת טרמינל שירותי הנדסה בע"מ מיום 24.4.02 (להלן: "חוות דעת טרמינל"), הקובעת את שווי הליקויים להיות 85,750 ₪ בצירוף פיקוח הנדסי של 8,175 ₪ וכן מע"מ. בית המשפט מינה מומחה מטעמו, המהנדס יעקב דבדבני. לפי חוות דעתו שווי הליקויים שנותרו בבית עומד על 36,950 ₪. על כך יש להוסיף פיקוח הנדסי בסך 3,600 ₪ וכן מע"מ. המחירים הם של קבלן מזדמן (להלן: "מומחה בית משפט"). הנתבעת לא הגישה חוות-דעת נגדית.

לכתב התביעה צורפו חוות דעת טרמינל וחוות דעת הדס.

2. לפני הגשת התביעה ובסמוך לאחר מסירת המפתח בדצמבר 2001, המציאה התובעת לנתבעת חוות דעת טרמינל משנת 2002 (מוצג 1 למוצגי התובעת). התהליך של ניסיון לבצע תיקונים בהסכמה התבטא בין היתר בהוראות מיום 28.7.02 (מוצג 2 למוצגי התובעת; מיום 20.3.06 והסכמות מיום 13.12.06 (מוצגים 4 ו - 5 למוצגי התובעת). כאשר התיקונים או אופן ביצועם לא הפיסו את דעת התובעת ובעלה, פנתה התובעת לסיוע מקצועי וגם ביקשה חוות דעת חדשה (חוות דעת הדס), והיא משנת 2008. בית המשפט, שלא בהסכמת הצדדים, מינה מטעמו מומחה, את המהנדס יעקב דבדבני, אשר קיבל לידיו את חוות-דעת "הדס" ועל פיה בדק את הליקויים הנטענים (החלטה מיום 18.8.08, חוות דעת מיום 29.1.09).

בסיכומיה חלקה באת כוח התובעת על חוות דעת המומחה מטעם בית משפט, ובאת כוח התובעת גם שלחה לו שאלות הבהרה. בשלב הראיות הוזמן המומחה ע"י באת כוח התובעת ונחקר. באת כוח התובעת עותרת להעדיף את חוות הדעת שהוגשו מטעם התובעת ו/או את המחירים שינקבו בחוות דעת הדס לליקויים שהכיר בהם מומחה בית המשפט ובהצעות מחיר לתיקון שקיבל בעלה של התובעת, שאף הוא אחד מיחידי הרוכשים.

מכאן אתייחס לליקויים שבמחלוקת.

החלפת כל הריצוף בבית

3. עמדת בא כוח התובעת היא שמחמת ריבוי של אריחים שבורים ו/או פגומים ואו חלולים ו/או שיש להרים בהעדר מילוי מספיק ולהוסיף מילוי, יש מקום להחליף את מלוא הריצוף בבית.

טעם נוסף להחלפה מלאה של הריצוף הוא, כי בריצוף הקיים כבר יש הבדלי גוונים, בעיה שתחמיר עם החלפת אריחים בודדים.

בשלבים הקודמים להגשת התביעה הוצעו שתי חלופות מטעם הנתבעת:

חלופה אחת היא שהחברה תיתן ריצוף חדש והדיירים יעשו את ההחלפה על חשבונם (הוראות מיום 20.3.06, מוצג 4 למוצגי התובעת). חלופה שנייה הייתה החלפת ריצוף קומת קרקע ותיקון ריצוף בקומה עליונה (הסכמה חתומה ע"י התובעת ושמעון אוזן מיום 13.12.06).

מומחה בית משפט סבר שמדובר ב - 42 אריחים שבורים, 10 אריחים חלולים, 3 אריחים שקועים, 4 מדרגות עם פגמים וחיתוך לקוי של אריחים בכניסה.

המומחה מטעם חברת "הדס" מנה 70 אריחים פגומים/שבורים.

מומחה בית משפט לא הסכים שיש ליקוי של הבדלי גוון והוא גם לא התייחס בחוות דעתו לבעיית הבדלי הגוון שייווצרו בעתיד ע"י האריחים המוחלפים. בחקירתו הסביר שלא מקובל להחליף את כל הריצוף בגלל 40 אריחים. הוא הציע פתרון של החלפת ריצוף בחדר אחד שהוא אוטונומי ושימוש באריחים האמורים להחלפת אריחים פגומים או שישברו תוך כדי תהליך התיקון. בעבר הנתבעת הסכימה בחלופה אחת לספק 100% ריצוף ובחלופה שנייה רק בקומת הקרקע ותיקון בקומה העליונה. הנתבעת אפוא הכירה בכשל ולכן הטיעונים המאוחרים של שבירת אריחים ע"י הזזת רהיטים בחוסר זהירות שהועלתה ע"י באת כוח הנתבעת נדחים. הנתבעת מחויבת כלפי התובעת בהתחייבויותיה והן גם מהוות הודאה בליקוי ובחבות הנתבעת כלפי התובעת.

חוות-דעת המומחה שעמדה לנגד עיני הצדדים בעת כריתת ההסכמה מיום 13.12.06 (מוצג 5 למוצגי התובעת) הייתה חוות דעת של חברת "טרמינל" המתייחסת ל - 106 מ"ר, הסלון, המטבח, הכניסה והחדרים (עמ' 11 לחוות הדעת).

מומחה בית משפט מתאר בית דו-קומתי כאשר בקומת הקרקע קיימים חדר דיור, מטבח, חדר הורים, ממ"ד, חדר רחצה הורים, שירותי אורחים, מחסן וחצר צמודה. בקומה א' קיימים 3 חדרי שינה, 2 מרפסות וחדר אמבטיה.

מומחה בית משפט תיאר את האריחים שבורים/פגומים בחדרים הבאים:

מטבח, חדר דיור, חדר הורים (סה"כ 18 אריחים) והיתר ביתרת החדרים, שלכאורה הם בקומה א'.

הוא גם מתייחס לאריחים בחדר כניסה, שלכאורה הם בקומת קרקע, במדרגות, ואריחים חלולים בעיקר בחדר דיור ובחדרי השינה בקומה א'. סה"כ 10 אריחים. בחדר דיור גם קיימים 3 אריחים בולטים/שקועים.

בכלל המוצגים לא הוגשו מסמכים מהם ניתן ללמוד האם 106 מ"ר אריחים מתייחס למלוא הריצוף בבית או רק בקומת הקרקע.

העיקרון החל גם בפיצויים חוזיים הוא העמדת הנפגע ככל האפשר במצב שבו היה אלו החוזה קוים עימו במלואו, אך יחד עם זאת על הנתבעת לפצות את התובעת על ליקויים הניתנים לתיקון ובגין ליקויים שאינם ניתנים לתיקון. כלומר הפתרון המשפטי אינו רק החלופה של החלפת כל הריצוף בבית, גם אם מדובר ב - 70 אריחים פגומים/שבורים כפי שמצא המומחה מטעם חברת "הדס" [ע"א 4218/90 חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ נ' להנר (לא פורסם, 31.12.92)].

לפיכך, הפתרון המידתי הוא החלופה שהציע המומחה מטעם בית משפט, של החלפת ריצוף בחדר אוטונומי כדי שהאריחים באותו חדר ישמשו את המלאי להחלפת אריחים פגומים שיישברו. הפתרון לתוצאה הפחות מ - 100% מבחינה אסטטית שיש בה מרכיב של ירידת ערך, הוא בפיצוי על עוגמת הנפש, בהעדר חוות דעת על ירידת ערך.

לפיכך, אני מקבלת את חו"ד מומחה בית משפט ולא את החלופות שהוצעו ע"י מומחי חברת "טרמינל" או "הדס". סכום הפיצוי לאחר תיקון מספר האריחים השבורים ל-70 בתוספת יתר האריחים שצריך לתקן הוא 14,600 ₪, נכון ליום 29.1.09, לפי החישוב הבא:

המומחה קבע סכום של 4,200 ₪ (לפני מע"מ) עבור 42 אריחים. לכן המחיר, פר-אריח, הוא: 100 ₪. לפי 70 אריחים מדובר ב-7,000 ₪. לכך יש להוסיף את פירוק האריחים מחדר אוטונומי וריצוף מחדש - תוספת של 5,500 ₪.

לכך יש להוסיף לפיצוי את התיקון של אריחים בכניסה בסך של 300 ₪; אריחים בולטים, סך של 300 ₪; שיפולים חסרים סך של 100 ₪; חללים מתחת לאריחים סך של 1,000 ₪; מדרגות פגומות סך של 400 ₪.

סך הכול: 14,600 ₪.

סכום זה משוערך למועד פסק הדין עומד על 16,760.12 ₪.

ליקויי נגרות - מטבח

4. המומחה מטעם בית משפט מצא ליקויי נגרות במטבח אך באת כוח התובעת חולקת על העלויות שהוא מציע לתיקון והיקף הליקויים לתיקון. עמדת באי כוח הנתבעת הוא שעל התובעת לתבוע את "מטבחי פורניר" שייצרו את המטבח וכן נטען שמדובר על ליקויים שהם פועל יוצא של בלאי ושימוש. יחד עם זאת, הנתבעת, עוד בשנת 2002, הסכימה לתקן ליקוי שקשור לאי ביצוע שולחן המטבח (מוצג 2 למוצגי התובעת).

אינני מקבלת כליקויים תכנון לקוי או ביצוע שלא על פי התוכניות, כי לא הוכח שהנתבעת הייתה המתכננת. לא הומצאו התוכניות, לא הועדו עדים לכך שהנגרייה יצרה על פי התוכניות אך הנתבעת סטתה מהתוכניות. התובעת הסכימה ששילמה למטבחי פורניר, ועל פי גרסתה התכנון היה של "עפרה" שלא הוכח האם היא ייצגה את עצמה, את מטבחי פורניר או את הנתבעת מס' 1. התובעת גם לא חלקה שהביצוע היה של מטבחי פורניר אך טענה שהנגרייה, המכונה "מטבחי פורניר" מהווה חלק מהנתבעת. הנתבעת לא חלקה שיש קרבת משפחה בין בעלי החברות, אך אי בכך כדי להוות עילת תביעה כנגד הנתבעת. גם לא נשלחה הודעת צד ג' בין כנגד עפרה, הארכיטקטית ובין כנגד "מטבחי פורניר".

מכל הטעמים הללו התביעה לפיצוי בראש נזק זה נדחית ככל שהפיצוי קשור לתכנון לקוי או יישום לקוי של תוכניות, כפי שעלה מחוות-דעת "הדס". בהעדר תוכניות או ראיות אחרות אני דוחה את הליקויים של אי ביצוע, למעט השולחן, ואני מקבלת את הליקויים שקבע מומחה בית המשפט. שווי הליקויים שהוכרו ע"י המומחה מטעם ביהמ"ש למעט שולחן, עומד על 4,000 ₪, נכון ליום 29.1.09. סכום זה משוערך למועד פסק הדין הוא 4,591.81 ₪ .

לגבי השולחן - המומחה לא קיבל תוכניות או עותק של ההזמנה עם פרטי העלויות ולכן לא היה בידו לשום רכיב זה. הליקוי הנטען הוא שסופק שולחן שלא על פי המוזמן.

בשאלות ההבהרה שנשלחו למומחה ע"י באת כוח התובעת, לא הועלתה שאלה שמתייחסת לשולחן כפרט. סוגיה זו גם אינה מפורטת בהצעת מחיר שהוגשה כראיה ע"י התובעת (נספח 14 לתיק המוצגים של התובעת).

הנתבעת אינה חולקת שמלכתחילה לא הותקן שולחן ולא הובאו ראיות לסתור את הטענה שהותקן, בסופו של דבר, שולחן שלא על פי המוזמן.

לפיכך, בראש נזק זה אני פוסקת לתובעת פיצוי של 1,000 ₪ נכון להיום.

סך הכול בראש נזק זה - 5,591.81 ₪ נכון להיום.

אינסטלציה

5. התביעה בראש נזק זה מתייחסת לסתימות בצנרת ניקוז/ביוב בחומרי בנין ומעיכה בצנרת. לבקשת הנתבעת הוזמן דו"ח וצילומים מחברת ים צלום צנרת בע"מ (מוצגים 6 ו - 15 למוצגי התובעת). בעלה של התובעת פנה לאותה חברה אחרי שנתיים וביקש הצעת מחיר לתיקון (מוצג 17 למוצגי התובעת).

העולה מהדו"ח (מוצג 15) הוא שישנה מעיכה קשה בקטע של צינור 6 צול ומעבר לזה ישנה סתימה ע"י שורשים. בהצעת המחיר לתיקון (מוצג 17 למוצגי התובעת) ישנו פירוט עלויות לפי סוג התיקון הנדרש.

מומחה בית משפט קבע שיש לתקן ע"פ הדו"ח תוך קביעת סכום של 500 ₪ (עמ' 8-9 לחוות דעתו). בחקירתו הוא הסביר שמדובר בעבודה קטנה (עמ' 30 לפרוטוקול). המומחה לא הביע עמדתו לגבי המעיכה, כי הוא לא ראה אותה. מאחר והדו"ח הוזמן ע"י הנתבעת היה עליה להציג ראיות שאין מעיכה בצנרת.

לפיכך לגבי ניקוי הצינורות מפסולת אני מקבלת את עמדת מומחה בית משפט ולא את הצעת המחיר. כי הצעת המחיר (מוצג 17) מתייחסת לניקוי שורשים ולא פסולת בנין. הפיצוי של הליקוי ייכלל בסך הכול בסעיף 8 להלן.

לגבי תיקון המעיכה - אני מקבלת את הדו"ח (מוצג 15 למוצגי התובעת) ואת העלות סך 2,650 ₪ בצירוף מע"מ נכון ליום 1.3.09 (מוצג 17 למוצגי התובעת). סכום זה משוערך להיום עומד על 3,049.07 ₪.

בידוד צנרת בקיר משותף

6. בתכנון המבנה הונחה צנרת שופכין אשר עוברת מהקומה הראשונה דרך קיר משותף בקומת הקרקע. מדובר בצנרת מהשירותים/מקלחת בקומה א' דרך קיר משותף ל - 2 חדרי השינה בקומת הקרקע. המבנה הוא קוטג' דו משפחתי ולכן בקיר המשותף עוברת צנרת כפולה. לצנרת אין בידוד מתאים בשים לב למיקומו והדבר מהווה מפגע.

המומחה מטעם בית משפט לא היה ער לכך שמדובר ב - 2 מערכות, והוא נתן הצעה לפירוק הצינור, חיפויו, תיקון צבע וטיח - בסך 3,000 ₪.

באת כוח התובעת טענה לחלופה של הזזת צנרת הביוב מהקיר המשותף כפיתרון יעיל יותר. לכך לא הסכים מומחה בית המשפט.

מדובר בליקוי תכנוני שגורם לפגיעה באיכות החיים של הדיירים בפרט בשעות הלילה, כאשר המפגע אינו בשליטתם, כי מדובר במצב ראי בין 2 צידי הקוטג' הדו משפחתי. יחד עם זאת החלופה שהציעה ב"כ התובעת להסיט, לגבי 2 היחידות את צנרת הביוב החוצה אינה סבירה כאשר יש חלופה זולה יותר לאיטום הרעש. בחוות-דעת "הדס" מצוין סכום כולל של 12,000 ₪ על כל ליקויי האינסטלציה (סעיף 4) ללא פירוט עלות הקטנת הבעיה האקוסטית.

למעשה הפיצוי על ליקוי תכנוני הוא בפיצוי על ירידת ערך אך לא הוגשה חוות-דעת לגבי ירידת ערך.

אני מקבלת את עמדת המומחה מטעם בית המשפט, תוך הכפלת הסכום ל - 2 מערכות השופכין שכן בגלל הקיר המשותף אין תכלית לאיטום הרעש רק לגבי צינור אחד.

על כן הפיצוי בראש נזק זה הוא 6,000 ₪ נכון ליום 29.1.09. סכום זה משוערך להיום עומד על 6,887.72 ₪.

לגבי יתר הליקויים שפורטו בחוות דעת הדס ואושרו ע"י המומחה מטעם ביהמ"ש, לפי החלופות הגבוהות שעליהם לא מוקדו הטיעון והחקירה, אני מקבלת את חו"ד המומחה מטעם בית משפט. שווי יתרת הליקויים 29,250 ₪ נכון ליום 29.1.09. סכום זה משוערך להיום עומד על 33,577.63 ₪.

עגמת נפש

כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת פיצוי על עוגמת נפש שהוא פועל יוצא של היקף הליקויים, שעדיין מחייבים תיקון שאינם מינוריים ויחייבו תהליכי בניה בתוך הבית, וכן הפגיעה האסטטית שנובעת מהצורך להחליף מרצפות שגם במצב האופטימאלי יגרמו לפגיעה אסטטית - סך של 50,000 ₪ נכון להיום.

ביצוע תיקונים ע"י הנתבעת

7. עמדת ב"כ התובעת היא שעל בית המשפט לפסוק לתובעת פיצוי ולהותיר לה לבצע את התיקונים בעצמה. באי כוח הנתבעת עומדים על תיקון הליקויים בעצמם. התובעת פירטה את טעמיה לחוסר הסכמה שהליקויים יתוקנו ע"י הנתבעת.

על פי הראיות התובעת ובעלה ניסו להסדיר את תיקון הליקויים כבר משנת 2002 וניתן למנות גם ניסיון בשנת 2006 (מוצגים 4 ו - 5 למוצגי התובעת). הכשל החוזר בתיקון כל הליקויים מוסבר ע"י כל צד בשל כשלים בשיתוף פעולה מצד הדיירת - עמדת הנתבעת, וגרימת נזקים נוספים והתעלמות מהנתון שמדובר בבית שבו גרים אנשים - עמדת התובעת.

לאחר ששקלתי את הראיות נחה דעתי, כי אין מקום לאפשר לנתבעת לאחר 10 שנים לעשות ניסיונות נוספים לתיקון, לאור היקף הליקויים שנותרו כעולה מחו"ד המומחה מטעם בית משפט.

לפיכך אני מקבלת את העליות של "קבלן מזדמן".

סיכום

8. הנתבעת תשלם לתובעת כדלקמן:

(א) בגין הצורך לבודד צינורות שופכין

בקיר חדר השינה המשותף - 6,887.72 ₪;

(ב) בגין ריצוף - 16,760.12 ₪;

(ג) בגין תיקון מעיכה בצנרת - 3,049.07 ₪;

(ד) בגין ליקויי נגרות - מטבח - 5,591.81 ₪;

(ה) שווי יתר הליקויים שנקב בהם

המומחה מטעם בית משפט, פחות

הליקויים לעיל משוערך להיום עומד על - 33,577.63 ₪;

(ו) סך הכול הליקויים לפיצוי משוערך להיום - 65,866.35 ₪.

(ז) פיקוח הנדסי 10% - 6,586.63 ₪;

(ח) סך הכול 72,452.98 ₪. לסכום זה יש להוסיף מע"מ כדין.

(ט) הנתבעת תשלם לתובעת עבור חוות-דעת

"הדס" וחלק בשכ"ט מומחה בית משפט

הן לגבי חוות-דעת והן לגבי חקירתו, נכון להיום- 5,690.01 ₪;

(י) עוגמת נפש - 50,000 ₪.

סוף דבר

9. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 128,142.99 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל וכן את החלק היחסי של אגרת בית משפט בגובה 60% אחוזים מהאגרה ששולמה לאור הפער בין התביעה לתוצאה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ההוצאה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום ההוצאה ועד ליום התשלום המלא בפועל, ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

המזכירות תמציא את פסק-הדין לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ב, 21 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנה רוט
נתבע: אחים אוזן- חברה לבנייה בע"מ
שופט :
עורכי דין: