ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בית חולים אסף הרופא נגד שלג לבן בע"מ :

1. בית חולים אסף הרופא

2. מדינת ישראל-משרד הבריאות

נ ג ד

1. שלג לבן (1986) בע"מ

2. ענבל חברה לביטוח בע"מ

3. יפה כחלון

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופט מנחם קליין

החלטה

משלא השכילו הצדדים להגיע להסדר בינם לבין עצמם ולא הסמיכו את בית המשפט להכריע בסכסוך על דרך הפשרה, ולאור הזמן הרב שחלף מאז ארוע התאונה ומאז הגשת התביעה ועד היום, אין מנוס מלהכריע בתיק זה לפי בעקרון של "ייקב הדין את ההר" (מסכת סנהדרין דף ו' עמ' ב').

אני מורה, כי כל העדויות הראשיות בתיק זה, תוגשנה בתצהירים:

תצהירי התביעה יוגשו לא יאוחר מיום 1.5.2012.

תצהירי ההגנה יוגשו לא יאוחר מיום 15.6.2012.

תצהירי צד ג' יוגשו לא יאוחר מיום 15.9.012.

כל מסמך שצד רוצה להסתמך עליו יצורף לתצהירים, שאם לא כן , לא יתקבל כמוצג בתיק. כל עמוד מהמסמכים המצורפים לתצהיר יסומנו מספרית ממס' 1 והילך.

הגשת תצהירים כאמור לעיל איננה מותנית בקבלת תצהירי הצד שכנגד.

כל התצהירים יוגשו עם העתקים ישירות לצד שכנגד, למעט תצהירי חוקרים שיוגשו מייד בתום פרשת ראיות התביעה.

העדים יחקרו אך ורק בחקירה נגדית וב"כ הצד שהגיש תצהיר או חוות דעת אחראי להופעת המצהיר לחקירה ללא זימון נוסף, אלא אם כן הצד שכנגד ויתר על החקירה הנגדית.

עד שאינו בשליטת בעל הדין ויסרב למסור תצהיר, יוזמן ע"י ביהמ"ש עפ"י בקשה מפורטת על הניסיונות שנעשו לשכנע את העד למסור תצהיר. הבקשה תוגש תוך 14 יום מעת הסירוב ולא יאוחר מאשר 30 ימים לפני מועד הדיון.

כל התנגדות לסעיף או מסמך שצורף לתצהיר, תוגש תוך 15 יום מקבלת התצהיר והצד שכנגד יגיב להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.

בעל דין שיבקש לזמן את המומחה מטעם ביהמ"ש - אם מונה כזה בתיק - יודיע למומחה על מועד הדיון ויפקיד 2500 ₪ ע"ח שכרו, תוך 30 יום מהיום.

הצדדים יהיו מוכנים לסיכומים בעל פה באותו יום.

הנני קובע את התיק להוכחות ליום 14/10/012 שעה 12:00 עד סוף היום .

המזכירות תשלח החלטה זו בדואר רשום לצדדים

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ב, 17 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בית חולים אסף הרופא
נתבע: שלג לבן בע"מ
שופט :
עורכי דין: