ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרת הישוב חברת לביטוח בע"מ נגד ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ :

ת"א (תל-אביב-יפו) 13648-07-10

הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ

נ ג ד

ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ

יפים סביר ניקוב

אליהו חברה לביטוח בע"מ

סואעד בהא

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת יסכה רוטנברג

החלטה

בקשה לביטול פסק דין מיום 19.05.11, ולקיום משפט חוזר.

פסק הדין ניתן בשתי תובענות שהדיון בהן אוחד, ואשר הוגשו בגין הנזקים שנגרמו לרכבים המעורבים בתאונת דרכים מיום 08.07.07. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב: רכב מבוטח התובעת בת.א. 155677/09 (להלן: "אליהו"), רכב התובעים בת.א. 13648-08-10 (להלן: "ביטוח ישיר") ורכב מבוטח הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הכשרת הישוב")

פסק הדין ניתן לאחר שנשמעו עדויותיהן של נהגת רכב אליהו ונהגת רכב ביטוח ישיר. נהג רכב הכשרת הישוב לא התייצב לדיון למרות שזומן כדין. בתום שמיעת העדויות הגיעו הצדדים להסכם שקיבל תוקף של פסק דין. ביסוד ההסכם וביסוד פסק הדין עמדה ההנחה שרכב הכשרת הישוב היה מבוטח במועד התאונה על ידי חברת הביטוח הכשרת הישוב.

בבקשה זו טוענת הכשרת הישוב שבדיעבד נתברר לה, שלא היה כיסוי ביטוחי לתאונה שאירעה, מאחר ומי שנהג ברכב המבוטח היה בן 20 שנה בלבד, שעה שבהתאם לתנאי הפוליסה רשאי לנהוג ברכב רק מי שמלאו לו 24 שנה. המבקשת טוענת שעובדה זו לא היתה ידועה לה במועד ניהול ההליך, וכך, וכתוצאה מטעות בתום לב, היא התקשרה בהסכם שניתן לו תוקף של פסק דין, והיא חוייבה בתשלומים ניכרים, שלמעשה אין היא חבה בתשלומם. לטענתה לבית משפט זה סמכות טבועה לעשות צדק ולמנוע מצב בו היא תחוייב לשלם כספים ללא כל עילה בדין, ויש להורות על ביטול פסק הדין, על ביטול ההסכם שביסוד פסק הדין, ועל קיום משפט חוזר.

התובעת בת.א. 155677/09, חברת הביטוח אליהו, הודיעה על הסכמתה לביטול פסק הדין. התובעים בת.א. 13648-08-10, ביטוח ישיר והמבוטח, מתנגדים לבקשה. לטענתם הכשרת הישוב יכולה היתה וחייבת היתה לבדוק מבעוד מועד את גילו של נהג הרכב המבוטח, ואת קיומו או היעדרו של כיסוי ביטוחי לתאונה. אין מדובר בעובדה שלא ניתן היה לגלותה טרם מתן פסק הדין, ובנסיבות אלו אין מקום לביטול פסק הדין. ועוד נטען כי הפרוצדורה בה נקטה המבקשת, בקשה לביטול פסק דין, שגוייה, והיה על המבקשת להגיש תובענה עצמאית לביטול ההסכם ופסק הדין.

קיימתי דיון בבקשה, אך לצערי לא עלה בידי הצדדים להגיע לידי הסכמה. בנסיבות אלו, יש ליתן החלטה על פי דין. חוששני שאין מנוס מדחיית הבקשה, אף שלא בלב קל אני מגיעה למסקנה זו.

תוצאה זו קשה היא מאחר ולכאורה, ועל פני הדברים, נראה שאכן לא היה כיסוי ביטוחי לתאונה הנדונה. מהחומר בפני עולה לכאורה שנהג רכב הכשרת הישוב היה בן 20 שנה בלבד, שעה שעל פי תנאי הפוליסה רשאי לנהוג ברכב רק מי שמלאו לו 24 שנים. ולא רק שכך עולה לכאורה מהחומר בפני, אלא שביטוח ישיר עצמה, בתגובתה לבקשה לביטול פסק הדין, לא כפרה במסקנה לכאורית זו. התוצאה היא שעל פני הדברים, פסק הדין מחייב את הכשרת הישוב לשלם למשיבים כספים ללא עילה בדין. קושי נוסף נעוץ בכך שהתובעת בתיק האחר, אליהו חברה לביטוח, הודיעה על הסכמתה לביטול פסק הדין, כך שבכל מקרה יתקיים דיון נוסף בגין תאונה זו.

אלא שלמרות האמור, בהיעדר הסכמה, אין בידי להיעתר לבקשה. משמעות בקשת המבקשת אינה רק ביטול פסק הדין שניתן; בקשתה האמיתית היא לקיים הליך חדש, על יסוד כתבי טענות חדשים, בהן יועלו פלוגתאות חדשות, והפלוגתא העיקרית תהא קיומו או היעדרו של כיסוי ביטוחי. פלוגתא זו לא היתה שנויה במחלוקת עד כה, שהרי בהליך נשוא בקשה זו לא כפרה המבקשת בקיומו של כיסוי ביטוחי לתאונה, ואותו עו"ד ייצג הן את המבטחת והן את נהג הרכב. הסכם הפשרה בין הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין, כלל לא התייחס לשאלת הכיסוי הביטוחי לרכב הכשרת הישוב, אלא אך לגבי נסיבות התאונה, האחריות לה, וסכומי הפיצויים שישולמו.

משמע, בקשה זו אינה בקשה לשמיעת עדות או ראיה חדשים שנתגלו בדיעבד. בקשה זו גם אינה בקשה לביטול פסק דין. בקשה זו משמעה ביטול ההליך כולו, ומתן היתר למבקשת להגיש כתב הגנה חדש, במסגרתו יותר לה לכפור בקיומו של כיסוי ביטוחי, כל זאת לאחר מתן פסק הדין. חוששני שבקשה מעין זו היא מרחיקת לכת, ובהיעדר הסכמה, אין להיעתר לה.

המבקשת טוענת שפסק הדין מבוסס על תרמית שיצר כלפיה המבוטח, שעה שמסר לה פרטים כוזבים בטופס ההודעה על התאונה. אלא שגם המבקשת אינה טוענת שהמשיבים היו שותפים לתרמית זו, היינו אין טענה לתרמית של צד להסכם, אלא הטענה היא לתרמית של המבוטח כלפי המבטחת. יתרה מזאת. העד שהמבקשת זימנה (ואשר לא התייצב לעדות) אינו המבוטח, אלא אדם אחר, משמע, גם המבקשת ידעה שלא המבוטח נהג ברכב במועד התאונה. נראה כי תרופתה של המבקשת היא בהגשת תביעה נגד המבוטח, או נגד נהג הרכב, בה תתברר שאלת הכיסוי הביטוחי, לאחר שישמעו גם טענות המבוטח, נהג הרכב, ותתברר התמונה העובדתית המלאה.

נוכח התוצאה אליה הגעתי לא מצאתי לדרוש להתייחס לטענותיה הנוספות של ביטוח ישיר לפיהן ההליך בו נקטה המבקשת שגוי, והיה עליה להגיש תובענה עצמאית לביטול פסק הדין שניתן.

הבקשה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. בתוך 7 ימים, תודיע המבקשת אם נוכח החלטה זו, היא עומדת על הבקשה לביטול פסק הדין בתביעת אליהו (ת.א. 155677/09).

המזכירות מתבקשת לשלוח לצדדים עותק החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ב, 21 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרת הישוב חברת לביטוח בע"מ
נתבע: ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: